Česky | English

Vítejte mezi držiteli firemní karty American Express®

 

American Express Firemní karta – ať Vás podnikání zavede kamkoli

Vaše společnost si pro Vaše pracovní (cestovní) výdaje vybrala firemní kartu. S touto kartou můžete využívat nejrůznější výhody a spolehlivé služby American Express® na celém světě. A nejen to – správa Vašich pracovních výdajů bude mnohem jednodušší.

 

Žádost o informace týkající se Vašeho účtu firemní karty American Express®

 

Pravidelně jsme povinni ověřovat stávající informace o našich držitelích karet. Toto je v souladu s regulačními požadavky dle zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML) a pro splnění našich povinností vůči principu “Poznej svého zákazníka” (KYC). Tato opatření zahrnují mimo jiné i identifikaci a kontrolu klienta.

 

Další informace včetně požadovaných údajů naleznete zde.

 

Vítejte mezi držiteli firemní karty American Express®

 

V případě dalších dotazů se můžete kdykoli obrátit na náš Zákaznický servis.

American Express Corporate Green Card

Firemní karta American Express®

 

Firemní karta American Express Vám přináší flexibilní a bezpečný způsob placení kdekoli na světě a současně Vám pomáhá mít náklady pod kontrolou a dosahovat úspor.

American Express Corporate Gold Card

Zlatá firemní karta American Express®

 

Zlatá firemní karta American Express poskytuje osobám, které často služebně cestují, řadu nástrojů pro správu cestovních nákladů a nákladů na reprezentaci a současně přináší klid v podobě ochrany na cestách.

Vystavování firemních karet

Firemní karta se vystavuje po obdržení řádně vyplněné žádosti o vystavení karty, podepsané Vámi a společností / správcem programu. Aby bylo vyhověno požadavkům zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, požaduje American Express, aby žadatel o kartu přiložil nebo předložil kopii svého platného dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu).

 

Formulář žádosti o vystavení karty spolu s kopií dokladu totožnosti je třeba zaslat na:

Standardní lhůta pro vystavení a doručení firemní karty činí 14 pracovních dnů (počínaje dnem zpracování řádně vyplněné žádosti). Pokud karta nebude doručena ve standardní lhůtě, kontaktujte prosím náš Zákaznický servis.

 

Aktivace karty

Firemní kartu je po obdržení třeba aktivovat a podepsat. Pro aktivaci karty kontaktujte Zákaznický servis American Express na čísle +420 222 800 333 – číslo je uvedeno na zadní straně karty.

 

Platnost karty

Standardní doba platnosti firemní karty American Express je 4 roky. Platnost karty končí k poslednímu dni v měsíci uvedeném za „Valid Thru“. Systém automaticky vygeneruje obnovenou kartu, která by měla být doručena nejpozději 2 týdny před skončením platnosti. Pokud nová karta není doručena dva týdny před skončením platnosti aktuálně používané karty, kontaktujte prosím náš Zákaznický servis.

Ztráta či odcizení karty

Pokud dojde ke ztrátě karty, je nutné ji co nejdříve zablokovat na lince Zákaznického servisu k firemní kartě American Express na čísle +420 222 800 333 , která je v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Karta se okamžitě zablokuje.

 

V případě ztráty, odcizení či zkopírování karty je odpovědnost držitele karty omezena částkou 50 EUR, dokud není karta zablokována.

 

Express Cash – výběry hotovosti z bankomatů

Se souhlasem firmy je možné aktivovat službu Express Cash – výběry hotovosti z bankomatů. Službu lze aktivovat volbou „Služba Express Cash“ v žádosti o vystavení karty.

Nebude-li možnost „Služba Express Cash“ na žádosti o vystavení karty zvolena, lze ji aktivovat později vyplněním formuláře Služba Express Cash a jeho odesláním společnosti American Express (poštou nebo e-mailem ve formátu PDF na adresu: cardoperationsprague@aexp.com). Služba Express Cash se aktivuje ke dni zpracování řádně vyplněné žádosti.

ATM Locator – vyhledávač bankomatů ve světě

 

Limit výdajů

  • Firemní karta má limit na bezhotovostní výdaje, který se obnovuje po úhradě zůstatku, a týdenní limit pro výběry hotovosti (je-li aktivována služba výběru hotovosti).
  • Limit pro bezhotovostní transakce lze zkontrolovat ve službě My Card Account.
  • Limit výdajů na firemní kartě a limit pro výběry hotovosti z bankomatů lze změnit e-mailovým požadavkem zaslaným Administrátorem programu Zákaznickému servisu.

 

Další dotazy?

V případě dotazů prosím kontaktujte Vašeho Administrátora programu nebo náš Zákaznický servis.