Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
เพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้าชั้นดีที่แวะมาเยือน
คำแนะนำระบบ MOTO GUI สำหรับบัตรจัดซื้อในนามบริษัท (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
อภินันทนาการสื่อส่งเสริมการขายสำหรับสถานธุรกิจ
Attract Better Customer

Apply to accept the Card

ทำได้โดยการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มสมาชิกบัตรปัจจุบันและกลุ่มสมาชิกบัตรเป้าหมายของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ผ่านหน้าข้อมูลและข่าวสารสำหรับสมาชิกบัตร (Cardmember Information Page-CIP) ซึ่งเปรียบเสมือนโอกาสทางการตลาดของท่านในการมอบข้อเสนอพิเศษให้กับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้ตรงกลุ่มที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารกับกลุ่มสมาชิกโดยจำแนกตามสัญชาติ ภูมิภาค หรือประเภทบัตรที่ใช้ นับเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชั้นดีที่มีกำลังซื้อสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าใช้จ่ายอย่างยิ่ง หน้าข้อมูลและข่าวสารสำหรับสมาชิกบัตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเรียกเก็บเงิน ซึ่งสามารถกำหนดหัวข้อในการสื่อสารและมอบข้อเสนอพิเศษให้กับสมาชิกบัตรได้ตามต้องการ โดยจะจัดส่งถึงสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเป็นประจำทุกเดือนพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

โอกาสในการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

การส่งข่าวสารผ่านหน้าข่าวสารพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรนี้ เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มยอดขายอย่างได้ผลดีเยี่ยม ทั้งจากการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆและสร้างความผูกพันกับลูกค้าเก่าได้อย่างดียิ่ง ทั้งยังมีขั้นตอนดำเนินการที่สะดวกง่ายดายเพราะสามารถผลัดเปลี่ยนข้อเสนอใหม่ๆ มอบให้ลูกค้าได้เป็นประจำทุกเดือน อาทิ ข้อเสนอจากธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านค้า ภัตตาคาร และ ธุรกิจห้องพักโรงแรม

การแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
   
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลข่าวสารของท่านให้เข้าตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
   
ขอบข่ายการมอบข้อเสนอพิเศษ

ข้อเสนอพิเศษที่ท่านจัดขึ้นเพื่อมอบให้สมาชิกบัตร กำหนดให้อยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้ :
 • จัดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และมีความพิเศษยิ่งกว่ารายการพิเศษอื่นๆของท่านที่กำลังจัดอยู่ในขณะนั้น
 • มอบสิทธิประโยชน์จากส่วนลดขั้นต่ำ 15-20%
 • ข้อเสนอของท่านควรเป็นที่สนใจของกลุ่มสมาชิกบัตรส่วนใหญ่
 • ข้อเสนอของท่านควรมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 เดือน
 • ไม่จัดซ้ำภายในระยะเวลา 3 เดือน
ข้อเสนอของท่านมีความน่าสนใจแก่สมาชิกบัตรส่วนใหญ่มากน้อยเพียงไร

โปรดพิจารณาว่าข้อเสนอของท่านมีความดึงดูดใจเพียงพอให้สมาชิกโทรศัพท์เข้ามาขอรับบริการหรือไม่ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีความเด่นชัดเป็นพิเศษหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อเสนอของท่านไม่จำเป็นต้องเป็นการมอบส่วนลดเสมอไป อาจเป็นข้อเสนอที่จัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เท่านั้น ซึ่งสิทธิประโยชน์นั้นไม่ได้มอบให้กับผู้อื่นนอกเหนือจากสมาชิกบัตร ความคิดที่แปลกใหม่และดึงดูดใจอาจสร้างความแตกต่างให้ข้อเสนอของท่านพิเศษยิ่งขึ้น

ข้อเสนอของท่านชัดเจนหรือไม่

ยิ่งท่านอธิบายข้อเสนอให้ฟังดูง่ายเพียงไรก็ยิ่งสร้างความน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น โปรดหลีกเลี่ยงการใช้คำหรือข้อกำหนดเงื่อนไขที่ซับซ้อนเนื่องจากจะทำให้เข้าใจและจดจำยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจทำให้ผู้เขียนข้อความโฆษณาของเราไม่อาจสื่อสารข้อเสนอของท่านได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญคือต้องกำหนดระยะเวลาให้แน่นอนเพื่อเป็นการโน้มน้าวใจให้สมาชิกบัตรตัดสินใจโดยทันที

ข้อเสนอของท่านทำให้สมาชิกบัตรได้รับความสะดวก

ท่านต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าสมาชิกบัตรต้องทำอย่างไรบ้าง และภายในเมื่อใด หากข้อเสนอของท่านจะต้องมีการสำรองที่ล่วงหน้า ท่านควรระบุหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อเพียงหมายเลขเดียว และควรเป็นหมายเลขโทรฟรี ท่านจะต้องแน่ใจว่าพนักงานของท่านทุกคนเข้าใจและทราบรายละเอียดของข้อเสนอพิเศษ และข้อเสนอนั้นๆ สามารถใช้ได้ที่ทุกๆ สาขา (หรือระบุให้ชัดเจน หากว่าใช้ได้เพียงบางสาขาเท่านั้น)

ท่านสามารถดำเนินการมอบข้อเสนอพิเศษ โดยวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน ระบุรายละเอียดทั้งหมดของข้อเสนอพิเศษ ยิ่งท่านให้ข้อมูลละเอียดมากเท่าใด ก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้นและจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
 • ติดต่อมอบข้อเสนอของท่านให้กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ โทร. 0 2273 5100 ระหว่าง 8.30 น. ถึง 17.00 น. อย่างน้อย 8 สัปดาห์ ก่อนข้อความโฆษณาจะได้รับการเผยแพร่
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อเสนอของท่านรวมทั้งข้อความโฆษณาทั้งหมด เมื่อข้อความนั้นได้รับการอนุมัติแล้วเราจะส่งข้อความนั้นให้ท่านได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ที่สำคัญ โปรดแจ้งให้พนักงานทุกคนของท่านทราบรายละเอียดของข้อเสนอพิเศษที่จัดขึ้น
 • หากข้อเสนอของท่านไม่ได้รับการตอบรับ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะแจ้งให้ท่านทราบ
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรสมีเงื่อนไขว่า หากข้อความโฆษณาของท่านได้รับการเผยแพร่ ท่านจะต้องติดตามผลการตอบรับข้อเสนอนั้นๆ จากสมาชิกบัตร และเมื่อรายการข้อเสนอสิ้นสุดลง ท่านจะต้องรายงานผลนั้นให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรสทราบ

PDF แบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับร้านค้า/สถานธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
(PDF: 45 KB / 1 หน้า)
   
PDF แบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับร้านค้า/สถานธุรกิจ (ภาษาไทย)
(PDF: 51 KB / 1 หน้า)
   
เอกสารนี้ อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และ โลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Adobe System

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะดำเนินการมอบข้อเสนอพิเศษต่างๆแก่สมาชิกบัตรโดยเรียงลำดับจากข้อเสนอที่ดีที่สุด เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนข้อเสนอ จึงอาจเป็นไปได้ว่าบางครั้งข้อเสนอของท่านอาจไม่ได้รับการตอบรับ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเผยแพร่สื่อโฆษณาแต่ละครั้ง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการสถานธุรกิจที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5100

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอมอบข้อเสนอพิเศษต่างๆแก่สมาชิกบัตร ภายใต้การรักษาความเป็นส่วนตัวของสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยจะยึดตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของสมาชิกบัตรภายใต้ความคุ้มครองของข้อกฎหมายและกฎในการปฏิบัติของบริษัทเท่านั้น

Apply to accept the Card

Reduce Fraud and Chargebacks