Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
การตรวจสอบยอดชำระเงินและการแก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน
การใช้เครื่องรับบัตรอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการซื้อขาย
แนะนำบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การลดการใช้บัตรโดยทุจริตและ การปฏิเสธการใช้บัตร
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไป
bluedivider
Electronic Merchant Services

Apply to accept the Card
Right Line

ฝ่ายบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ (EMS) เป็นทีมงานเฉพาะของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการในการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของท่านในแต่ละวันมีประสิทธิภาพสูงสุด สิทธิประโยชน์ต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ อาทิ
  • ลดรายจ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • ลดขั้นตอนในการขอรหัสอนุมัติวงเงินและการทำรายการขายสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น
  • ลดระยะเวลาในการทำรายการขายสินค้า/บริการ และเร่งระยะเวลาการเรียกชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
บริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ (Online Merchant Services - OMS)

บริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ (OMS) คือบริการในระบบออนไลน์ที่ใช้งานได้ง่าย เพื่อช่วยให้ท่านจัดการธุรกิจของท่านและดำเนินธุรกิจกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ต ระบบOMS จะทำให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจอย่างรวดเร็วและง่ายดายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยตรง เชิญสมัครวันนี้ หากท่านได้สมัครไว้แล้ว โปรดลงบันทึกเข้าสู่ระบบทันที
   
ระบบเรียกชำระเงินเป็นกลุ่มอัตโนมัติ (Automated Batch Submission/ABS)

เพลิดเพลินกับการเรียกชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกในการรับชำระค้าสินค้า/บริการโดยใช้เครื่องรูดบัตรด้วยมือ ด้วยระบบเรียกชำระเงินอัตโนมัติ (ABS) เพราะระบบ ABS จะดำเนินการรับชำระค่าสินค้า/บริการสำหรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และยังช่วยให้ท่านจัดทำรายการขายทั้งหมดลงในแบบฟอร์มการเรียกชำระเงินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถส่งเข้าระบบเรียกชำระเงินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้โดยตรง
   
ระบบขออนุมัติวงเงินและเรียกชำระเงินอัตโนมัติ (Batch Authorization and Submission/BAS)
   
เป็นอีกบริการหนึ่งที่เหนือกว่าระบบเรียกชำระเงินอัตโนมัติ (ABS) เพราะเป็นระบบที่จะทำการขออนุมัติวงเงินสำหรับการซื้อสินค้าก่อนที่จะมีการส่งผ่านข้อมูลประจำวัน ซึ่งตรงจุดนี้ จำนวนเงินที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือจำนวนเงินที่ผิดพลาดจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งข้อมูล ต่างจากระบบเรียกชำระเงินอัตโนมัติตรงที่สถานธุรกิจจะได้รับจำนวนเงินที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือจำนวนเงินที่ผิดพลาดนั้นหลังจากที่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดแล้ว
   
ระบบตรวจสอบใบเรียกชำระเงิน (Billing Watch)

ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของบัตร เป็นบริการที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสถานธุรกิจบางประเภท เช่น บริการอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ เช่าซื้อ เป็นต้น เพื่อช่วยลดและแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทำรายการเรียกชำระเงิน ซึ่งมีเพียงอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เท่านั้นที่นำเสนอบริการประเภทนี้ ระบบนี้สามารถแสดงข้อมูลล่าสุดของหมายเลขบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่มีการออกบัตรทดแทน ยกเลิก หรือหมดอายุ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการลดข้อผิดพลาดในการขออนุมัติวงเงิน ทำให้ท่านสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ กรุณาติดต่อ แผนกบริการสถานธุรกิจ โทร. 0 2273 5100
greypixel

Apply to accept the Card

Learn about Online Merchant Services