American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

สื่อส่งเสริมการขายเล็กๆ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

สื่อส่งเสริมการขายเล็กๆ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

แสดงสัญลักษณ์และสื่อส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้ถือบัตรทราบว่าพวกเขาสามารถใช้บัตรที่ร้านท่านได้

การสั่งชุดสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย สำหรับสถานธุรกิจของท่าน

ท่านสามารถติดต่อสั่งสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขายได้ทั้งทางโทรศัพท์ และทางแฟกซ์

 

ทางโทรศัพท์
ท่านสามารถติดต่อสั่งสื่อส่งเสริมการขายของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้เพียงโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2273 5100 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. โดยแจ้งหมายเลขสถานธุรกิจของท่านด้วยทุกครั้ง 

 

ทางแฟกซ์
เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งแฟกซ์กลับมาที่ 0 2273 0309

 

PDF  แบบฟอร์มสำหรับขอรับสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขายเป็นอภินันทนาการพิเศษ (ภาษาไทย)

PDF: 88 KB / 2 หน้า  

 

เอกสารนี้ อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ (.pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม AdobeAcrobat Reader. Acrobat และ โลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Adobe System

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะจัดส่งชุดส่งเสริมการขายให้ท่านภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนสื่อที่ท่านสั่งอาจไม่ครบตามจำนวนเนื่องจากบางรายการมีจำนวนจำกัด