PROMOTION

Trocadero Time Seiko Boutique
m-10
สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
รับส่วนลดเพิ่ม 10% สำหรับสินค้าทุกรายการ

แบ่งชำระ 0% WISE PAY พร้อมรับบัตรกำนัลเดอะมอลล์
ยอดใช้จ่าย
0% WISE PAY ต่อวัน
 รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์
50,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท
200,000 บาทขึ้นไป 7,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป 20,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 0 2644 8855


วันนี้ถึง 30 กันยายน 2556

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
• สิทธิพิเศษเฉพาะ สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการแบ่งชำระ
0% WISE PAY ณ Trocadero Time Seiko Boutique ที่ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรียม เท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเดอะมอลล์สูงสุด 20,000 บาท/ สมาชิกบัตร/ วัน
• นำใบเสร็จรับเงินและเซลล์สลิปบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่เป็นยอดใช้จ่ายแบ่งชำระผ่านรายการ
0% WISE PAY ในวันเดียว และชื่อ – สกุลเดียวกันเพื่อแลกรับของรางวัล ณ จุดแลกรับของรางวัล
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรกำนัลเดอะมอลล์เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
• หากมีข้อโต้แย้งการตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด