Mirë se vini në American Express Shqipëri.

Zbuloni mënyrat e shumta me të cilat ju ndihmon American Express

[edit]

Rrjeti i degëve dhe bankomateve. Ju shërbejmë në një rrjet të gjerë degësh dhe bankomatesh në të gjithë Shqipërinë.

edit

Udhëtoni kudo me kartat e kreditit American Express dhe përfitoni para dhe gjatë udhëtimeve tuaja.

 

 Group at night enjoying cocktails

Programi i Shpërblimit Alpha Bonus për tregtarët partnerë. Rrisni të ardhurat e biznesit tuaj duke u bërë tregtar Bonus.

American Express Logo
American Express: Don't live live without it
American Express: Don't do business without it

Të gjithë përdoruesit e shërbimeve tona online janë subjekte të Deklaratës së
Privatësisë dhe i pranojnë detyrimet e kushteve të shërbimit.

© 2024 American Express Company.

Albania Promeni zemlju