American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

การจัดการธุรกิจของร้านค้า/
สถานธุรกิจของท่าน

การจัดการธุรกิจของร้านค้า/
สถานธุรกิจของท่าน

ตรวจสอบ/แก้ปัญหา
การปฏิเสธการชำระเงิน

วิธีการตรวจสอบยอดชำระเงินที่ได้รับจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถทำได้ เพียงท่านเก็บหลักฐานในส่วนของท่านให้ครบถ้วนเท่านั้น

 

ยอดชำระเงินที่ท่านจะได้รับจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เท่ากับยอดรวมของจำนวนเงินที่ท่านลงไว้ในแบบบันทึกสรุปค่าสินค้าและบริการหักด้วยค่าธรรมเนียมสถานธุรกิจและภาษีต่างๆ

 

หากท่านทำเรื่องขอรับชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านกำหนด ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงินที่ลงรายละเอียดการโอนเงินพร้อมใบกำกับภาษีสำหรับยอดเงินทั้งหมดเพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

ในกรณีที่ท่านเลือกรับการชำระเงินเป็นเช็ค ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงินที่อธิบายรายละเอียดยอดเงินที่ได้รับพร้อมกับใบกำกับภาษี ที่จัดส่งแนบมาให้พร้อมกับเช็คสำหรับท่าน

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินได้ที่ แผนกบริการสถานธุรกิจ โทร. 0 2273 5100 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

 

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงินจากสมาชิกบัตรที่อาจเกิดขึ้น โปรดศึกษาได้จากคู่มือนโยบายการปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือติดต่อ แผนกบริการสถานธุรกิจ โทร. 0 2273 5100 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.