Skip to Content
หน้าแรก
Customer Service
English

ทางเลือกง่ายๆ ในการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนท่านจะได้รับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนที่แจ้งยอดเงินค่าใช้จ่าย และกำหนดวันที่ท่านต้องชำระเงิน ซึ่งท่านสามารถเลือกวิธีการชำระได้ 5 วิธี ดังนี้

  1. การหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ
  2. การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ*
  3. การชำระด้วยเช็คส่วนตัวทางไปรษณีย์
  4. การชำระด้วยตนเองที่สำนักงานอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

1. การหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ( Direct Debit )

เป็นวิธีการชำระค่าใช้จ่ายที่อำนวยความสะดวกมากที่สุด ท่านเพียงแต่ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้เพียงพอต่อการหักบัญชีเท่านั้น โดยสังเกตุว่าในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุวันที่จะทำการหักค่าใช้จ่ายจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ 10 วันนับจากวันที่จัดทำใบเรียกเก็บเงิน ท่านสามารถติดต่อสมัครขอรับบริการอันแสนสะดวกนี้ได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร

โดยปกติ ธนาคารจะทำการหักยอดค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากของท่านก่อนเวลาเปิดทำการ หากเงินในบัญชีของท่านในขณะนั้นไม่พอหักจ่ายและมีความจำเป็นต้องนำฝากเงินเพิ่มเติม กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเคลียริ่งเพื่อให้ทันกับวันที่ธนาคารทำการหักบัญชี ระยะเวลาดำเนินการของธนาคารสำหรับขั้นตอนการรับเงินฝาก ได้แก่

สำหรับเช็คต่างจังหวัดและการนำเงินเข้าบัญชีในรูปแบบอื่นๆ โปรดตรวจสอบได้กับทางธนาคารของท่าน

รายชื่อธนาคารหลักที่ให้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปเรชั่น
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปเรชั่น จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2 วิธี ในการสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

1. เชิญสมัครรับบริการแสนสะดวกนี้ได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร

แผนกบริการสมาชิกบัตรแพลทินัม โทร. 0 2273 5599
แผนกบริการสมาชิกบัตรทอง และ บัตรธุรกิจ โทร. 0 2273 5555
แผนกบริการสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โทร. 0 2273 5544
แผนกบริการสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส โทร. 0 2273 5005
แผนกบริการสมาชิกบัตรบัตรเครดิต บีเอ็มดับเบิลยู โทร. 0 2273 5999
แผนกบริการสมาชิกบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส โทร. 0 2273 5999

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการหักบัญชีีเงินฝากอัตโนมัติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์

บริษัทขอให้ท่านสมาชิกชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามวิธีที่ท่านใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งว่าจะมีการตัดบัญชีผ่านธนาคารในใบเรียกเก็บเงินประจำเดือนของท่าน

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
(PDF: 666 KB / 3 page)

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
(PDF: 666 KB / 3 page)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

กลับสู่ด้านบน

2. การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ*

ในแต่ละเดือน ท่านจะได้รับใบชำระเงินผ่านธนาคารที่ส่งมาพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน วิธีนี้จะเหมือนกับการใช้ใบนำฝากหรือใบฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยทั่วไป ท่านสามารถจ่ายเงินสดหรือเช็คแนบพร้อมกับใบชำระเงินสดผ่านธนาคารต่างๆ ทุกสาขา ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารจะให้ท่านลงนามรับรองในใบนำฝากของทางธนาคาร และมอบสำเนาให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงการชำระเงินเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ยอดเงินที่ท่านชำระจะปรากฏในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ท่านชำระ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารเพื่อชำระค่าใช้จ่ายไปที่ธนาคารที่ร่วมรายการข้างต้น

แบบฟอร์มชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร (Express Settlement Service Form: ภาษาไทย)
(PDF: 684 KB / 1 pages)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Arcobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

* บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วม
รายการ
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (บาท) เขตต่างจังหวัด (บาท)
เคาน์เตอร์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ เคาน์เตอร์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์
ธนาคารกรุงเทพ 15 15 15 15 30 30 30 30
ธนาคารกสิกรไทย 15 15 15 15 50 25 25 25
ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 15 15 15 35 35 35 35
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 10 10 10 30 20 20 20
ธนาคารยูโอบี 10 10 10 15 20 20 10 15

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

กลับสู่ด้านบน

3. การชำระด้วยเช็คผ่านไปรษณีย์

กรุณาขีดคร่อมเช็คและสั่งจ่าย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ( ไทย ) จำกัด ระบุหมายเลขสมาชิกบัตรและชื่อของท่านกำกับไว้ที่ด้านหลังของเช็ค (กรุณาอย่านำเงินสดใส่ซองจ่ายผ่านทางไปรษณีย์)

กลับสู่ด้านบน

4. การชำระด้วยตนเองที่สำนักงานอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ท่านสามารถนำเงินสดหรือเช็คไปชำระได้ที่ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด อาคาร เอส.พี. เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

กลับสู่ด้านบน