PROMOTION

ทรูฟิตเนส ทรูสปา ทรูเอส
m-10
ทรูฟิตเนส ทรูสปา และ ทรูเอส
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ็เพรส
1. แสดงบัตรอเมริกัน
เอ็กซ์เพรส ของท่านเพื่อ
รับสิทธิพิเศษ

• รับสิทธิ์ออกกำลังกาย 14
   วัน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า
   8,000 บาท
• รับสิทธิทดลองคลาส
   Bikram Hot Yoga passes
   2 ครั้ง สำหรับ 2 ท่าน
   มูลค่า 1,600 บาท

2. สมัครสมาชิกฟิตเนส 1ปี
พร้อมแบ่งชำระผ่านรายการ
0% WISE PAY รับเพิ่ม

• สิทธิออกกำลังกายฟรี 1 เดือน
   มูลค่า 5,000 บาท
• รับสิทธิเข้าคลาส Kick Boxing
   1 ครั้ง มูลค่า 1,625 บาท


ทรูสปา:
บริการนวด*ราคาพิเศษ
• นวดเท้า(Foot Reflexology)
   60 นาที ราคา 299 บาท
   (ราคาปกติ 1,284 บาท)
   หรือ/และ
• นวดตัว 60 นาที เลือกระหว่าง
   นวดแบบสวีดีช หรือนวด
   อโรมา หรือ นวดShiatsu
   ราคาพิเศษ 599 บาท
   (ราคาปกติ 1,712 บาท)


ทรูเอส:
ทรีตเม้นต์บำรุงผิวหน้า*
ราคาพิเศษ

• ราคาพิเศษ 999 บาท
   สำหรับ VRM หรือ Q Plus
   (ราคาปกติ 3,000 บาท)
• ราคาพิเศษ 999 บาท
   สำหรับ VRM หรือ Q Plus
   (ราคาปกติ 3,450 บาท)


* สงวนสิทธิ์ 1 ท่านสมาชิกบัตร / 1 สิทธิ์
สำหรับสิทธิ์บริการนวดหรือทรีตเม้นต์
ราคาพิเศษ


แบ่งชำระ 0% WISE PAY พร้อมรับ
• กระเป๋าใส่อุปกรณ์อาบน้ำ Deuter มูลค่า 900 บาท สำหรับ
   ยอดใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป
• กระเป๋าเดินทาง American Express มูลค่า 3,500 บาท สำหรับ
   ยอดใช้จ่าย 55,000 บาท ขึ้นไป
• เครื่องนวดOSIM iPAMPER มูลค่า 3,990 สำหรับยอด ใช้จ่าย
   85,000 บาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ทรูฟิตเนส
• อาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์
  โทร. 0 2663 4999
• เอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย
  โทร. 0 2831 0999
• Zen World   โทร.0 2610 9999
ทรูสปา
• อาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์
  โทร. 0 2663 5999
• Zen World
  โทร.0 2684 8999
ทรูเอส
• อาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์
  โทร. 0 2663 5111
• Zen World
  โทร.0 2684 8998

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0 % WISE PAY ณ TRUE Fitness, TRUE Spa, and TRUE’est ทุกสาขาเท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 1 ชิ้น /บัญชีบัตร/ วัน
• ของรางวัลไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• นำใบเสร็จรับเงินและเซลล์สลิปบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่เป็นยอดใช้จ่ายแบ่งชำระผ่านรายการ 0% WISE PAY ในวันเดียวกันและชื่อ-สกุลเดียวกันเพื่อแลกรับของรางวัล ณ จุดแลกรับของรางวัล
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด