Om American Express

Expansjon i Norden

Vi vokser raskt i Norden! Nå tar vi også over utstedelsen av private kort i Norge, som vi driver sammen med vår andre nordiske virksomhet fra vårt Stockholm-kontor. ”Vi fokuserer på å tilby kort som gir medlemmene våre en klar verdi med våre ulike bonussystemer», sier Fredrik Sauter (adm. dir. i Norden), ”og med våre attraktive fordeler og høye servicenivå kan vi virkelig bidra til å gjøre tilværelsen til medlemmene våre gullkantet. ”  

Nå fortsetter vi å utvikle oss, og målet er å bli raskere og mer digitale i alle våre kundeforhold. Fredrik forklarer: ”Det skal være enkelt å være kunde hos Amex – og vi jobber aktivt for å møte kundene mer effektivt i våre digitale kanaler.”

Betalingsløsninger for bedrifter

American Express tilbyr ulike betalingsløsninger for alt fra mellomstore bedrifter til flernasjonale foretak. Vi har et stort tilbud: alt fra kortløsninger, håndtering av kassaprosesser og leverandørbetalinger. Vi er eksperter på betalingssystemer, og løsningene våre gir innsikt og kontroll, noe som muliggjør mer effektiv kostnadshåndtering og innsparinger for bedrifter. 

 

Er du interessert i å jobbe hos oss? Les mer her

Over 160 år med kort og service

American Express ble grunnlagt i USA i 1850. I dag er vi verdens største kort- og reiseforetak, og vi er notert på børsen i New York. Vi har mer enn 60 000 ansatte og mer enn 90 millioner kortmedlemmer som ønskes velkommen av salgssteder i alle bransjer over hele verden. Til Norden kom American Express på 1970-tallet. 

 

Du kan lese mer om vår fremgangsrike historie på vår amerikanske hjemmeside.

Om økonomi

Her finner du økonomisk informasjon om og fra American Express. Sidene er hentet fra vår amerikanske hjemmeside som oppdateres regelmessig – informasjonen er på engelsk.