American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

                                                              English | ไทย

เปลี่ยนยอดใช้จ่ายของคุณ
เป็นยอดแบ่งจ่ายสบายกระเป๋า

ด้วยรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สิทธิพิเศษสำหรับ

สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ให้คุณได้สบายใจไปกับ

การผ่อนชำระนานสูงสุด 6 เดือน กับอัตราดอกเบี้ย 0%*

 

Image of The Platinum Card®

 

 

 

 

 

 

เพลิดเพลินกับรายการ 0% WISE PAY ได้ง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่าง

Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Imagen de Champagnes Pierre Jouët

1. Pay

 

ชำระยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน

ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

2. Call

 

ติดต่อแผนกบริการสมาชิก

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เพื่อแจ้งความประสงค์

ในการแบ่งจ่ายผ่อนชำระ 0%

ก่อนหน้าวันสรุปรอบบิลครั้งถัดไป

 

3. Enjoy

 

เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษ

แบ่งชำระ 0%

นานสูงสุด 6 เดือน

 

 

 

 

                                                            

ร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ 0% WISE PAY

 

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส® ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
ยกเว้น บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส® และบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส®

 

*หมายเหตุ: บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส® 

จะไม่สามารถรับคะแนนสะสมปกติแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส®

 

 

Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Australian International School Bangkok
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Anglo Singapore International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Bangkok Patana School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Bangkok Prep International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Basis International School Bangkok
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Berkeley
Berkeley International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
British International School Phuket
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Bromsgrove International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Concordian International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Denla British School Bangkok 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Didyasarin International Preparatory School Bangkok
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Dragon International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Ekamai International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
ELC International School 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Harrow International School 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
International School Bangkok
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
International School of Chonburi
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Keerapat International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
KIS International School 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Magic Years International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Modern International School Bangkok
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
NIST International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Norwich International School 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Prem Tinsulanonda International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Ramkhamhaeng Advent International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Rasami British International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
RIS Early Year Campus
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Ruamrudee School Bangkok
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Sasin Graduate Institute of Buiness Administration of Chulalongkorn University 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
St. Andrews International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
St. Andrews Samakee International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Thai Aviation Academy
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Thai International School 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*
 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët
Wells International School
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565*