Hjelp oss med å holde dine personopplysninger oppdaterte

 

 

 

I henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), må vi faststille at vi har korrekte personopplysninger om våre kortmedlemmer. 

 

Vanligvis mottar vi automatisk oppdatering av dine personopplysninger via Folkeregisteret men om informasjonen derfra avviker vesentlig fra den informasjonen vi har om deg, eller fullstendig mangler, så må vi kontakte deg og be deg bekrefte dine personopplysninger.  

 

Om du er en av de som behøver å bekrefte dine personopplysninger, kontakter vi deg via e-post eller brev. Nedenfor finner du informasjon om hva du da skal gjøre. 

 

 


Hvilken informasjon behøver vi fra deg? 

 

Når informasjonen vi har om deg ikke stemmer overens med dine personopplysninger fra Folkeregisteret, må vi be deg bekrefte din:

 

Identitet – gyldige dokumenter er pass, norsk ID-kort eller nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land. Kopien må bevitnes av en annen person eller en institusjon. Vil du vite mer, se "Vanlige spørsmål og svar".

 

Adresse – gyldige dokumenter er el-, gass- eller vannregning, regning for hustelefon, betalingsbilag for husleie, TV- eller internettregning, årlig utskrift av et boliglån eller korrespondanse utstedt av en offentlig myndighet. Dokumentene skal ikke å være eldre enn 3 måneder. 

 


Følg disse skrittene: 

 

  1. Ta fram ovennevnte dokumenter som bekrefter din identitet og adresse. Vi tar imot papirkopier samt de digitale formatene PDF, JPG, TIF og GIF.
  2. Merk hvert dokument. For at vi skal kunne identifisere og sortere dokumentene, er det viktig at du merker alle dokumentene med ”KYC Nordics” samt ditt saksnummer som du finner i den e-posten / det brevet som vi har sendt til deg.
  3. Send dokumentene til oss. Postlegg dem til adressen: American Express, Postboks 472 Sentrum, 0104 Oslo. Eller benytt deg av kryptert e-post. Følg instruksjonene nedenfor.   
     

Slik sender du dokumentene via kryptert e-post 

 

For at du skal kunne sende dine personopplysninger digitalt til oss på en trygg måte, benytter vi et sikkert e-postsystem. Per i dag finnes denne funksjonen bare på engelsk. 

 

Legg merke til, at det bare går å vedlegge dokumenter her når du bruker en datamaskin (ikke mobil eller lesebrett).

 

  1. Gå til encryptedexchange.americanexpress.com og registrer deg for American Express Encrypted Email ID
  2. Klikk på lenken i velkomst-e-posten.
  3. Din registrering er nå klar og du kan nå sende din dokumentasjon med e-post på en sikker måte til kyc.documentation.nordics@aexp.com 

 

Om du støter på problemer underveis, så tenk på at du også kan postlegge informasjonen til American Express, Postboks 472 Sentrum, 0104 Oslo.

 

 


Din sikkerhet er viktig for oss 

 

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger på americanexpress.no/personvern

Les mer om hvordan du kan gjenkjenne phishing/nettfiske på americanexpress.no/phishing 

 

 

Vanlige spørsmål og svar