2016 Weingut Knebel Rottgen GG Dry Riesling, Grosse Gewachs, Mosel, Germany

 2016 Weingut Knebel Rottgen GG Dry Riesling, Grosse Gewachs, Mosel, Germany

產品資料

2017 Weingut Knebel Rottgen GG Dry Riesling, Germany

SKU 編碼: 9062-6903

142,000 積分

此電子禮品卡編號會顯示於結賬確認頁面內。

此電子禮品卡會發送至結賬時選擇的指定地址。

142,000 積分

詳情

換領詳情

條款及細則