หน้าแรก   บริการสมาชิกบัตร  |  แผนผังเว็บไซต์  

ท่านกำลังจะออกจากเว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั่วโลก ที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อนำเสนอและใช้โดยบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นและกฎเกณฑ์ใดๆ

ทั้งนี้ เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำเพื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ซึ่งการเยี่ยมชมหรือนำไปใช้ของข้อมูลข่าวสารขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นและกฎเกณฑ์ต่างๆ

นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ของเว็บไซต์จะมีรายละเอียดและมีผลบังคับใช้แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ