Česky | English

Kontaktujte nás

 

Jednoduché možnosti, jak kontaktovat společnost American Express

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujicích kanálů:

Zákaznický servis k Firemní kartě
American Express®

 

Pondělí až pátek, 8:00–18:00

 

Telefon: +420 222 800 333

 

Email: cardoperationsprague@aexp.com

Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení

Vaší karty

 

 

24/7

 

 

Telefon: +420 222 800 333

American Express, spol. s r.o.

 

Pondělí až pátek, 8:30–15:00

 

Telefon: +420 222 800 100

 

Email: czechoffice@aexp.com

American Express Europe S.A., se sídlem Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Španělsko, je registrována pod daňovým identifikačním číslem A-82628041 ve Španělsku a poskytuje platební služby na základě povolení Banco de España ve Španělsku, která je rovněž jejím dozorový orgánem. Na činnosti poskytované na základě povolení uděleného orgánem dohledu domovského státu, které American Express Europe S.A. provádí v České republice, se vztahují právní předpisy České republiky, které mohou být vynuceny Českou národní bankou. American Express Europe S.A. je zastoupena v České republice společností American Express, spol. s r.o., se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha 1, IČ: 00571849, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1184.

Zákaznický servis k pojištění na služební cesty Vznesení nároku, pojistné informace a globální asistenční služba

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

 

24/7

 

 

Telefon: +420 272 101 043

 

Poznámka: Doporučujeme kontaktovat asistenční službu ihned po vzniku pojistné události, před provedením jakýchkoli dalších kroků