Regulile şi Regulamentele Pagini Web

 

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. (în continuare - MAIB) solicită tuturor vizitatorilor paginii(ilor) noastre web în reţeaua World Wide Web care menţionează produsele şi serviciile cu brandul American Express („Pagina Web”) să respecte următoarele norme şi regulamente. Prin accesarea Paginii Web, Dvs. vă exprimaţi cunoaşterea şi acceptarea acestor termeni şi condiţii. 

1. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA PAGINII WEB [PREZENTA SECŢIUNE ESTE OBLIGATORIE]
Pagina Web este deţinută şi controlată de MAIB în baza licenţei emise de American Express. Compania American Express, filialele şi persoanele sale afiliate („American Express”) nu poartă nici un fel de responsabilitate sau răspundere pentru Pagina Web. 

2. LEGI ŞI REGULAMENTE
Accesul şi utilizarea Paginii Web de către utilizator are loc în conformitate cu toate legile şi regulamentele internaţionale, federale, de stat şi locale în vigoare. 

3. DREPTUL DE AUTOR/MĂRCILE COMERCIALE
Mărcile comerciale, logo-urile şi mărcile de servicii (în continuare „Mărci”) postate pe Pagina Web sunt proprietate a MAIB, American Express şi alte părţi, respectiv. Utilizatorilor li se interzice utilizarea oricăror Mărci indiferent de scop, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea acestora ca meta tag-uri pe alte pagini web în Internet fără obţinerea în prealabil a permisiunii scrise a MAIB, American Express sau a unei părţi terţe care ar putea deţine Mărcile, după caz. Toată informaţia şi conţinutul, inclusiv oricare programe software disponibile pe sau prin Pagina Web („Conţinutul”) sunt protejate de dreptul de autor. Utilizatorilor li se interzice modificarea, copierea, distribuirea, transmiterea, afişarea, publicarea, vânzarea, licenţierea, compilarea sau utilizarea oricărui Conţinut disponibil pe/sau prin Pagina Web în scopuri comerciale sau necomerciale. 

4. CREAREA UNUI HYPERLINK ŞI LINK CĂTRE PAGINILE WEB [PREZENTA SECŢIUNE ESTE OPŢIONALĂ]
ACEASTĂ PAGINĂ WEB VĂ POATE OFERI UN LINK CĂTRE ALTE PAGINI WEB, PERMIŢÂNDU-I UTILIZATORULUI SĂ PĂRĂSEASCĂ ACEASTĂ PAGINĂ WEB PENTRU A ACCESA MATERIALE ALE PĂRŢILOR TERŢE SAU SĂ IMPORTE MATERIALE ALE PĂRŢILOR TERŢE PE ACEASTĂ PAGINĂ WEB PRINTR-UN HYPERLINK „INVERS” ŞI TEHNOLOGIA DE ÎNCADRARE („LINK-URI CĂTRE ALTE PAGINI WEB”). NICI MAIB ŞI NICI AMERICAN EXPRESS NU AU DREPTUL DE A MODIFICA, ACTUALIZA SAU CONTROLA CONŢINUTUL PE O PAGINĂ WEB CONECTĂ. FAPTUL CĂ MAIB A OFERIT UN LINK CĂTRE O ALTĂ PAGINĂ WEB NU REPREZINTĂ APROBAREA, AUTORIZAREA, SPONSORIZAREA SAU AFILIEREA CU PAGINA WEB RESPECTIVĂ, PROPRIETARII SAU FURNIZORII ACESTEIA. BAZAREA PE ORICARE INFORMAŢIE GĂSITĂ ÎN INTERNET, UTILIZAREA SAU EXTRAGEREA ACESTEIA COMPORTĂ ANUMITE RISCURI INERENTE, ASTFEL MAIB VĂ ÎNDEAMNĂ SĂ VĂ ASIGURAŢI CĂ ÎNŢELEGEŢI ACESTE RISCURI ÎNAINTE DE A VĂ BAZA PE ORICARE ASTFEL DE INFORMAŢIE DE PE O PAGINĂ WEB CONECTĂ, DE A O UTILIZA SAU DE A O EXTRAGE . MAIB interzice utilizarea cache-ului, linkurile hipertext neautorizate către Pagina Web şi încadrarea oricărui Conţinut disponibil prin Pagina Web. MAIB îşi rezervă dreptul de a dezactiva oricare link-uri sau cadre neautorizate. Nici MAIB şi nici [American Express] nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru Conţinutul disponibil pe alte Pagini Web conecte de această Pagină Web, cu excepţia Paginilor Web ale MAIB şi American Express. Accesul la oricare Pagini Web conecte de Pagina Web se face pe propriul risc al utilizatorului. Utilizatorul ar trebui să înţeleagă că Paginile Web conecte pot conţine norme şi regulamente, prevederi privind protecţia datelor cu caracter personal, prevederi privind confidenţialitatea, prevederi privind transmiterea datelor cu caracter personal şi alte prevederi care diferă de prevederile prevăzute pe această Pagină Web. Nici MAIB şi nici American Express nu poartă răspundere pentru astfel de prevederi, aşa cum nu îşi asumă în mod expres nici o răspundere pentru astfel de dispoziţii. 

5. LIPSA GARANŢIILOR
TOT CONŢINUTUL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE DE PE PAGINA WEB, SAU OBŢINUTE DE PE O ALTĂ PAGINĂ WEB CONECTĂ CU PAGINA WEB („PAGINA WEB CONECTĂ”) VĂ SUNT ACORDATE FĂRĂ MODIFICĂRI, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE FIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢII IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUMIT, TITLU, ABSENŢA ÎNCĂLCĂRILOR, SECURITATEA SAU PRECIZIA. [CU EXCEPŢIA CAZURILOR STIPULATE DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORULUI], MAIB ŞI AMERICAN EXPRESS NU POARTĂ RĂSPUNDERE, ÎN NICI UN CAZ, PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ PROVOCATĂ DE FAPTUL CĂ UTILIZATORUL S-A BAZAT PE INFORMAŢIA OBŢINUTĂ PRIN PAGINA WEB SAU O PAGINĂ WEB CONECTĂ, SAU PE ORICARE PRODUS SAU SERVICIU OBŢINUT PRINTR-O PAGINĂ WEB CONECTĂ. ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI SĂ EVALUEZE PRECIZIA, DEPLINĂTATEA SAU UTILITATEA ORICĂREI OPINII, RECOMANDĂRI SAU A ALTUI CONŢINUT DISPONIBIL PE PAGINA WEB SAU OBŢINUT PRINTR-O PAGINĂ WEB CONECTĂ. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI OPINIILE PROFESIONIŞTILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORICĂROR OPINII, RECOMANDĂRI, PRODUSE, SERVICII SAU ALT CONŢINUT. 

6. Limitarea răspunderii pentru utilizarea acestei pagini web [Prezenta secţiune este obligatorie]
MAIB şi American Express nu poartă nici o răspundere (fie contractuală, delictuală, răspundere strictă sau de alt gen) pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală, conexă sau specială, care apare din sau este în vreun fel aferentă accesului sau utilizării acestei Pagini Web, (chiar şi în cazul în care MAIB sau American Express® au fost informate despre posibilitatea unor astfel de daune), inclusiv daune asociate cu oricare viruşi care pot infecta echipamentul informatic al utilizatorului. 

7. CONFIDEŢIALITATEA CORESPONDENŢEI UTILIZATORULUI
Cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, MAIB va păstra confidenţialitatea întregii corespondenţe a utilizatorilor care pot conţine informaţii cu caracter personal şi care sunt transmise direct către MAIB. Postările utilizatorilor pe oricare panou de mesaje sau camere de chat nu vor fi protejate ca fiind confidenţiale. Mai mult ca atât, MAIB, fără a purta răspundere în nici un fel, poate utiliza şi furniza informaţia conţinută în oricare astfel de postări (inclusiv oricare idei, concepte, know-how şi altă proprietate intelectuală) oricărei părţi terţe, inclusiv, dar fără a se limita la, societăţilor mamă, filialelor şi sucursalelor sau American Express în orice scop, aşa cum MAIB va considera necesar, şi aşa cum este prevăzut de legislaţia în vigoare. 

8. POSTĂRILE
Nici MAIB şi nici American Express nu sunt obligate să examineze oricare mesaje, informaţii sau conţinut („Postări”) publicate pe Pagina Web de către utilizatori şi nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere faţă de oricare astfel de Postare. Fără a modifica cele menţionate mai sus, MAIB poate monitoriza periodic Postările de pe Pagina Web şi poate refuza să accepte şi/sau să şteargă oricare Postare care conţine: 
a. Orice material ilegal, dăunător, ameninţător, abuziv, hărţuitor, defăimător, vulgar, obscen, profan, răuvoitor, controversat din motive rasiale, etnice sau în alt fel, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare material care încurajează un comportament ce ar putea constitui o infracţiune, ar putea da naştere unei răspunderi civile delictuale sau ar încălca în oricare alt fel oricare lege locală, de stat, naţională sau internaţiona 
b. Mesaje publicitare şi solicitări de orice gen. 
c. Mesaje plasate de utilizatori care îşi ascund adevărata identitate. 
d. Informaţie personală, precum mesaje care conţin numere de telefon, coduri personale de asigurare socială, numere de conturi, adrese sau date care fac trimiteri la angajator. 
e. Mesaje ale altor angajaţi decât purtătorii de cuvânt ai MAIB şi American Express care pretind că vorbesc din numele MAIB sau American Express şi care conţin informaţie confidenţială despre MAIB şi/sau American Express. 
f. Mesaje care oferă descărcări neautorizate ale oricăror informaţii private sau supuse dreptului de autor. 
g. Mesaje multiple plasate în mape individuale de către acelaşi utilizator, repetând aceeaşi remarcă. 
h. Scrisori în lanţ de orice gen. 

9. TRANSMITEREA DATELOR PERSONALE
Utilizatorul înţelege şi este de acord că prin furnizarea către MAIB a oricărei informaţii personale sau deţinute cu drept de proprietate de către utilizator prin intermediul Paginii Web, utilizatorul îşi dă acordul pentru transmiterea peste hotare a acestor informaţii personale sau deţinute cu drept de proprietate, în interes de procesare, în conformitate cu practicile standard de afaceri ale MAIB. Utilizatorul ar trebui să fie conştient de faptul că Paginile Web conecte pot conţine prevederi cu privire la transmiterea informaţiilor personale care diferă de prevederile prezentelor norme şi regulamente. American Express nu poartă responsabilitate pentru astfel de prevederi şi nu îşi asumă în mod expres nici o răspundere pentru astfel de prevederi. 

10. MODIFICĂREA NORMELOR ŞI REGULAMENTELOR
MAIB îşi rezervă dreptul de a revizui prezentele Norme şi Regulamente în orice moment, iar utilizatorii vor fi informaţi cu privire la acestea şi vor avea obligaţia să respecte oricare modificări ale prezentelor Norme şi Regulamente. 

11. ÎNCĂLCAREA NORMELOR ŞI REGULAMENTELOR
În caz de încălcare a prezentelor Norme şi Regulamente, fiecare parte, MAIB şi American Express, îşi rezervă dreptul de a aplica toate căile de atac disponibile în baza legii şi a echităţii, inclusiv dreptul de a bloca accesul de la o adresă anumită de internet spre această Pagină Web. 

12. ACCESUL LA ZONELE PROTEJATE CU PAROLE/SECURIZATE
Doar utilizatorii autorizaţi au acces şi pot utiliza zonele protejate cu parole/securizate de pe această Pagină Web. Persoanele neautorizate care încearcă să acceseze aceste zone ale Paginii Web pot fi supuse procedurilor judiciare. 

13. JURISDICŢIA/LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE
Utilizatorii acestei Pagini Web se supun legilor Republicii Moldova.

American Express Logo
American Express: Don't live live without it
American Express: Don't do business without it

Toți utilizatorii serviciilor noastre online fac obiectul Declarației de confidențialitate și sunt de acord cu Condițiile de utilizare. Vă rugăm să vă familiarizați cu acestea.

 

© 2024 American Express Company. Toate drepturile rezervate.

Moldova Schimbare țară