American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express


เลือกสมัครบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ และเพลิดเพลินไปกับหลากหลายสิทธิประโยชน์ที่เราคัดสรรมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง

สมัครบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ประเภทต่างๆ

กรุณาคลิกที่นี่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ติดต่อท่าน
หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างนี้

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิกบัตร

1. สั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมกับลงลายมือชื่อ
3. กรุณาส่งไปรษณีย์มาที่
    บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (แผนกสมาชิกบัตรใหม่)
    เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี.
    ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
    พญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตามนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากการสมัครบัตรของท่านจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

หากท่านยังไม่ทราบว่าบัตรชนิดใดเหมาะสมกับท่านท่านสามารถดูหน้าเปรียบเทียบบัตรที่จะช่วยท่านตัดสินใจ


American Express Platinum Card (Charge Card)

บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ชาร์จการ์ด)


- ใบสมัครสมาชิกบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
- ใบสมัครสมาชิกบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (อังกฤษ)
- ใบสมัครบัตรเสริม (ไทย)
- ใบสมัครบัตรเสริม (อังกฤษ)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ติดต่อกลับ


American Express Platinum Card (Charge Card)

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ชาร์จการ์ด)


- ใบสมัครสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
- ใบสมัครสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (อังกฤษ)
- ใบสมัครบัตรเสริม (ไทย)
- ใบสมัครบัตรเสริม (อังกฤษ)

.
American Express Platinum Card (Charge Card)

บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ชาร์จการ์ด)

- ใบสมัครสมาชิกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
- ใบสมัครสมาชิกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (อังกฤษ)
- ใบสมัครบัตรเสริม (ไทย)
- ใบสมัครบัตรเสริม (อังกฤษ)


American Express Platinum Card (Charge Card)

บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส


- ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
- ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (อังกฤษ)
- ใบสมัครบัตรเสริม (ไทย)
- ใบสมัครบัตรเสริม (อังกฤษ)


American Express Platinum Card (Charge Card)

บัตรอเมริกัน อเมริกัน เอ็กซ์เพรส


- ใบสมัครบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
- ใบสมัครบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (อังกฤษ)
- ใบสมัครบัตรเสริม (ไทย)
- ใบสมัครบัตรเสริม (อังกฤษ)