Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
การตรวจสอบยอดชำระเงินและการแ ก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน
การใช้เครื่องรับบัตรอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการซื้อขาย
แนะนำบริ การอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การลดการใช้บัตรโดยทุจริตและ การปฏิเสธการใช้บัตร
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไป
Transactions via a Terminal

Apply to accept the Card

หากสถานธุรกิจของท่านรับบัตรเครดิต หรือบัตรชาร์จการ์ด (ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ร้านอาหาร สถานบริการธุรกิจ หรือธุรกิจอื่นใด ก็ตาม) ท่านควรทราบว่าการบันทึกการซื้อขายแต่ละครั้งโดยผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีประสิทธิภาพมากกว่าการบันทึกการขายโดยเครื่องรูดบัตรด้วยมือ เครื่องรับบัตรอัตโนมัตินี้นอกจากจะช่วยให้ท่านทำรายการขายสินค้า/บริการได้รวดเร็วกว่ามากแล้ว ยังช่วยให้ท่านสามารถได้รับเงินค่าสินค้าเร็วขึ้นอีกด้วย

อเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถให้ข้อมูล ณ จุดขายซึ่งจะช่วยให้ท่านทำรายการทางธุรกิจผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้

เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสมีข้อดีอย่างไร

 • ไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวใดๆ
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถคอยให้ความช่วยเหลือแก่ร้านค้าของท่านอย่างเอาใจใส่
 • หากเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์เกิดการชำรุด บริการเปลี่ยนเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับเขตกรุงเทพฯ และ ภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับต่างจังหวัด
 • สามารถรับบัตรเดบิต EFTPOS ได้ทุกประเภท (สำหรับเครื่องบางรุ่นเท่านั้น)
 • รายการขายสินค้า/บริการจากบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะถูกส่งถึงเราโดยตรง ซึ่งช่วยเร่งระยะเวลาการชำระเงินให้ท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ความสามารถโดยทั่วไปของเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
   
 • สามารถทำรายการชำระค้าสินค้า/บริการผ่านบัตรชาร์จการ์ด บัตรเครดิตหลักทุกประเภทรวมทั้งบัตรแทนเงินสด ไม่ว่าจะเป็นบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด บัตรไดเนอร์ส และบัตรเจซีบี สำหรับบัตรเดบิต EFTPOS นั้นสามารถรับได้ในเครื่องบางรุ่น
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสถานธุรกิจของท่านอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับส่วนลดค่าบริการ (ส่วนลดต่างๆ และ/หรือค่าธรรมเนียม)
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีบุคลากรคอยให้ความช่วยเหลือแก่สถานธุรกิจของท่านตลอด 24 ชั่วโมง (ในวันทำการ)
 • การขออนุมัติวงเงินทำได้อย่างรวดเร็วทำให้การทำรายการขายสินค้าหรือบริการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น
 • เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสใช้งานง่าย และพร้อมคู่มือการใช้งาน
 • เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งสถานธุรกิจและสมาชิกบัตร
   
หากร้านค้า/สถานธุรกิจของท่านมีเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของทางธนาคารอื่นอยู่แล้ว

หากร้านค้า/สถานธุรกิจของท่านมีเครื่องรับบัตร ณ จุดขายของทางธนาคารที่สามารถรับบัตรเดบิต EFTPOS บัตรวีซ่า และบัตรมาสเตอร์การ์ดอยู่แล้ว ก็สามารถป้อนข้อมูลให้รับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้เช่นกัน โดย
 • ติดต่ออเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5100 โดยเตรียมชื่อผู้ให้บริการเครื่องรับบัตรของท่าน (โดยปกติคือธนาคารทั่วไป) หมายเลขร้านค้าสำหรับการรับบัตรวีซ่าและบัตรมาสเตอร์การ์ด หรือหมายเลขประจำเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน และหมายเลขร้านค้าสำหรับการรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสของท่าน
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะเป็นผู้ติดต่อธนาคารผู้ให้บริการเครื่องรับบัตรของท่านเพื่อขอทราบข้อมูลในการ
 • หรือท่านอาจติดต่อกับธนาคารของท่านได้โดยตรง
 
สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการสถานธุรกิจ โทร. 0 2273 5100

Apply to accept the Card

Learn about Online Merchant Services