PROMOTION

ฮอนม่ากอล์ฟ
m-10
ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY พร้อมรับ

ยอดใช้จ่ายผ่านรายการ
0% WISE PAY ต่อวัน
ของรางวัล
20,000 บาท ขึ้นไป ชุดอุปกรณ์อาบน้ำ Elle Spa 2 ชุด
50,000 บาท ขึ้นไป กระเป๋าเป้ Pouchsafe Packable
100,000 บาท ขึ้นไป หูฟัง Marshall Major II
200,000 บาท ขึ้นไป บัตรกำนัลห้Œองพักแบบวีรันดา
ดีลักซ์ 1 คืน ณ วีรันดา
รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน-ชะอำ


หมายเหตุ: จำกัดของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้น ต่อบัตร ต่อเดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
• สาขาออลสตาร์ โทร. 0 2158 2863-4
• สาขาธนิยะ โทร. 0 2231 2992-3
• สาขาสยามพารากอน โทร. 0 2129 4439, 0 2129 4442
• สาขาโพธาลัย กอล์ฟ พาร์ค โทร. 0 2508 5100


วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-31ธันวาคม 2559 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ
0% WISE PAY ณ Honma Golf ทุกสาขาเท่านั้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้นต่อบัตรต่อเดือน
• บัตรกำนัลห้องพักเป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรม
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานธุรกิจ