PROMOTION

Time Midas

ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมรับบัตรกำนัลเดอะมอลล์

ยอดใช้จ่าย
0% WISE PAY ต่อเซลล์สลิป
รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์
180,000 บาท ขึ้นไป
2,500 บาท
350,000 บาท ขึ้นไป
7,000 บาท

หมายเหตุ: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเดอะมอลล์สูงสุด 21,000 บาท / บัตร / เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
สยามพารากอน โทร. 0 2610 9828 - 9
ดิ เอ็มโพเรียม โทร. 0 2664 8400 - 3

วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2557 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY ณ Time Midas สาขาสยาม พารากอน และ สาขา ดิ เอ็มโพเรียม เท่านั้น
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเดอะมอลล์สูงสุด 21,000 บาท / บัตร / เดือน
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้
• บัตรกำนัลเดอะมอลล์จะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 45 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรกำนัลเดอะมอลล์เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
• สินค้า Rolex รุ่น Professional ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY
• ส่วนลดเพิ่มเติมจาก Time Midas เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Time Midas
• หากมีข้อโต้แย้งการตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด