รับประกันป้องกันการทุจริตออนไลน์

ท่านสามารถใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างอุ่นใจ เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือด้วยตนเอง ณ ร้านค้าทั่วไป

นอกจากนี้ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ให้ท่านช้อปออนไลน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยระบบอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์ เพื่อเพิ่มการป้องกันการใช้บัตรโดยทุจริตสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์

อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ในการทำธุรกรรมออนไลน์*

การรับประกัน

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ด้วยบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านไม่ต้องรับผิดชอบค่าสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง**

อเมริกัน เอ็กซ์เพรสใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันมิให้หมายเลขบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสของท่านถูกนำไปแอบอ้างใช้ในทางทุจริต

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านบนระบบออนไลน์ และทางบริษัทมีความความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นอย่างเคร่งครัด

*กรุณาติดต่อผู้ออกบัตร สำหรับรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเทศ
**เมื่อท่านแจ้งให้ทางบริษัททราบในทันทีที่ท่านพบว่ามีการใช้บัตรโดยทุจริต ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร ท่านจึงไม่ต้องรับผิดชอบในรายการทุจริตดังกล่าว "ทันที" หมายความถึง เมื่อท่านได้ทราบว่ามีการทุจริตในการใช้บัตรของท่าน แต่จะต้องเป็นเวลาก่อนหรือไม่เกินกำหนดเวลาชำระเงินสำหรับรายการที่เป็นการใช้บัตรโดยทุจริตดังกล่าว ซึ่งระบุไว้ในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายของท่าน