Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
เพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้าชั้นดีที่แวะมาเยือน
คำแนะนำระบบ MOTO GUI สำหรับบัตรจัดซื้อในนามบริษัท (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
อภินันทนาการสื่อส่งเสริมการขายสำหรับสถานธุรกิจ
การสร้างโลโก้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบัตรต่างๆ
Promotional Materials

สมัครวันนี้

เพื่อดึงดูดและเพิ่มจำนวนลูกค้าคนสำคัญให้กับสถานธุรกิจของท่าน อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้จัดทำ สัญลักษณ์ยินดีรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในหลายๆรูปแบบ อาทิเช่น สติ๊กเกอร์ ป้ายตั้งพลาสติก ป้ายแขวนพลาสติก เปิด-ปิด และ แฟ้มวางใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถติดตั้งสัญลักษณ์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั้งบนเว็บไซต์ บริเวณจุดขายสินค้า หรือที่ประตูทางเข้าสถานธุรกิจของท่าน ทั้งนี้จากผลรายงานการวิจัยระบุว่า
  • สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั่วเอเซียแปซิฟิค มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร(หรือยอดการซื้อ)โดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้ถือบัตรชั้นนำอื่นถึงกว่าเท่าตัว1
  • 84% ของสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในประเทศไทย จะมองหาสัญลักษณ์ยินดีต้อนรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่ปรากฏอยู่ ณ ทางเข้าร้านก่อนตัดสินใจเข้าไปในร้าน2
1รายงานจากนีลสัน (Nilson) , มิถุนายน 2545 ฉบับ 765
2รายงานจาก Merchant Acceptance Study Q4 2001 จัดทำโดย Walker Information โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่่ เป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จำนวน 280 ท่าน

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่พิเศษยิ่งกว่านั้น สัญลักษณ์ ยินดีรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จัดเป็นอภินันทนาการพิเศษสำหรับสมาชิกสถานธุรกิจและร้านค้าของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การสร้างโลโก้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์ของท่าน
   
การสร้างโลโก้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบัตรต่างๆ
   
การสั่งชุดสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย สำหรับสถานธุรกิจของท่าน

ท่านสามารถติดต่อสั่งสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขายได้ทั้งทางโทรศัพท์ และทางแฟกซ์

ทางโทรศัพท์
ท่านสามารถติดต่อสั่งสื่อส่งเสริมการขายของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้ เพียงโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2273 5100 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. โดยแจ้งหมายเลขสถานธุรกิจของท่านด้วยทุกครั้ง

ทางแฟกซ์
เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งแฟกซ์กลับมาที่ 0 2273 0309

PDF แบบฟอร์มสำหรับขอรับสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขายเป็นอภินันทนาการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
PDF: 76 KB / 2 หน้า
   
PDF แบบฟอร์มสำหรับขอรับสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขายเป็นอภินันทนาการพิเศษ (ภาษาไทย)
PDF: 88 KB / 2 หน้า
   
เอกสารนี้ อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ (.pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และ โลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Adobe System

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะจัดส่งชุดส่งเสริมการขายให้ท่านภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนสื่อที่ท่านสั่งอาจไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากบางรายการมีจำนวนจำกัด
หากท่านยังมิได้เป็นสมาชิกร้านค้าที่รับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เชิญสมัครได้ที่นี่

สมัครวันนี้

Reduce Fraud and Chargebacks