Declaraţia de Confidenţialitate

 

Principiile American Express de Protecţie a Datelor şi Confidenţialitate (cu titlu de referinţă) 

1. Colectarea: maib - banca partener a American Express va colecta doar datele personale necesare prin metode legale şi echitabile. 

2. Notificarea şi Procesarea: În cazul în care nu este clar din produsele sau serviciile pe care Dvs. le solicitaţi sau din tipul relaţiei pe care ați stabilit-o cu noi, vă vom informa despre felul în care datele Dumneavoastră personale vor fi procesate şi care companii din Grupul American Express sunt responsabile de procesarea în cauză. Vom procesa datele personale ale Dumneavoastră în mod echitabil şi doar în scopurile despre care v-am informat, în scopurile permise de către compania Dumneavoastră şi de legislaţia în vigoare. Pe lângă aceasta, puteţi să vă expuneţi obiecţiile faţă de anumite tipuri de procesare, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare. 

3. Alegerea: Oferim clienţilor opţiunea de a solicita includerea sau excluderea datelor personale din listele utilizate pentru activităţile de marketing, după cum este prevăzut de legislaţia în vigoare. Aceasta include oferte de produse şi servicii de la American Express şi oferte elaborate în colaborare cu partenerii noştri de afaceri. Desigur, fiecare din companiile noastre vor continua să transmită clienţilor informaţii despre produsele sau serviciile primite de la afacerea respectivă. 

4. Calitatea Datelor: Utilizăm tehnologii corespunzătoare şi practici bine definite ale angajaţilor pentru a procesa rapid şi cu precizie datele Dumneavoastră personale. Nu vom păstra datele Dumneavoastră personale mai mult decât este necesar, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

5. Securitate şi Confidenţialitate: Vom păstra confidenţialitatea datelor Dumneavoastră personale şi vom limita accesul la acestea pentru entităţile care au nevoie de ele pentru a-şi desfăşura afacerile, cu excepţia cazurilor stipulate de legislaţia în vigoare. Facem trimitere la standardele din industrie şi utilizăm măsuri rezonabile de securitate administrativă, tehnică şi fizică pentru a Vă proteja datele personale de la accesul neautorizat, distrugerea, utilizarea, modificarea sau dezvăluirea acestora. Solicităm ca părţile terţe autorizate de noi să proceseze, din numele nostru, datele Dumneavoastră personale să întreprindă măsuri de securitate a datelor în conformitate cu standardele din industrie. 

6. Schimbul de Date: Datele personale pot fi dezvăluite părţilor terţe doar în cazul în care este necesar să vă oferim produse sau servicii, sau ca parte componentă a relaţiei noastre cu Dumneavoastră, în cazul în care ne-aţi informat sau ne-aţi autorizat în prealabil, în legătură cu eforturile noastre de a reduce fraudele sau activitatea criminală, sau în conformitate cu prevederile legale. 

7. Deschiderea şi Accesul la Date: În cazul în care veţi solicita, vă vom informa despre modul în care datele Dumneavoastră personale sunt procesate şi despre drepturile şi căile de atac pe care le deţineţi conform acestor Principii. Puteţi solicita informaţii cu privire la tipul datelor Dumneavoastră personale stocate sau procesate de către American Express. Veţi beneficia de acces în conformitate cu legislaţia ţării Dumneavoastră, indiferent de locaţia procesării şi stocării datelor. În cazul în care anumite date sunt inexacte sau incomplete, puteţi solicita modificarea datelor. 

8. Transferul Internaţional: În cazul în care nu este evident din produsele sau serviciile internaţionale pe care Dvs le solicitaţi sau ținând cont de tipul relaţiei stabilite cu noi, vă vom informa despre posibilitatea transferării datelor Dumneavoastră personale în afara ţării şi ne vom asigura că transferul în cauză este executat în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare. Indiferent de locaţia unde sunt transferate datele Dumneavoastră personale, acestea vor fi protejate de prezentele Principii. 

9. Responsabilitatea: Fiecare companie din Grupul American Express şi angajaţii acestora pot procesa datele Dumneavoastră personale în conformitate cu aceste Principii. Noi desfăşurăm instruiri şi evaluăm nivelul nostru de conformitate cu aceste Principii. Împotriva angajaţilor care încalcă prezentele Principii pot fi întreprinse măsuri disciplinare, inclusiv concedierea. Angajaţii trebuie să raporteze încălcarea acestor Principii adresându-se directorilor nemijlociţi sau specialistului de conformitate responsabil de departamentul lor. 

10. Răspunderea: Puteţi aplica aceste principii în ţară împotriva oricărei companii din Grupul American Express care este responsabilă de datele Dumneavoastră personale, în calitate de beneficiar contractual terţ al acestor principii. În cazul în care aveţi o plângere cu privire la încălcarea acestor Principii şi aţi încercat soluţionarea plângerii cu bună credinţă, apelând la procesul nostru de deservire a clienţilor sau la procesul de gestionare a plângerilor angajaţilor, iar plângerea nu a fost soluţionată în decursul unei perioade rezonabile, puteţi aplica prezentele Principii împotriva noastră. În cazul în care adresaţi plângerea autorităţii locale responsabile de protecţia datelor şi autoritatea respectivă constată faptul că am încălcat aceste Principii, vom respecta constatările în cauză, dar ne rezervăm dreptul de a le contesta şi ataca în instanţă. Prezentele Principii nu afectează nici unul din drepturile Dumneavoastră stipulate de legislaţia în vigoare, cerinţele oricărei autorităţi de protecţie a datelor sau oricare alt fel de acord pe care îl puteţi avea cu noi.

 

 

 

American Express Logo
American Express: Don't live live without it
American Express: Don't do business without it

Toți utilizatorii serviciilor noastre online fac obiectul Declarației de confidențialitate și sunt de acord cu Condițiile de utilizare. Vă rugăm să vă familiarizați cu acestea.

 

© 2024 American Express Company. Toate drepturile rezervate.

Moldova Schimbare țară