PROMOTION

Asiatravel.com

แบ่งชำระ 0% WISE PAY เมื่อซื้อแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว 30,000 บาท
ขึ้นไป พร้อมรับบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟต์มื้อค่ำ 1 ใบ ที่ห้องอาหาร
เร้ด โอเว่น โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก มูลค่า 1,650 บาท

หมายเหตุ: จำกัดบัตรกำนัลห้องพักสูงสุด 3 ใบ / สมาชิกบัตร / เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร : 0 2677 6240-5, 0 2679 7185
อีเมล : bkkflight@asiatravel.com
เว็บไซต์ : www.asiatravel.com

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ
0 % WISE PAY ณ Asiatrave.com เท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลสูงสุด 3 ใบ/ สมาชิกบัตร/ เดือน
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 45 วันทำการ
หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่
ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• แพกเก็จทัวร์ท่องเที่ยวเป็นไปตามเงื่อนไขของ Asiatravel.com
• บัตรกำนัลรับประทานอาหารเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงแรม
• การตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสถือเป็นที่สุด