นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

วันที่มีผลบังคับใช้: ธันวาคม, 2018

ที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เราต้องการให้ท่านทราบถึงวิธีที่เรารวบรวม นำไปใช้ และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน รวมไปถึงทางเลือกต่างๆ ที่ตัวท่านมี

เมื่อเรามอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ให้แก่ท่าน เราอาจให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่เจาะจงว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร หากท่านมีผลิตภัณฑ์หรือบริการของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งมิได้มอบให้โดยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (อาทิ บัตรที่ออกโดยธนาคารพันธมิตรใดๆ ของเรา)

โปรดตรวจสอบข้อประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว หรือติดต่อผู้มอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้มอบผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์นี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ออนไลน์แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเลต และอุปกรณ์มือถืออื่นๆ (“แอพ”) รวมไปถึง การใช้งาน หรือ การเข้าถึงบริการหรือข้อมูลใดๆ ของเราผ่านระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับนโยบายนี้ อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์อื่นๆ

ที่มีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์เป็นของตัวเอง อาทิ เว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เน็ตเวิร์ค (amexnetwork.com).

เว็บไซต์และแอพของเรามิได้มุ่งให้บริการแก่เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่เจตนาที่จะขอข้อมูล หรือทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

เนื่องจากเราอาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์นี้ เราจึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายฉบับปัจจุบันอยู่เสมอ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เราจะแก้ไข “วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ระบุอยู่ด้านบนของหน้านี้

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์นี้ครอบคลุมข้อมูลใดบ้าง  

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์นี้ อธิบายถึงวิธีที่เรา (และ ผู้ให้บริการของเรา) อาจรวบรวม นำไปใช้ แชร์ หรือเก็บข้อมูลที่เราได้เกี่ยวกับท่านผ่านระบบออนไลน์ เราเก็บรวบรวม ข้อมูลออนไลน์ หากท่าน:

 • เยี่ยมชมหรือเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพของเรา
 • ได้รับหรือตอบกลับการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเรา
 • ดู หรือคลิกโฆษณาหรือเนื้อหาออนไลน์อื่นๆ ของเรา และ
 • มีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์และแอพอื่นๆ

ในนโยบายนี้ เราได้อธิบายถึงวิธีที่เราอาจนำ ข้อมูลออนไลน์ มารวมกับ ข้อมูลอื่นๆ และวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน.

ข้อมูลอะไรที่เรารวบรวมผ่านระบบออนไลน์ และเรารวบรวมข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร  

ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้

ในบางครั้งท่านเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราโดยตรง (หรือให้แก่ ผู้ให้บริการของเรา) ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจให้ชื่อ หมายเลขบัญชี อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือวันเกิดของท่านแก่เรา เมื่อท่าน:

 • กรอกแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจบนระบบออนไลน์ รวมถึงเมื่อท่านสำรองการเดินทางกับเรา
 • ลงทะเบียน ลงชื่อเข้าใช้ หรือปรับปรุงการตั้งค่าบนบัญชีบัตรของท่านผ่านบริการออนไลน์ของเรา
 • ลงทะเบียน หรือสมัครใช้บริการของเรา
 • เข้าร่วมการแข่งขัน หรือลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอทางการตลาด หรือ
 • ซื้อบางสิ่งบนเว็บไซต์หรือแอพของเรา

เรา (และ ผู้ให้บริการ ของเรา หรือ เซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สาม) เก็บรวมรวบข้อมูลผ่าน คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง ด้วยเช่นกัน คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง ส่วนมากจะเก็บเฉพาะ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เท่านั้น อาทิ ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้อย่างไร หรือข้อมูลทั่วไปของตำแหน่งในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตาม คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงบางประเภทจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกตัวอย่างเช่น หากท่านคลิก จดจำรหัสผู้ใช้ของฉัน เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะทำการจัดเก็บรหัสผู้ใช้งานของท่าน

เรา (และ ผู้ให้บริการ ของเรา หรือ เซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สาม) อาจใช้ คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • อุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเรียกดูเว็บไซต์ของเรา หรือในการใช้แอพของเรา (ยกตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ หรือเวอร์ชั่นของเบราวเซอร์ และประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เปิดการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเรา)
 • หมายเลขไอพี (IP Address) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หมายเลขไอพี (อาทิ ข้อมูลของโดเมนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทของท่าน และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่าน)
 • ประวัติการเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์หรือแอพของเรา (อาทิ สิ่งที่ท่านทำการค้นหา หน้าเว็บไซต์ที่ท่านดู ระยะเวลาที่ท่านใช้งาน และท่านกลับมาใช้งานบ่อยเพียงใด)
 • ท่านค้นหาเว็บไซต์และแอพของเราได้อย่างไร ท่านเข้ามาจากเว็บไซต์หรือแอพใด และเว็บไซต์ใดของ พันธมิตรทางธุรกิจ ของเราที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชม
 • โฆษณาหรือเนื้อหาออนไลน์ใดของเรา หรือของ พันธมิตรทางธุรกิจ ของเราที่ท่านอ่าน เข้าถึง หรือคลิก
 • ท่านเปิดการสื่อสารผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ของเราหรือไม่ และส่วนใดของเนื้อหาที่ท่านคลิก
 • ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์มือถือของท่าน (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันการทุจริต หรือเมื่อท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอพของเราเพื่อรับข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับการระบุตำแหน่ง)

เรา (และ ผู้ให้บริการ ของเรา หรือ เซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สาม) อาจรวบรวมข้อมูลที่เป็นสาธารณะผ่านแพลทฟอร์มของบุคคลที่สาม (อาทิ แพลทฟอร์มของโซเชียลมีเดียบนระบบออนไลน์) ผ่านฐานข้อมูล หรือรายชื่อออนไลน์ หรือได้มาโดยทางอื่นใดที่ชอบด้วยกฏหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการใช้งาน และ/หรือนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านอย่างไร  

เราอาจใช้ ข้อมูลออนไลน์ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านเพียงอย่างเดียว หรืออาจนำไปรวมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อ:

 • ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงเพื่อให้เรา:
  • จดจำท่านได้เมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ของเรา หรือใช้แอพของเราอีกครั้ง
  • ทำรายการให้สำเร็จเสร็จสิ้น
  • บอกท่านเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีบัตร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการล่าสุด
  • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งาน และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ
  • ตอบคำถามและตอบสนองคำร้องของท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพ และผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงโซเชียลมีเดีย)
  • ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์มือถือของท่านสำหรับการให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่ท่านอาจร้องขอ
  • ช่วยในการตัดสินใจว่าเราจะมอบบริการแก่ท่าน และบริหารจัดการบัญชีของท่านให้ดีที่สุดได้อย่างไร อาทิ ช่องทางและช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อท่าน
  • ปรับปรุงเว็บไซต์และแอพของเรา และทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
 • โฆษณาและทำการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและของ พันธมิตรทางธุรกิจซึ่งรวมไปถึง
  • การนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้ตรงตามความสนใจของท่าน รวมถึง สื่อโฆษณาที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย
  • การส่งหรือนำเสนอโฆษณา รายการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอต่างๆ ให้แก่ท่าน
  • การวิเคราะห์ว่าโฆษณา รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่างๆ ของเรานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่
  • ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าท่านอาจให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของเราหรือไม่
 • จัดทำการวิจัยและการวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึง:
  • เข้าใจลูกค้าของเรา รวมถึงผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์และแอพของเราดียิ่งขึ้น
  • เปิดช่องทางให้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นโดยให้คะแนนและวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และของ พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
  • จัดทำผลวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าทางสถิติ และรายงานต่างๆ
  • ทบทวนและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • บริหารจัดการการทุจริตและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง:
  • ตรวจจับและป้องกันการทุจริตหรือการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญา
  • ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึง:
  • การประเมินผลและดำเนินการเรื่องใบสมัครของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการบริหารจัดการบัญชีปัจจุบันของท่าน และ
 • ใช้ข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ตามที่ถูกร้องขอ หรือเห็นชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

เราแชร์ข้อมูลของท่านอย่างไร  

ข้อมูลออนไลน์ บางส่วนนั้นเป็น ข้อมูลส่วนตัว.

เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร 


เราจะไม่แชร์ ข้อมูลส่วนตัว ให้แก่ผู้ใดเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เราอาจแชร์ ข้อมูลส่วนตัว ตามที่ถูกร้องขอหรือได้รับอนุญาตในทางกฏหมาย อาทิ:

 • แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือสถาบันที่คล้ายคลึง เพื่อรายงานหรือสอบถามเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของท่าน รวมถึงการรายงานและเรียกเก็บหนี้ที่ท่านคงค้าง
 • แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมกฎระเบียบ ศาล หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางกฎหมาย บทกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ และคำร้องขอจากรัฐ
 • แก่ ผู้ให้บริการของเรา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมกฎระเบียบ หน่วยงานของรัฐ เพื่อตรวจจับและป้องกันการทุจริตหรือการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องสิทธิ์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และผู้อื่น
 • ภายใน บริษัทในเครือของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • แก่ผู้ให้บริการของเราที่ดำเนินการให้บริการแทนเราและช่วยดูแลจัดการธุรกิจของเรา (เรากำหนดให้ผู้ให้บริการ ต้องปกป้อง ข้อมูลส่วนตัวและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่เรากำหนดเท่านั้น)
 • แก่สถาบันทางการเงิน หรือ พันธมิตรผู้ออกบัตรร่วม ที่เราร่วมมอบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (แต่สถาบันหรือพันธมิตรเหล่านี้อาจไม่ได้ใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน - โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเมลของท่าน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเราให้แก่ท่านโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน)
 • เพื่อใช้ในการขาย บริษัทในเครือของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือเพียงแค่บางส่วน หรือ
 • สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งใด ที่ท่านได้ให้ความยินยอม

เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ให้บริการหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทในเครือบริษัทของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น เพื่อดำเนินธุรกรรมและเพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน แต่ไม่ว่าเราจะใช้ข้อมูลของท่านที่ใด


เราจะทำการปกป้องข้อมูลของท่านตามวิธีการที่เราได้แจกแจงไว้ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์ฉบับนี้ อีกทั้งจะเป็นไปตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้


เราดูแล กลุ่มข้อมูลรวมและข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนอย่างไร 


กลุ่มข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน จะไม่ได้ระบุตัวท่านเป็นรายบุคคล.

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ของกลุ่มบุคคล เราอาจแชร์ กลุ่มข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในหลากหลายทาง ยกตัวอย่างเช่น:

เราจัดเก็บและปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร 

เราใช้มาตรการเฉพาะทางที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจนในการดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาตรการเหล่านี้รวมถึงการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงไฟล์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยเรามีขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างถาวรเมื่อเราไม่ต้องการข้อมูลเหล่านั้นอีกต่อไปเราจะเก็บรักษาข้อมูลออนไลน์ของท่านตราบเท่าที่เราจำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น เว้นแต่ถูกกำหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือเพื่อสำหรับการดำเนินคดีและการตรวจสอบที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ให้เราต้องทำการเก็บข้อมูลไว้

ทางเลือกของท่านมีอะไรบ้าง  

ท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหากท่านต้องการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวมา หรือหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับว่าเราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร กรุณาเข้าไปยังลิงค์ที่อยู่บนหน้าถัดไป หรือคลิกที่นี่

ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับการให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรส นำข้อมูลของท่านไปใช้ อาทิ เราจะทำการตลาดถึงท่านได้อย่างไรบ้าง หรือเราจัดการกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงอย่างไรบ้าง

การโฆษณาบนโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เข้าร่วมบริการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ค และกูเกิ้ล บริการนี้อนุญาตให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรส นำเสนอโฆษณาของเราแก่ท่าน เมื่อท่านใช้บริการบนช่องทางดังกล่าว อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เรามีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน ทั้งนี้ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มิได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ผู้ให้บริการสื่อเหล่านี้โดยตรงแต่อย่างใด


การยกเลิกการเข้าถึงโฆษณาบนสื่อออนไลน์

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สนับสนุนให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาบนสื่อออนไลน์รวมถึงทางเลือกต่างๆ ที่ท่านมี ท่านสามารถยกเลิกการเข้าถึงโฆษณาเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อดำเนินการ

Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=th-AU

ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีที่เราจะทำการตลาดถึงท่าน


ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดโดยวิธีใด รวมถึงการตลาดทางตรง (Direct Marketing) – ว่าเราสามารถสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล เอสเอ็มเอส และ/หรือโทรศัพท์ หากท่านเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา เราจะให้เกียรติต่อการตัดสินใจของท่าน ทั้งนี้โปรดรับทราบว่าการที่ท่านเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารนั้นๆ อาจมีผลกระทบต่อข้อเสนอบางอย่างที่ถูกแนบไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านเลือก อย่างไรก็ตามเราจะยังสื่อสารกับท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบนบัญชีบัตรของท่าน การตอบสนองคำร้องของท่าน หรือการดูแลจัดการรายการส่งเสริมการขายหรือรายการใดๆ ที่ท่านได้ทำการเลือกที่จะเข้าร่วม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการบริหารจัดการการทำการตลาดโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือการแชร์กลุ่มข้อมูลรวม และข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด กรุณา คลิกที่นี่

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์ 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์ของเรา กรุณาโทรติดต่อเราที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านหลังของบัตรของท่าน หรือตามหมายเลขด้านล่างนี้:

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับสมาชิกบัตร

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส®

0 2273 5544

บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส®

0 2273 5555

บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส®

0 2273 5599

บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

0 2273 5005

บัตรองค์กรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส®

0 2273 5566

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการให้บริการ

บริการบัญชีบัตร

0 2273 5050

ศูนย์บริการสถานธุรกิจ

0 2273 5100

บริการเช็คเดินทาง

0 2273 5296

บริการให้คำแนะนำ Global Assist

0 2273 5222


 

คำนิยาม

 

กลุ่มข้อมูลรวม  -- ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมากที่ถูกนำมาจัดเก็บเข้าด้วยกัน หรือถูกนำมารวมกัน ข้อมูลที่ถูกนำมารวมกันรวมถึงข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาหรือเก็บรวบรวมมาจากหลากหลายแหล่งซึ่งรวมไปถึงการทำรายการผ่านบัตรหรือข้อมูลจำเพาะจากคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (พวกเรา ของเรา เรา)  -- บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตามที่ได้ระบุไว้ตอนต้นของนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์ฉบับนี้

กลุ่มบริษัทในเครืออเมริกัน เอ็กซ์เพรส  -- บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย และบริษัทใดๆ ที่เป็นของ หรือถูกควบคุมกิจการโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

พันธมิตรทางธุรกิจ  -- บุคคลที่สามใดๆ ที่เราดำเนินธุรกิจและมีสัญญาผูกพัน อาทิ ธุรกิจที่รับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

พันธมิตรผู้ออกบัตรร่วม  -- ธุรกิจที่เราร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อให้บริการบัตรที่มีโลโก้ของทั้งสองฝ่าย

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง  -- คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งมายังฮาร์ดไดร์ฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เราอาจทำการใส่คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือของบริษัทอื่นๆ ที่มีโฆษณาของเราปรากฏอยู่ หรือเมื่อท่านทำการซื้อ ร้องขอ หรือสร้างข้อมูลเฉพาะตัว หรือลงทะเบียนเพื่อรับบริการใดบริการหนึ่ง หากท่านยอมรับคุกกี้ที่ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ถูก "ดำเนินการโดย"บริษัทอื่นในนามของเรา หรือเว็บไซต์ที่โฆษณาของเราปรากฏ อาจเป็นการเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความสนใจของท่าน และเราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของท่าน เทคโนโลยีที่คล้ายคลึง ได้แก่ เว็บบีคอนส์ (web beacons) พิกเซลล์ (pixels) กิฟส์ (gifs) และแทกส์ (tags)ต่างทำงานในรูปแบบเดียวกัน เราใช้คำว่าคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง ในนโยบายฉบับนี้เพื่ออ้างอิงถึงเทคโนโลยีทั้งหมดที่เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะเดียวกัน

ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน  --สถิติหรือข้อมูลที่ถูกนำไปใช้โดยไม่ระบุตัวตนของท่านต่อบุคคลที่สาม บ่อยครั้งที่เราได้รับข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนจากข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้รวมไปถึงข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากหลากหลายแหล่ง อาทิ การทำรายการบนบัตร หรือข้อมูลจำเพาะจากคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง

หมายเลขไอพี (IP Address) -- หมายเลขที่ถูกกำหนดให้แก่อุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ข้อมูลออนไลน์  -- สถิติหรือข้อมูลที่ถูกรวบรวมบนเว็บไซต์หรือแอพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวมไปถึงบนเว็บไซต์และแอพของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อธุรกิจของเรา ซึ่งอาจจะมีข้อมูลส่วนตัว กลุ่มข้อมูลรวม และข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนอยู่ด้วย

ข้อมูลอื่นๆ  -- ข้อมูลภายในของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการทำรายการผ่านบัตร) ข้อมูลภายนอกที่บริษัทการเงินใช้ในการพิจารณาใบสมัครและทำรายการให้เสร็จสิ้น และข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์อื่นๆ ที่เรารวบรวมจากท่านหรือเกี่ยวกับท่าน

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว – สำหรับสำเนานโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส กรุณาคลิกที่นี่

ข้อมูลส่วนตัว  -- ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลได้

ผู้ให้บริการ  -- ผู้รับจ้างวาน บุคคลที่สาม และหรือบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจในนามของเรา อาทิ การจัดพิมพ์ การส่งไปรษณีย์ และบริการด้านการสื่อสารอื่นๆ (อีเมล การส่งข้อมูลข่าวสารโดยตรงทางไปรษณีย์ และอื่นๆ) การตลาด การประมวลข้อมูล การให้บริการ การเก็บรวบรวม หรือการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

สื่อโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  -- โฆษณาที่เรา หรือผู้ให้บริการของเรา ลงบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่มิได้อยู่ในเครือบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยอ้างอิงจากความชื่นชอบหรือความสนใจที่สรุปได้จากข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากพฤติกรรมต่างๆ ในการเปิดอ่านเว็บในแต่ละช่วงเวลา และการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ต่างๆ กันบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อันใดอันหนึ่ง

เซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สาม  -- บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีในการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ (และแอพ) และติดตามผลของโฆษณาได้ว่าเป็นอย่างไร บริษัทเหล่านี้อาจวางหรือเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านได้เช่นกัน ข้อมูลที่บริษัทเหล่านี้เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้