PROMOTION

CRYSTAL DESIGN FURNITURE

แบ่งชำระ 0% WISE PAY พร้อมรับบัตรกำนัล ชิค รีพับลิค

ยอดใช้จ่าย
0% WISE PAY / เซลล์สลิป
 บัตรกำนัล
50,000 บาทขึ้นไป
บัตรรับประทานบุฟเฟต์มื้อค่ำ 2 ท่าน ที่ห้องอาหาร Red Oven โรงแรม
โซฟิเทล โซ แบงคอก
มูลค่า 3,300 บาท
150,000 บาทขึ้นไป
บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืนที่ห้อง เรสกรีน โรงแรมเรสดีเทล หัวหิน มูลค่า 8,500 บาท
300,000 บาทขึ้นไป
บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืนที่
โอเชี่ยน เบด พูล วิลล่า โรงแรมพุทธรักษาหัวหิน รีสอร์ท
มูลค่า 20,000 บาท
*บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้น /บัญชีบัตร /เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ชั้น 1 อาคาร F คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์
0 2101 5859-60

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2556 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0 % WISE PAY ณ CRYSTAL DESIGN FURNITURE เท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้น /บัญชีบัตร /เดือน
• ของรางวัลไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขาย ในกรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด