Skip to Content
หน้าแรก
Personal Business
English
กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
เครื่องหมายการค้า
การรักษาข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับคุ้กกี้
วิธีการปฏิเสธการตอบรับอีเมล์
หลักการคุ้มครองข้อมูล
ถาม-ตอบเกี่ยวกับความปลอดภัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
การรักษาข้อมูลส่วนตัว

การรักษาข้อความความเป็นส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย
เนื่องจากการให้ความคุ้มครองป้องกันความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราดังนั้น เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายต่อไปนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจของท่านที่มีต่อวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลมาใช้ และวิธีป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของเรา

การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการออนไลน์

บัตรใดบ้างที่มีสิทธิใช้บริการ Online Services?
ท่านสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ Online Services ได้ในกรณีที่บัตรเป็นชื่อของท่านเท่านั้น ทั้งนี้ยกเว้นบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ผม/ดิฉันสามารถเพิ่มบัตรอื่นบน User ID ของผม/ดิฉันได้หรือไม่?
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ท่านสมาชิกบัตรสามารถเพิ่มบัญชีที่อยู่ในชื่อของท่านบน User ID เดียวกันได้เท่านั้น ท่านสมาชิกบัตรแต่ละท่านต้องมี User ID และรหัสผ่านส่วนตัว

ทำไมบนเว็บไซต์ ไม่ยอมให้ผม/ดิฉัน เพิ่มบัญชีบัตรอื่นได้?
ท่านสมาชิกบัตรสามารถเพิ่มบัญชีบัตรที่ปรากฏในนามของท่านได้เท่านั้นซึ่งระบบได้ทำการเชื่อมโยงบัญชีบัตรเข้าด้วยกัน ดังนั้นในกรณีที่บัตรเป็นบัตรของท่านสมาชิก เป็นไปได้ว่าระบบยังไม่ได้ทำการเชื่อมโยงบัญชีดังกล่าวเข้าด้วยกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการสมาชิกบัตร เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีบัตรของท่านเข้าด้วยกัน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อท่านอยู่ในเว็บไซต์
หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.americanexpress.co.th และยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการบริการออนไลน์ใดๆ จากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ของท่าน แต่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะใช้ คุ้กกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ของเราอันได้แก่ ข้อมูลต่างๆ เช่น เซอร์ฟเวอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านกำลังใช้งานอยู่ ประเภทของเบราเซอร์ (เช่น Netscape หรือ Internet Explorer) รวมทั้งต้องการทราบว่าท่านตอบสนองต่อแผ่นโฆษณาหรืออีเมล์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือไม่เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมและติดตามผลโดยรวม และจะไม่เชื่อมโยงมาถึงท่านเป็นการส่วนตัว เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดอัตราการตอบสนองต่อโฆษณาและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ผ่านแผ่นโฆษณาหรืออีเมล์ ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ กรุณาอ่านหัวข้อ เกี่ยวกับคุ้กกี้

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อท่านให้ข้อมูลกับเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับบริการแบบออนไลน์
ถ้าท่านต้องการสมัครหรือต้องการรับประโยชน์จากสินค้าและบริการของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ออนไลน์ เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมถึงอีเมล์และหมายเลขบัญชีของท่าน เราเพียงแต่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามการสมัครของท่าน เพื่อให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ และอื่น ๆ ตามต้องการ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย นอกจากนั้นเรายังจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น การติดต่อสื่อสาร การลงทะเบียนเว็บไซต์ การยินยอมให้ท่านสามารถตรวจสอบบัญชีใช้จ่าย หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของท่านผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อการเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบบออนไลน์ ฯลฯ นอกจากนั้นเรายังจัดสรรข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ในเครือ และองค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในหลักการดำเนินการนี้

คุณภาพของข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีอันก้าวหน้าของเราใน กระบวนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการเก็บบันทึกไว้ เพื่อการดำเนินการตรวจสอบภายใน และเพื่อช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบันที่สุด นอกจากนั้นมาตรฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพจากองค์กรตัวแทนรายงานเครดิตผู้ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ซึ่งคาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต หรือการบริการอื่น ๆ กับเรา ก็ยังเป็นที่ต้องการอีกด้วย

ความปลอดภัย

ก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลบัญชีของท่านมาให้เราที่เว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเว็บไซต์ ท่านต้องอยู่ในช่วงของความปลอดภัย (Secure session) ด้วยการใช้ Secure Socket Layer (SSL) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSL และความปลอดภัยของการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับทางอินเตอร์เน็ต กรุณาอ่านหัวข้อ ตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัย เมื่อใดก็ตามที่เราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานและการให้บริการอันเป็นความมุ่งมั่นของเราเท่านั้น ทั้งนี้เรายังใช้กระบวนการเพื่อรักษาความปลอดภัยนานาชนิดในการป้องกันความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลของท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครของท่าน หรือเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ท่านต้องการ

เราจะสร้างประสบการณ์ทางออนไลน์ให้กับท่านเป็นพิเศษได้อย่างไร
หากท่านได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการทางออนไลน์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในขณะนี้หรือในอนาคต เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ www.americanexpress.co.th ของท่าน และการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ของเราเข้ากับข้อมูลแบบออนไลน์หรือข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับตัวท่านในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวมทั้งข้อมูลจากองค์กรอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลร่วมเหล่านี้เพื่อสร้างประสบการณ์ทางออนไลน์ให้กับท่านเป็นพิเศษ รวมทั้งการมอบข้อเสนอและข่าวสารล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งทางออนไลน์และในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้เรายังใช้ "คุ้กกี้" เพื่อทำให้เซอร์ฟเวอร์ของเราทราบว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการออนไลน์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่ลงทะเบียนแล้วเมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของเราซ้ำอีก ถ้าท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคุ้กกี้ กรุณาอ่านหัวข้อ เกี่ยวกับคุ้กกี้ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เราใช้ข้อมูลที่ได้รับมาอย่างไรอีกบ้าง
เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัดความสนใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของเรา และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราได้รับข้อมูลอีเมล์ของท่าน เราอาจใช้อีเมล์ของท่านในการส่งข้อเสนอพิเศษที่เราคิดว่าท่านจะให้ความสนใจ โดยที่รายการพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้อาจเสนอให้ด้วยพื้นฐานข้อมูลที่ท่านได้ให้เราไว้ในครั้งแรกที่ท่านติดต่อกับเรา หรือที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบสำรวจ หรือจากข้อมูลที่ท่านอาจได้ระบุความต้องการในการซื้อสินค้าและวิธีการดำเนินชีวิตของท่าน รวมทั้งข้อมูลที่เราได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากองค์กรอื่น ข้อเสนอพิเศษทางอีเมล์เหล่านี้จะส่งให้ท่านโดยตรงจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เมื่อเราส่งอีเมล์ให้ท่าน เราอาจจะสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์ของท่านได้ เช่น ท่านสามารถดูอีเมล์แบบกราฟิค html ทางออนไลน์ ได้หรือไม่ ถ้าอีเมล์ของท่านสามารถใช้ html ได้ เราอาจเลือกส่งอีเมล์แบบกราฟิค html ให้ท่าน

การปฏิเสธข้อเสนอทางอีเมล์

ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรบ้างถ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการรับข้อเสนอทางอีเมล์
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะตระหนักถึงคุณค่าของการรับรายละเอียดของข้อเสนอเหล่านี้ที่ได้รับการออกแบบมาพิเศษ อย่างไรก็ตาม เราก็ตระหนักดีเช่นกันถึงความสำคัญของการเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน ดังนั้นเราจึงได้เสนอวิธีการง่าย ๆ ในการปฏิเสธการรับข้อเสนอทางอีเมล์ ท่านสามารถปฏิเสธการรับข้อเสนอทางอีเมล์ได้ตลอดเวลา เพียงแต่คลิกที่ลิ้งค์ "วิธีการปฏิเสธอีเมล์ (How to decline E-Mail)" ที่อยู่ข้างล่างนี้ หรือส่งผ่านอีเมล์โดยพิมพ์คำว่า "Remove" ที่บรรทัดหัวข้อเรื่อง

วิธีการปฏิเสธอีเมล์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาส่งคำถามของท่านไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
อาคารเอสพี 388 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านหรือไม่
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสมีความมุ่งมั่นอันยาวนานในการให้ความคุ้มครองป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราและลูกค้าในอนาคต คำอธิบายในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่น

บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรสอื่นๆ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านภายในกลุ่มบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อให้เราสามารถเสนอสินค้าและบริการที่ท่านต้องการ และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสกับท่านได้ ทั้งนี้อาจรวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรสอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย รวมทั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ การให้บริการ และการตลาด ทั้งนี้บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรสทุกบริษัทปฏิบัติตาม หลักการเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และด้วยกระบวนการรักษาความปลอดภัยซึ่งคล้ายคลึงกับที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ ความปลอดภัย

บริษัทที่ให้บริการกับเรา
ในบางกรณี เราได้มีการทำสัญญากับบริษัทอื่นๆ เพื่อให้บริการกับเรา ตัวอย่างของการดำเนินการเช่นนี้ครอบคลุมการดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัคร การส่งอีเมล์ กระบวนการสั่งซื้อ การให้ความสนับสนุนทางการตลาด การจัดส่ง การวิจัยตลาด ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้เราให้เฉพาะข้อมูลของท่านที่จำเป็นเท่านั้นแก่บริษัทเหล่านี้เพื่อให้บริษัทเหล่านี้สามารถให้บริการแก่เราได้ แต่เราจะกำหนดข้อจำกัดของวิธีการที่บริษัทเหล่านี้จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความลับ นอกจากนั้นบริษัทเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากการให้บริการที่เราได้มอบหมายให้ดำเนินการเท่านั้น

สถานบริการธุรกิจของเรา
เราอาจส่งข้อเสนอพิเศษให้ท่านทางอีเมล์ หรือด้วยวิธีทางการตลาดในรูปแบบอื่นๆ โดยตรง (เช่น ไปรษณีย์ โทรสาร หรือโทรศัพท์) เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สถานบริการธุรกิจของเราเสนอ ถึงแม้เราจะดำเนินการดังกล่าว แต่เราก็จะยังคงควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยจะไม่เปิดเผยให้สถานบริการธุรกิจของเราได้ทราบ นอกจากท่านจะได้แจ้งให้เราทราบว่าท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยได้ หรือเลือกรับประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษของสถานบริการธุรกิจเหล่านั้น

หมายเหตุสำคัญ: กรุณารับทราบว่าเราไม่เปิดเผยอีเมล์ของท่านให้แก่สถานบริการธุรกิจของเรา

โปรดเข้าใจว่าหากท่านเลือกรับผลประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษที่สถานบริการธุรกิจของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้เสนอให้แก่ท่านและท่านได้กลายเป็นลูกค้าของบริษัทรายนั้น บริษัทนั้นๆ อาจต้องการส่งข้อเสนอพิเศษให้ท่านด้วยตนเอง ในกรณีนี้ ท่านจำเป็นต้องแจ้งให้บริษัทนั้น ๆ ทราบต่างหากว่าท่านไม่ต้องการรับข้อเสนอพิเศษในอนาคตจากบริษัทนั้น ๆ

ในทุกกรณี เป้าหมายการดำเนินงานของเรา คือ การส่งข้อเสนอพิเศษให้กับบุคคลที่เราเชื่อมั่นว่าจะตระหนักถึงคุณค่าของข้อเสนอที่เรามอบให้ ดังนั้นการติดต่อสื่อสารของเราจึงได้พัฒนาและดำเนินการจัดการภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดซึ่งได้รับการออกแบบมาให้คุ้มครองป้องกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

คลิกที่นี่ หากท่านต้องการ "ลบชื่อออก (Opt out)" จากการรับข้อเสนอพิเศษทางอีเมล์ : วิธีปฏิเสธอีเมล์

การรายงานเครดิต
ข้อมูลทางเครดิตของท่านอาจได้รับและมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครดิตอันสอดคล้องตามข้อกำหนดที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ (สำหรับผู้ถือบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสในประเทศไทย เท่านั้น)

การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะอื่น
ในทุกกรณี เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากว่าท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบก่อนหน้าแล้ว หรืออนุญาตให้เราเปิดเผยได้ หรือถ้าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่มีคำสั่งศาลหรือการบังคับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน เราจะปฏิบัติอย่างดีที่สุดโดยการแจ้งให้ท่านทราบทันที เพื่อให้ท่านมีโอกาสได้ใช้สิทธิทางกฎหมายของท่าน ข้อยกเว้นเพียงข้อเดียวของนโยบายนี้ คือ เมื่อมีคำสั่งหรือกฎหมายห้ามมิให้เราแจ้งให้ท่านทราบ หรือเมื่อมีข้อสงสัยว่าจะมีความเกี่ยวพันกับการคดโกงฉ้อฉล หรือความอาญาใดๆ รวมถึงการไม่ใช้ข้อมูลทางการแพทย์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเท่าไร

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การบริการด้านบัญชีใช้จ่ายของท่าน หรือเพื่อให้สินค้าและการบริการที่ท่านขอเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเป็นลูกค้าของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาพอสมควร หรือตามแต่กฎหมายจะกำหนดให้เราเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านั้น

เด็ก

เราไม่ใช้ www.americanexpress.co.th ด้วยเจตนาเพื่อทำการตลาด หรือขอข้อมูลจากเด็กเล็ก หรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

สิทธิของท่านในการได้รับคำอธิบาย

หากเราให้การปฏิเสธใบสมัครของท่านในการรับบริการจากเรา หรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ของท่านในฐานะลูกค้ากับเรา ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ เราจะให้คำอธิบายแก่ท่านหากท่านต้องการ รวมถึงเราจะระบุเหตุผลของการกระทำ และข้อมูลที่เราใช้เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากว่าจะมีเหตุผลทางกฎหมายห้ามมิให้กระทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อสงสัยว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีความผิดทางอาญา

สิทธิของท่านในการเข้าและเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ท่านสามารถติดต่อกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้เสมอ หากท่านต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวท่านที่เรามีอยู่ หรือถ้าท่านต้องการให้เราทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งขึ้นอยู่กับคำร้องของท่าน เราอาจจะต้องให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการเข้าสู่รายละเอียดส่วนบุคคลให้แก่เรา และในบางกรณี อาจคิดค่าธรรมเนียมการบริการในการให้ข้อมูลดังกล่าว แต่ทั้งนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ ขณะนั้น

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาส่งคำถามของท่านไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
อาคารเอสพี 388 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาความเป็นส่วนตัว

ในการคงไว้ซึ่งประวัติความเป็นผู้นำอันยาวนานของเราในด้านการป้องกันรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า อเมริกัน เอ็กซ์เพรสมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ ให้กับวงการ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน เพื่อการป้องกันสิทธิการรักษาความเป็นส่วนตัวของเอกบุคคลบนอินเตอร์เน็ต และทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของลูกค้าสามารถหาได้ทั้งทางออนไลน์และในรูปแบบอื่น กรุณาอ่านหัวข้อ หลักการเพื่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส นโยบายเพื่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสนี้เป็นนโยบายที่ใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการผ่านทางออนไลน์ของเราเท่านั้น

นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับลูกค้าของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย และผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเราที่เป็นชาวไทย ถ้าท่านเป็นลูกค้าชาวไทย และมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายเพื่อการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือเกี่ยวกับบัญชีของท่าน ท่านสามารถเขียนติดต่อไปยัง:

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
อาคารเอสพี 388 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ตัวเลือกของลูกค้า - การรับข่าวสารและข้อเสนอทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ SMS

ถ้าท่านต้องการปฏิเสธการรับข้อเสนอพิเศษผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือ SMS จากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และถ้าท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรายการใช้จ่ายของท่าน หรือถ้ามีคำถาม ข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาโทรฯ ติดต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุอยู่ในใบสรุปยอดรายการบัญชีใช้จ่ายของท่าน

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต

กรุณารับทราบว่าเว็บไซต์อื่น ๆ ทางอินเตอร์เน็ตที่ท่านได้เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ www.americanexpress.co.th ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากนโยบายเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวนี้

ความเปลี่ยนแปลงของข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย

เราจะใช้เนื้อที่นี้ในการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อให้ท่านได้รับแจ้งอย่างครบถ้วนถึงวิธีการป้องกันรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงข้อเลือกของท่านที่มีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดของเรา

วันที่ทบทวนครั้งล่าสุด: 01/09/2001