American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

การเติบโตธุรกิจของร้านค้า/
สถานธุรกิจของท่าน

การเติบโตธุรกิจของร้านค้า/
สถานธุรกิจของท่าน

ทำรายการขายผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

หากสถานธุรกิจของท่านรับบัตรเครดิต หรือบัตรชาร์จการ์ด (ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ร้านอาหาร สถานบริการธุรกิจ หรือธุรกิจอื่นใด ก็ตาม) ท่านควรทราบว่าการบันทึกการซื้อขายแต่ละครั้งโดยผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีประสิทธิภาพมากกว่าการบันทึกการขายโดยเครื่องรูดบัตรด้วยมือ เครื่องรับบัตรอัตโนมัตินี้นอกจากจะช่วยให้ท่านทำรายการขายสินค้า/บริการได้รวดเร็วกว่ามากแล้ว ยังช่วยให้ท่านสามารถได้รับเงินค่าสินค้าเร็วขึ้นอีกด้วย

 

อเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถให้ข้อมูล ณ จุดขายซึ่งจะช่วยให้ท่านทำรายการทางธุรกิจผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้

 

สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการสถานธุรกิจ โทร. 0 2273 5100