Nastavit soubory cookies O cookies Zásady American Express pro ochranu údaju a zachovávání soukromí

Ochrana informací

Ustanovení o ochraně důvěrných informací

Ustanovení American Express, spol. s r.o., (dále jen „American Express") o zachování důvěrnosti na Internetu

Ochrana Vašich důvěrných informací je pro nás důležitá. Věříme, že následující ustanovení Vám usnadní porozumět, jakým způsobem American Express shromažďuje, používá a chrání osobní informace, které nám na naší webové straně poskytnete.

  • Zabezpečení
  • Shromažďování informací
  • Využívání informací
  • Děti
  • Závazek společností k ochraně důvěrných informací

Zabezpečení

Pro zasílání důvěrných osobních dat ohledně Vašeho bankovního účtu na webovou stranu American Express předem vyžadujeme, aby proběhla bezpečnostní procedura s použitím protokolu Secure Socket Layer (SSL) nebo Secure Electronic Transaction (SEC).

Shromažďování informací

Pokud procházíte webovou stranou American Express, činíte tak anonymně. Osobní informace – včetně Vaší e-mailové adresy – nejsou Shromažďování.
Stejně jako mnoho dalších komerčních webových stran i American Express ke shromažďování informací o způsobu používání své strany využívá standardní technologie pod názvem „cookie". Pro další informace čtěte, prosím, pasáž věnovanou cookies.

Využívání informací

Jakékoliv formuláře publikované na stránkách Společnosti American Express, spol. s r.o., nelze považovat za návrh na uzavření jakékoliv smlouvy ze strany společnosti American Express, spol. s r.o., a tedy společnosti American Express, spol. s r.o., nevzniká žádná povinnost uzavřít jakoukoliv smlouvu s osobou, která formulář vyplní a odešle společnosti American Express, spol. s r.o., Společnost American Express, spol. s r.o., tímto prohlašuje, že údaje, které jí budou poskytnuty vyplněním a odesláním těchto formulářů, využije výhradně pro účely posouzení možnosti uzavření příslušných smluv s osobou, která údaje poskytla.

Děti

American Express neusiluje shromažďovat jakékoliv informace od dětí, ani na děti nesměřuje svou nabídku.

Ve snaze udržet si dlouholeté přední postavení v zabezpečení ochrany dat spotřebitele se American Express aktivně zapojuje do současných průmyslových iniciativ s cílem chránit soukromá práva jednotlivců na Internetu, zejména při elektronickém obchodování.