FX ECB sammenligning

Informasjon om valutakonvertering

 

Som påkrevet av Den europeiske unionen, har vi etablert denne siden som et verktøy for deg til å sammenligne den totale American Express- valutavekslingsgebyret* (som vi bruker for transaksjoner), med de seneste tilsvarende euroreferansekursene **. Vi gjør dette ved å vise deg den prosentvise forskjellen*** mellom våre belastninger og den tilsvarende euro-referansekursen i tabellen nedenfor.  

 

Dersom en transaksjon ble utført i dag, kan denne informasjonen brukes som en indikator på den prosentvise forskjellen som blir gjeldende. Dette på grunn av vi kommer til å konvertere transaksjonen til lokal valuta på datoen den behandles, og dette kan være en annen dato enn selve transaksjonsdatoen. Dette betyr at vekslingskursen som benyttes kan avvike fra vekslingskursen som gjelder på selve transaksjonsdagen.