The American Express®

American Express Card

 

 


 

ประเภทบัตร
บัตรชาร์จการ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี
1,765 บาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

รายการสมนาคุณสมาชิกบัตร : รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

วงเงิน : ไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ สูงสุด 3 เท่าหรือ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)

ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย – เพียงชำระค่าใช้จ่ายโดยครบถ้วนเต็ม
จำนวนตามกำหนดเวลาชำระเงินในแต่ละเดือน

Platinum Card card art

รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด1

ให้ท่านสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลมากมาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่าน อาทิ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร ความบันเทิง และประสบการณ์แปลกใหม่แสนประทับใจ ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

 

รองรับเทคโนโลยีคอนแทคเลส

 

การชำระเงินแบบไร้สัมผัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ผ่านบัตรของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพียงแค่นำบัตรเข้าไปใกล้กับเครื่องอ่านบัตรและรอการยืนยันก็เป็นอันเสร็จสิ้น คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 

เอกสิทธิ์คุ้มครองทุกการเดินทางและการซื้อสินค้า2

 

ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง แผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง หรือให้ท่านอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยแผนพิทักษ์การซื้อที่จะประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน

 

 

 


อิสระทางการเงิน

ไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้า3


บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส มอบความคล่องตัวทางการเงินแก่ท่านโดยไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้า ท่านจึงสามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระสูงสุดตามข้อมูลทางการเงินที่ท่านแจ้งให้เราทราบ และจากประวัติการใช้จ่ายและการชำระเงินของท่าน ซึ่งมีข้อกำหนดเพียงให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายโดยครบถ้วนเต็มจำนวนตามกำหนดเวลาชำระเงินในแต่ละเดือนเท่านั้น

โปรแกรมแบ่งชำระรายเดือน 0 % (WISE PAY Installment Plan)

คำตอบเพื่อความคล่องตัวในการบริหารการเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกที่ทำให้ท่านมีอำนาจใช้จ่ายที่ไม่ธรรมดา ช่วยให้ท่านเพลิดเพลินกับการใช้จ่าย พร้อมรับบริการอันเป็นเลิศ และการต้อนรับที่อบอุ่น

 

 

 

 

แผนคุ้มครองการเดินทาง

อุ่นใจกับแผนคุ้มครองตลอดการเดินทาง

 

 

 

แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance Plan)

 

มอบความคุ้มครองให้แก่ท่านในทุกครั้งที่เดินทางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงท่านใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ชำระค่าบัตรโดยสารเดินทาง ท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติจากแผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Insurance Plan) ในวงเงิน 1.5 ล้านบาท ท่านสมาชิกบัตร คู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางขณะโดยสารเครื่องบินหรือยานพาหนะสาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสาร

 

นอกจากนี้ ท่านสมาชิกบัตรยังจะได้รับความคุ้มครองจากแผนความไม่สะดวกในการเดินทาง (Travel Inconvenience Plan) โดยสามารถขอรับการชดเชยความเสียหายจากการไม่ได้รับความสะดวกอันเนื่องจากกระเป๋าเดินทางล่าช้า สูญหาย หรือคลาดการต่อเที่ยวบิน

 

ทั้งนี้ โปรดเตรียมหลักฐานที่เป็นเอกสารเพื่อใช้ในการเรียกร้องการชดเชยค่าใช้จ่ายจากแผนประกันภัยดังกล่าว4

 

 

แผนพิทักษ์การซื้อ (Purchase Protection Plan)

 

ท่านสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจภายใต้ความคุ้มครองจากแผนพิทักษ์การซื้อที่จะประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน เพียงท่านชำระค่าสินค้าทุกครั้งด้วยบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สินค้าของท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า5

 
บริการโกลเบิ้ล แอสซิสท์ (Global Assist)
 
เพิ่มพูนความอุ่นใจในทุกครั้งที่ท่านเดินทางในต่างประเทศด้วยบริการให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ กับบริการโกลเบิ้ล แอสซิสท์ (Global Assist) พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในกรณีฉุกเฉินด้านการแพทย์หรือด้านกฎหมาย โดยท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือ เพียงโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางถึงสำนักงาน โกลเบิ้ล แอสซิสท์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร (66) 2091 2818 ตัวแทนโกลเบิ้ล แอสซิสท์ ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในด้านต่างๆ นับตั้งแต่การแนะนำแพทย์หรือทนายความ ไปจนถึงการแนะนำเส้นทางไปสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายของแพทย์หรือทนายความที่โกลเบิ้ล แอสซิสท์ แนะนำก่อนใช้บริการทุกครั้ง เนื่องจากท่านสมาชิกบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
 

บริการเพิ่มเติม

 

โลกแห่งสิทธิพิเศษที่เปิดพร้อมสำหรับคุณ

Platinum Service

 

 

แผนกบริการสมาชิกบัตร 24 ชั่วโมง


สำหรับสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีบัตรของท่าน รวมไปถึงยอดค่าใช้จ่าย และแลกของรางวัลจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด หรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตร ท่านสมาชิกสามารถติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรโทร 0 2091 2755 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 


 

บัตรเสริม

เพิ่มคุณค่าแห่งสิทธิประโยชน์จากบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ด้วยการมอบความสะดวกสบาย ความคล่องตัวในการใช้จ่าย และความมั่นใจทางการเงินให้กับสมาชิกในครอบครัวของท่านที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปด้วยบัตรเสริมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิก ค่าใช้จ่ายของบัตรเสริมที่เกิดขึ้นจะปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่าน โดยแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมแยกจากกันอย่างชัดเจน

 รายการคะแนนสะสม

รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด1


รายการสมนาคุณที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยการสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลมากมายภายในเวลาที่กำหนด อาทิ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร ความบันเทิง รวมถึงประสบการณ์แปลกใหม่แสนประทับใจ ท่านจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สำหรับทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส1

ท่านสมาชิกบัตรสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการแลกรับของรางวัลจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส ไม่ว่าจะเป็นหลากหลายของรางวัลเอกสิทธิ์ที่คัดสรรมาเพื่อไลฟ์สไตส์อันมีระดับของท่าน สิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลด้วยคะแนนสะสมที่น้อยกว่าปกติ สิทธิ์ในการโอนคะแนนสะสมไปยังรายการพิเศษผู้บินประจำและรายการผู้พักประจำเพื่อแลกรับของรางวัลฟรีหรือที่พักฟรี ด้วยค่าธรรมเนียมรายปีเพียง 1,000 บาท กรุณาติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรทองที่หมายเลข 0 2091 2755 เพื่อสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส

 


เอกสารและข้อมูลที่มีประโยชน์

 

ใบรับรองการประกันภัย สำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลฉบับเต็มและดาวน์โหลดใบรับรองการประกันภัยสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้ที่นี่

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ท่านสามารถศึกษาข้อมูลฉบับเต็มและดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ที่นี่

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข: บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส


ท่านสามารถศึกษาข้อมูลฉบับเต็มและดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้ที่นี่

 


สมัครบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อื่นๆที่คุณอาจสนใจ

 

ดูบัตรอื่นๆ

บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รีวอร์ดระดับแพลทินัม

ทุกๆ 25 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
และรับคะแนนสะสมมากถึง 10 คะแนน เมื่อท่านใช้จ่าย ณ แพลทินัม พาร์ทเนอร์

 

บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส


รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด


ให้ท่านสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลมากมาย อาทิ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร ความบันเทิง และประสบการณ์อันแปลกใหม่ ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด