Zaštita privatnosti na Internetu

 

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH se izričito ograđuje od odgovornosti iz teksta koji slijedi obzirom da se sadržaj istog odnosi na kompaniju American Express;

 

Zaštita podataka i principi privatnosti kompanije American Express

 

Sljedeće odredbe su dijelovi Izjave:

• Prikupljanje podataka

• Obavijest i obrada

• Odabir klijenta

• Kvalitet podataka

• Sigurnost i povjerljivost

• Razmjena podataka

• Otvorenost i pristup podacima

• Međunarodna razmjena

• Obaveze

• Odgovornost

Prikupljanje podataka

 

Prikupljat ćemo lične podatke samo koji su neophodni, na zakonit i pošten način;

 

Obavijest i obrada

 

Kada iz proizvoda ili usluge koje zahtijevate ili iz prirode vašeg odnosa sa nama ne
možete utvrditi koja je kompanija u American Express Grupi odgovorna za obradu
podataka i na koji način, mi ćemo vas informisati. Vaše lične podatke ćemo
obrađivati pošteno i samo za potrebe za koje smo vas obavijestili, za potrebe
koje ste vi odobrili ili koje su obavezne prema zakonu. Također, vaši podaci se
mogu obrađivati i na druge načine ukoliko je to izričito dozvoljeno prema
važećem zakonu.

 

Odabir klijenta

 

U skladu sa zakonom dajemo klijentima mogućnost odabira da li žele da njihovi
lični podaci budu uključeni ili uklonjeni sa liste koja se koristi u
marketinške svrhe. Ovo uključuje proizvode i usluge koje nudi American Express
kao i one koji su pripremljeni u saradnji sa našim poslovnim partnerima.
Naravno, svaka od naših firmi će nastaviti slati informacije o proizvodima ili
uslugama, koje primaju od te firme.

 

Kvalitet podataka

 

Za brzu i tačnu obradu Vaših ličnih podataka koristimo odgovarajuću tehnologiju i
dobro definisanu praksu. Vaše podatke nećemo čuvati duže nego je potrebno, osim
ako zakonom nije drugačije određeno.

 

Sigurnost i povjerljivost

 

Vaše lične podatke čuvat ćemo kao povjerljive i ograničiti im pristup samo za one
kojima su potrebni da bi obavili svoje poslovne aktivnosti, osim ako nije
drugačije definisano zakonom. U skladu sa standardima industrije, razumnim
administrativnim korištenjem, tehničkim i fizičkim mjerama sigurnosti štitimo
vaše lične podatke od neovlaštenog pristupa, uništavanja, upotrebe, izmjene i
otkrivanja. Od trećih strana, koje su ovlaštene od naše strane a koje su
uključene u obradu vaših ličnih podatka zahtijevamo mjere sigurnosti zaštite
podataka prema industrijskim standardima.

 

Razmjena podataka

 

Vaše lične podatke ćemo dijeliti sa trećim
stranama samo ako je to potrebno da bismo vam obezbijedili proizvode ili usluge
ili kao dio prirode našeg odnosa, gdje smo vas prethodno informisali ili dobili
dopuštenje od vas, u vezi sa našim naporom da smanjimo zloupotrebu ili
kriminalnu aktivnost, ili u skladu sa zakonom.

 

Otvorenost i pristup podacima

 

Ako zatražite, informisat ćemo vas o načinu
obrade vaših podataka, pravima i pravnim lijekovima, koje imate u skladu sa
ovim pravilima. Možete tražiti informaciju kako su vaši lični podaci pohranjeni
ili obrađeni od strane American Expressa. Bit će vam dopušten pristup kako je
određeno zakonom u vašoj zemlji, bez obzira na mjesto obrade i pohrane
podataka. Ako je neki podatak netračan ili nepotpun, možete tražiti izmjenu
podataka.

 

Međunarodna razmjena

 

Gdje nije očito iz međunarodnih proizvoda ili usluga koje zahtijevate ili iz prirode odnosa koji imate s nama, informisat ćemo vas ako se vaši lični podaci mogu prenijeti izvan vaše zemlje i osigurati da se taj prijenos napravi u skladu sa važećim zakonima. Bez obzira gdje se vaši podaci prenose, vaši lični podaci su zaštićeni ovim pravilima.

 

Obaveze

 

Svaka kompanija u American Express Grupi i njihovi zaposlenici mogu obrađivati vaše lične podatke samo u skladu sa ovim pravilima. Mi provodimo treninge i ocjenjujemo usklađenost sa ovim pravilima.
Zaposlenik koji ne poštuju ova pravila može biti predmetom disciplinskog
postupka, uključujući i otkaz. Od zaposlenika se očekuje da prijave svako
kršenje pravilnika, a to mogu prijaviti svojim nadređenim ili HR menadžeru.

 

Odgovornost

 

Ova pravila u svojoj zemlji možete primijeniti protiv svake kompanije u American Express Grupi koja je odgovorna za vaše lične podatke, kao treća strana. Ukoliko imate primjedbe da smo prekršili ova pravila i da smo pokušali u dobroj volji da riješimo žalbu kroz našu proceduru službe za korisnike ili proceduru žalbe zaposlenika, ali žalba nije riješena od naše strane u razumnom vremenu, onda možete primijeniti ova pravila protiv nas.
Ukoliko se žalite vašem lokalnom Organu za zaštitu podataka i on otkrije da smo
prekršili ova pravila mi ćemo se pridržavati tih nalaza ali zadržavamo pravo na
osporavanje ili žalbu. Ova pravila ne utiču na prava koja imate prema važećem
zakonu, zahtjevima bilo kojeg mjerodavnog tijela za zaštitu podataka ili bilo
kojeg ugovora koji imate sa nama.

American Express Logo
American Express: Don't live live without it
American Express: Don't do business without it

Svi korisnici naših usluga putem interneta podliježu Izjavi o zaštiti ličnih podataka i saglasni su da ih obavezuju Uslovi korištenja usluga. Pregledajte.

 

© 2024 American Express Company. Sva prava zadržana

Bosna i Hercegovina Promijeni državu