Hjelp oss med å holde dine personopplysninger oppdaterte 

I henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), må vi faststille at vi har korrekte opplysninger om våre kortmedlemmer. 

 

Vanligvis mottar vi automatisk oppdatering av dine personopplysninger via Folkeregisteret men om informasjonen derfra avviker vesentlig fra den informasjonen vi har om deg, eller fullstendig mangler, så må vi kontakte deg og be deg bekrefte dine personopplysninger. 

 

Om du er en av de som behøver å bekrefte dine personopplysninger, kontakter vi deg via e-post eller brev. Nedenfor finner du informasjon om hva du da skal gjøre. 


Hvilken informasjon behøver vi fra deg? 

 

Når informasjonen vi har om deg ikke stemmer overens med dine personopplysninger fra Folkeregisteret, må vi be deg bekrefte din:

 

Identitet – gyldige dokumenter er pass, norsk ID-kort eller nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land. Kopien må bevitnes av en annen person eller en institusjon. Vil du vite mer, se "Vanlige spørsmål og svar".

 

Adresse – gyldige dokumenter er el-, gass- eller vannregning, regning for hustelefon, betalingsbilag for husleie, TV- eller internettregning, årlig utskrift av et boliglån eller korrespondanse utstedt av en offentlig myndighet. Dokumentene skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

 

Du laster opp dine dokumenter raskt og enkelt i et sikkert American Express-miljø. Vi tar imot dokumenter i formatene PDF, PNG og JPG. 


Din sikkerhet er viktig for oss 

 

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger på americanexpress.no/personvern

Les mer om hvordan du kan gjenkjenne phishing/nettfiske på americanexpress.no/phishing 

 

 

Vanlige spørsmål og svar