FX ECB sammenligning

Informasjon om valutakonvertering

 

Som påkrevet av Den europeiske unionen, har vi etablert denne siden som et verktøy for deg til å sammenligne den totale American Express- valutavekslingsgebyret* (som vi bruker for transaksjoner), med de seneste tilsvarende euroreferansekursene **. Vi gjør dette ved å vise deg den prosentvise forskjellen*** mellom våre belastninger og den tilsvarende euro-referansekursen i tabellen nedenfor.  

 

Dersom en transaksjon ble utført i dag, kan denne informasjonen brukes som en indikator på den prosentvise forskjellen som blir gjeldende. Dette på grunn av vi kommer til å konvertere transaksjonen til lokal valuta på datoen den behandles, og dette kan være en annen dato enn selve transaksjonsdatoen. Dette betyr at vekslingskursen som benyttes kan avvike fra vekslingskursen som gjelder på selve transaksjonsdagen.

 

For deg som har et privat American Express-kort

Hver gang vi tar imot en debitering i en annen valuta enn NOK kontakter vi deg via e-post eller SMS for å informere om avgiften for valutaveksling for din transaksjon, og hvordan den er i forhold til  referansevekslingskursen som settes av Den europeiske sentralbank. Du mottar denne informasjonen på grunn av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1230 av 14. juli 2021 om betalinger på tvers av landegrenser. Du kan velge å ikke lenger få denne typen informasjon ved å oppdatere dine preferanser på americanexpress.com/no/eufxpreferanse

Percentage Difference rates data is loading, please wait.