เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์การบริการของบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บริษัทในเครือ รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งได้ทำการจดทะเบียนแล้ว :

 

 • AMERICAN EXPRESS
 • AMERICAN EXPRESS Box Logo
 • AMERICAN EXPRESS Card Design
 • AMERICAN EXPRESS CORPORATE Card Design
 • AMERICAN EXPRESS CORPORATE EXECUTIVE Card Design
 • AMERICAN EXPRESS CORPORATE PURCHASING Card Design
 • AMERICAN EXPRESS GOVERNMENT Card Design
 • AMERICAN EXPRESS SENIOR Card Design
 • AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque Design
 • AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque for Two Design
 • AMERICAN EXPRESS WORLD SERVICE & Design
 • AMEX
 • CORPORATELINK
 • DATAMEX
 • do more
 • DO YOU KNOW ME?
 • DON'T LEAVE HOME WITHOUT IT
 • DON'T LEAVE HOME WITHOUT THEM
 • DON'T LEAVE HOME WITHOUT US
 • EMPRESS
 • EXPRESSNET
 • FOOD & WINE
 • Gladiator Head
 • GLOBAL ASSIST HOTLINE
 • Gold Card Design
 • IDS
 • MEMBERSHIP REWARDS
 • OPTIMA
 • OPTIMA Card Design
 • OPTIMA TRUE GRACE
 • OPTIMA TRUE GRACE Card Design
 • PHONE FUNDS
 • PLATINUM CARD
 • PLATINUM Card Design
 • PRIVILIGED ASSETS
 • SIGN & TRAVEL
 • SKY GUIDE
 • SMARTDATA
 • SMARTPARTNERS
 • SMARTSOURCE
 • SMARTSTART
 • TRAVEL & LEISURE
 • TRAVEL IMPRESSIONS
 • TRUE GRACE
 • TRUE GRACE Card Design
 • Wall Street Wise. Main Street Smart.
 • YOUR COMPANY
   

เครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์การบริการต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์การบริการของบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกาที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส:

 

 • CENTURION
 • CHEQUES FOR TWO
 • DON'T LEAVE HOME PAGES WITHOUT IT
 • MEMBERSHIP B@NKING
 • REWARDS MANAGER