Skip to Content
ث¹éزلأ،
Personal Business
English
กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
เครื่องหมายการค้า
การรักษาข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับคุ้กกี้
วิธีการปฏิเสธการตอบรับอีเมล์
หลักการคุ้มครองข้อมูล
ถาม-ตอบเกี่ยวกับความปลอดภัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
การรักษาข้อมูลส่วนตัว
คำถามเกี่ยวกับความปลอดภัย

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตระหนักดีถึงความสำคัญของความปลอดภัยต่อท่าน เราจึงได้ดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและรักษาความลับของการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรสบนอินเตอร์เน็ต


ความลับของข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าจะปลอดภัยหรือไม่
เมื่อใดที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสขอให้ท่านส่งข้อมูลที่เป็นความลับ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับรายการบัญชีใช้จ่ายส่วนตัวของท่านผ่านอินเตอร์เน็ต เราต้องการให้ท่านเข้าสู่ "ช่วงการใช้งานที่ปลอดภัย" ด้วย SSL ก่อน

"ช่วงการใช้งานที่ปลอดภัย (Secure session) " คืออะไร และจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของข้าพเจ้าได้อย่างไร
ระหว่างที่ท่านอยู่ในช่วงการใช้งานที่ปลอดภัย SSL ข้อมูลที่ส่งผ่านไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านกับระบบคอมพิวเตอร์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยด้วยการใช้ระบบลงรหัสลับ (public key cryptography) ซึ่งคอมพิวเตอร์ของท่านจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญกับคอมพิวเตอร์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเพื่อสร้างบทสนทนาส่วนตัวที่เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจได้

ความพิเศษของ SSL คืออะไร
เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าสู่หรือให้ข้อมูลบัญชีบัตรของท่านผ่านระบบออนไลน์ในส่วนของเว็บไซต์ที่ได้รับการป้องกันความปลอดภัยของเรา ข้อมูลของท่านจะได้รับการลงรหัส (encrypted) ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Secure Socket Layer ซึ่งมักจะเรียกเป็นตัวอักษรย่อว่า SSL เทคโนโลยี SSL นี้จะลงรหัสลับให้กับข้อมูลในขณะที่มีการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านกับระบบของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะยังคงได้รับการรักษาเป็นความลับอยู่ การใช้ SSL จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสองประการด้วยกัน คือ เบราเซอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ SSL ได้ และเว็บเซอร์ฟเวอร์เพื่อปฏิบัติการแลกเปลี่ยน ข้อมูลที่สำคัญ (key-exchange) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ SSL เข้ากับระบบเว็บเซอร์ฟเวอร์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

  • Netscape Navigator
  • Microsoft Internet Explorer

ข้าพเจ้าต้องใช้วิธีการต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแบบใด
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) เกือบทุกรายจะสามารถใช้ช่วงการใช้งานที่ปลอดภัย SSL ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นได้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันกับการบริการแบบออนไลน์ส่วนใหญ่ เช่น Navigator AOL Pacific Supernet Ltd แต่หากท่านเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบการเชื่อมต่อของบริษัทของท่าน และพบว่าไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่ได้รับการป้องกันความปลอดภัยด้วยการใช้เบราเซอร์ SSL ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างบนได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัทของท่านใช้ firewall เพื่อสกัดกั้นการเข้าถึง ดังนั้นขอให้ท่านกรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตในบริษัทของท่านเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายของท่าน

เมื่อใดที่ข้าพเจ้าจะต้องเข้าไปใน "ช่วงการใช้งานที่ปลอดภัย SSL"
ช่วงการใช้งานที่ปลอดภัย SSL เป็นการป้องกันความปลอดภัยสำหรับการให้บริการระบบออนไลน์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั้งนี้รวมถึงการบริการทางอินเตอร์เน็ต ดังต่อไปนี้:

  • รายการยอดบัญชีใช้จ่ายผ่านบัตร
  • รายการสะสมคะแนนเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด
  • การสมัครเป็นสมาชิกบัตร

เหตุใดข้าพเจ้าจึงต้องมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ในหลายส่วนจำเป็นต้องใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน การใช้วิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านเป็นใคร และอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลของรายการบัญชีบัตรของท่านได้ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้เข้าสู่ข้อมูลที่เป็นความลับเรียบร้อยแล้ว
เมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้งานในส่วนการบริการออนไลน์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสแล้ว เพื่อความมั่นใจ ทุกครั้งท่านต้องคลิกที่ "ออกจากส่วนที่ปลอดภัย (Exit Secure Area)" ซึ่งจะปรากฎขึ้นทางซ้ายมือของหน้าเว็บที่ได้รับการป้องกันความปลอดภัยเสมอ เมื่อท่านคลิกที่ลิ้งค์นี้ ท่านสามารถเลือกเพื่อยุติการใช้งานในส่วนปลอดภัยนี้ ซึ่งหากท่านเลือกยุติการใช้งานแล้วท่านจะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ได้อีก ฉะนั้นท่านต้องกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านซ้ำอีกครั้ง

เหตุใดข้าพเจ้ายังเห็นข้อมูลของรายการบัญชีใช้จ่ายบางส่วนของข้าพเจ้าแม้หลังจากที่กดปุ่ม "ออกจากส่วนที่ปลอดภัย (Exit Secure Area)" แล้ว
ซอฟต์แวร์ของเบราเซอร์จะทำการเก็บรักษา (cahes) หน้าเว็บที่ท่านดูอยู่ ซึ่งหมายความว่าหน้าเว็บบางหน้าจะถูกเก็บไว้ในความจำชั่วคราวของคอมพิวเตอร์ ดังนั้นท่านอาจพบว่าเมื่อท่านคลิกที่ปุ่มย้อนกลับ (back) หน้าเว็บที่ท่านได้ดูก่อนหน้านี้ซึ่งได้ถูกเก็บรักษาไว้ จะปรากฎขึ้น กรุณาเข้าใจว่าการเก็บรักษาหน้าเว็บชั่วคราวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่านของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ในสถานที่สาธารณะ กรุณาอ่านหัวข้อ "ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรถ้าข้าพเจ้าใช้คอมพิวเตอร์ "ส่วนรวมอยู่" ข้างล่างนี้

ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรถ้าข้าพเจ้าใช้คอมพิวเตอร์ "ส่วนรวมอยู่"
ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นและรู้สึกไม่สบายใจว่าเขาเหล่านั้นอาจเห็นหน้าเว็บบางหน้าที่ถูก "เก็บรักษาไว้ชั่วคราว"จากช่วงที่ท่านเป็นผู้ใช้ หลังจากที่ท่านไม่ใช้คอมพิวเตอร์แล้ว กรุณา หยุดและออกจากซอฟต์แวร์เบราเซอร์ของท่านก่อนที่ท่านจะเลิกใช้คอมพิวเตอร์ วิธีนี้จะช่วยลดความเป็นไปได้ที่บุคคลอื่นจะมีโอกาสเห็นข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน และจะไม่มีผู้ใช้ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายการบัญชีบัตรของท่านทางระบบออนไลน์ได้โดยปราศจากรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน

"คุ้กกี้" คืออะไร ข้าพเจ้าจำเป็นต้องยอมรับคุ้กกี้หรือไม่
คุ้กกี้เป็นไฟล์ตัวอักษรบนคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะเตือนระบบคอมพิวเตอร์ของเราให้ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดจำเพาะของเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งสามารถทำให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรสทราบได้ว่าท่านคือใคร ถ้าเบราเซอร์ของท่านเตือนท่านว่ามีการ "ใช้" คุ้กกี้ ท่านต้องยอมรับคุ้กกี้ มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของท่านได้ เพราะเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลได้ส่งผ่านไปยังผู้รับที่ถูกต้องหรือไม่ และเนื่องจากว่าคุ้กกี้สามารถใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นจึงมีเพียงอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง ถอดรหัส และใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้

หลังจากที่ข้าพเจ้าพิมพ์รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วและกดส่ง แทนที่ข้าพเจ้าจะเห็นข้อมูลบัญชีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากลับเห็นหน้าเว็บเดิมซ้ำอีก เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร
เป็นไปได้ที่ซอฟต์แวร์เบราเซอร์ Netscape Navigator เวอร์ชั่น 4.0 หรือสูงกว่า ซึ่งกำหนดตัวเลือก "ยกเลิกคุ้กกี้ (Disabled cookies)" ไว้ ด้วยเหตุผลที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ "คุ้กกี้" คืออะไร ข้าพเจ้าจำเป็นต้องยอมรับคุ้กกี้หรือไม่" ที่อยู่ข้างบน ท่านต้องทำการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีดังต่อไปนี้: คลิกที่ "แก้ไข (Edit)" แล้วเลือก "ข้อเลือกที่ต้องการ (Preferences)" แล้วเลือกหัวข้อ "ก้าวหน้า (Advanced)" (ไม่ใช่เลือกเครื่องหมายกากบาทที่อยู่ข้างหน้าคำว่า advanced) ขั้นสุดท้ายให้ท่านเลือก "ยอมรับเฉพาะคุ้กกี้ที่ถูกส่งกลับไปยังเซอร์ฟเวอร์ที่เป็นผู้ส่งมา (Accept only cookies that get sent back to the originating server)" หรือ เลือก "เตือนข้าพเจ้าก่อนยอมรับคุ้กกี้ (Warn me before accepting cookies)" แล้วกด "ยอมรับ (OK)" การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวท่านและจัดส่งข้อมูลรายการบัญชีใช้จ่ายที่เป็นความลับให้แก่ท่าน

เมื่อข้าพเจ้าพยายามเข้าสู่ข้อมูลรายการบัญชี [หรือข้อมูล เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด หรือการลงทะเบียนเพื่อรับบริการออนไลน์] เพราะเหตุใดจึงปรากฏขึ้นหน้าเว็บที่กล่าวถึงเบราเซอร์และความปลอดภัยเสมอ
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับของท่านอย่างสุดความสามารถ และเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลรายการบัญชีบัตรของท่าน (หรือข้อมูล เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด หรือการลงทะเบียนเพื่อรับบริการออนไลน์) ผ่านอินเตอร์เน็ต เราขอแนะนำให้ท่านใช้เบราเซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดที่มีอยู่ ดังนั้นท่านอาจพบว่าท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้ Netscape เวอร์ชั่นก่อน 1.12 (Mac หรือ Unix) หรือ 1.22 (Windows) ได้ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย