Kundeklager

 

Spørsmål og svar for deg som vil sende inn en klage.

Finansklagenemnda

 

Finansklagenemnda er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap og andre finansselskap. For at Finansklagenemnda skal kunne behandle klagen din, kreves det at du har sendt klagen til American Express og at alle interne klageprosesser har blitt benyttet. Vær også oppmerksom på at Finansklagenemnda bare håndterer klager fra forbrukere og derfor ikke håndterer klager angående våre bedriftsprodukter.

 

Postadresse: Finansklagenemnda,
Pb. 53 Skøyen, 0212 Oslo. 

 

E-post: post@finkn.no

 

 

Forbrukerrådet

 

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet er statlig finansiert, men fristilt politisk fra overordnet departement (Barne- og likestillingsdepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon.

 

Adresse: Fred Olsens gate 1 Oslo / Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo.

Telefon: 23 400 500

 

Domstoler

 

Du kan også bringe saken din inn for en domstol. Kontakt din nærmeste tingrett for å få mer informasjon.

 

EU:s nettplattform

 

Hvis du vil klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt på nettet og ikke vil gå til en domstol, kan du bruke tvisteløsning på nett for å få en løsning. Via EUs nettplattform for konfliktløsning kan du som forbruker eller næringsdrivende finne en instans som kan hjelpe til med å løse tvisten. Vær oppmerksom på at du kun kan bruke denne ordningen hvis klagen din gjelder noe du har kjøpt på nettet.

 

Du finner mer informasjon om løsning av tvister på nett på forbrukereuropa.no.

Chat med oss

 

Chat med oss i appen Amex NO. Chatten er åpen døgnet rundt, alle dager i uken. Hjertelig velkommen hvis du har spørsmål. 

Amex Experiences