Pravila i propisi web stranice

 

American Express kompanija, njeni subsidijari i podružnice, naročito Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina („American Express") zahtjeva da svi posjetioci naše stranice(stranica) na Internetu ("Stranica"), poštuju sljedeća pravila i propise. Pristupanje
stranici znači da ste upoznati   i da prihvatate ove uslove. 

 

ZAKONI I PROPISI

 

Stranicu morate koristiti u skladu sa svim propisima koji su na snazi u

Bosni i Hercegovini.

 

AUTORSKA PRAVA/ZAŠTITNI ZNAKOVI

 

Zaštitni znakovi, logo i uslužni žigovi ("oznake") koji su prikazani na stranici su vlasništvo, American Expressa i drugih relevantnih strana koje imaju vlasnička prava. Korisnicima je
zabranjeno korištenje bilo koje oznake u bilo koje svrhe uključujući, ali se ne ograničavajući na, njihovo korištenje kao metatagova, na drugim stranicama na Internetu, bez dobivanja prethodne pisane saglasnosti American Expressa ili neke treće strane koja posjeduje oznaku. Autorska prava štite sve informacije i sadržaj, uključujući softverske programe koji su dostupni na ili kroz stranicu ("sadržaj"). Korisnicima je zabranjen modificirati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, licencirati, kreirati derivativne radove ili koristiti bilo koji sadržaj koji je dostupan na ili putem  stranice u lične, komercijalne ili javne svrhe.

 

HIPERLINKOVANJE


Na ovoj stranici možete pronaći linkove koji vode na druge stranice, omogućavajući korisnicima da napuste ovu stranicu kako bi pristupili materijalima treće strane ili i donoseći materijale treće strane na ovu stranicu.  American Express ne smije mijenjati, ažurirati ili kontrolisati sadržaj linkovane stranice.
Činjenica da je American Express dala link na stranicu ne predstavlja odobrenje, autorizaciju, sponzorstvo ili povezanost sa tom stranicom, njenim vlasnicima ili pružateljima. Postoji inherentan rizik pri korištenju ili povlačenju informacija koje pronađete na internetu i vi morate  biti sigurni da razumijete ove rizike prije nego se oslonite da koristite ili povučete bilo koju informaciju na linkovanoj stranici.

 

BEZ GARANCIJA

 

Svi sadržaji, proizvodi i usluge na stranici ili one koje su dobivene od web stranice za koju je stranica vezana ("povezana stranica") vam se pružaju "onakve kakve jesu" bez garancije bilo koje vrste, izričite ili implicirane, uključujući, ali se ne ograničavajući na podrazumijevane garancije utrživosti i podobnosti za određenu svrhu, vlasništvo, nekršenje, osiguranje ili tačnost.

 

American Express ne podržava i nije odgovoran za (a) tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je putem stranice dala bilo koja strana osim American Express-a; (b) bilo kojeg sadržaja datog na povezanim sajtovima ili (c) mogućnosti ili pouzdanost bilo kojeg proizvoda ili usluge dobijenih sa povezanog sajta.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠTENJE STRANICE I POVEZANIH STRANICA

 

Informacije, softveri, proizvodi i opis usluga objavljeni na stranici ili su povezani sa linkom na stranici mogu da uključuju netačne ili tipografske greške, American Express se posebno odriče bilo koje od odgovornosti.  American Express ne garantuje da je sadržaj na sajtu kompletan ili ažuriran. American Express nije u obavezi da ažurira bilo koji sadržaj na stranici. American Express može promijeniti sadržaj na stranici u bilo koje vrijeme bez najave. American Express može izvršiti poboljšanja ili promjene na stranici u bilo koje vrijeme.

 

SLAŽETE SE DA AMERICAN EXPRESS, NJEGOVE PODRUŽNICE I BILO KOJI OD NJIHOVIH SLUŽBENIKA, DIREKTORA, ZAPOSLENIKA ILI AGENATA NEĆE BITI ODGOVORNI, BILO PO UGOVORU, DELIKTU, PRESTUPU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN, ZA BILO KAKVU INDIREKTNU, KAZNENU, POSEBNU, POSLJEDIČNU, SLUČAJNU ILI INDIREKTNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT, TROŠKOVE NABAVE ZAMJENSKE USLUGE ILI IZGUBLJENU PRILIKU) KOJA PROIZLAZI IZ ILI U VEZI S KORIŠTENJEM WEB STRANICE ILI POVEZANE WEB STRANICE, ILI S KAŠNJENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA WEB STRANICE ILI POVEZANE STRANICE, ČAK I AKO JE AMERICAN EXPRESS UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU TAKVE ŠTETE. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA, PRIJENOS BILO KAKVIH VIRUSA KOJI MOGU ZARAZITI KORISNIKOVU

OPREMU, KVAR MEHANIČKE ILI ELEKTRONIČKE OPREME ILI KOMUNIKACIJSKIH VODOVA, TELEFONSKE ILI DRUGE PROBLEME S MEĐUSOBNIM POVEZIVANJEM (NPR. NE MOŽETE PRISTUPITI SVOM DAVATELJU INTERNETSKIH USLUGA), NEOVLAŠTENOM PRISTUPU, KRAĐI, POGREŠKAMA OPERATERA, ŠTRAJKOVIMA ILI DRUGE PROBLEME S RADOM ILI BILO KOJU VIŠU SILU. AMERICAN EXPRESS NE MOŽE I NE GARANTUJE KONTINUIRANI, NEPREKINUTI ILI SIGURAN PRISTUP WEB STRANICI.

 

Osim ako nije predviđeno primjenjivim zakonom o zaštiti potrošača, ni u jednoj prilici, American Express nije odgovorna za gubitak ili štetu nastalu jer se korisnik oslonio na informacije sa stranice ili povezane stranice ili jer se korisnik oslonio na neki proizvod ili usluge koje je dobio putem povezane stranice. Korisnik je odgovoran da procijeni
tačnost, kompletnost ili korisnost nekog mišljenja, savjeta ili ostalog sadržaja dostupnog na stranici ili povezanoj stranici. Potražite savjet od profesionalaca, kada je to prikladno, glede procjene nekog mišljenja, savjeta, proizvoda, usluge ili ostalog sadržaja. 

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA USLUGE DOGOVORENE PUTEM STRANICE

SLAŽETE SE DA JE AMERICAN EXPRESS SAMO AGENT ZA PRUŽATELJE USLUGA DOSTUPNIH PUTEM WEB STRANICE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PUTNIČKE USLUGE. SVE TVRDNJE U VEZI S BILO KAKVIM NEUSPJEHOM ILI KRŠENJEM USLUGA KOJE SE NUDE PUTEM WEB STRANICE OGRANIČENE SU NA
POTRAŽIVANJA PREMA BILO KOJEM I SVIM PRUŽATELJIMA USLUGA. AMERICAN EXPRESS OVIME SE ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI, BILO NA OSNOVU UGOVORA, PROPUSTA, DELIKTA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU INDIREKTNU, KAZNENU, POSEBNU, POSLJEDIČNU, SLUČAJNU, SLUČAJNU NAŠU INDIREKTNU ŠTETU, U VEZI S ROBOM ILI USLUGAMA KOJE PRUŽA BILO
KOJI PREVOZNIK ILI DRUGI DOBAVLJAČ PUTEM WEB STRANICE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU DIREKTNU, KAZNENU, POSEBNU, POSLJEDIČNU, SLUČAJNU ŠTETU, U VEZI S ROBOM ILI USLUGAMA KOJE PRUŽA BILO KOJI PREVOZNIK ILI DRUGI DOBAVLJAČ PUTEM STRANICE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ODGOVORNOST ZA BILO KOJI ČIN, POGREŠKU, PROPUST, OZLJEDU, GUBITAK, NESREĆU, KAŠNJENJE ILI
NEPRAVILNOST KOJA MOŽE NASTATI KRIVNJOM, NEMAROM ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, TAKVOG PREVOZNIKA ILI DOBAVLJAČA I OVIME OSLOBAĐATE AMERICAN EXPRESS OD BILOKAKVE ODGOVORNOSTI U ODNOSU NA ISTU.

 

POVJERLJIVOST KORISNIČKE KOMUNIKACIJE

 

Osim ako to nije potrebno u skladu sa zakonom, American Express će održavati 
povjerljivost svih korisničkih komunikacija koje sadrže lične informacije korisnika i koji se direktno prenose American Expressu u skladu sa relevantnim zakonskim ili regulatornim obavezama.

 

POVEZANE INTERNET STRANICE

American Express zabranjuje caching (predmemorisanje) neovlaštene hipertekstualne linkove do stranice i freaminga bilo kojeg sadržaja dostupnog putem stranice. American Express zadržava pravo da onemogući sve neovlaštene linkove ili frames (okvirove)  i posebno se odriče svake odgovornosti za sadržaj dostupan na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici koja je povezana sa stranicom American Expressa. Pristup svim drugim internet stranicama koje su povezane sa stranicom je na vlastitu odgovornost korisnika.

 

PROMJENE PRAVILA I PROPISA

 

American Express zadržava pravo da revidira ova Pravila i propise u bilo koje vrijeme i smatra se da su korisnici upoznati sa svim promjenama ovih Pravila i propisa, budući da se pojavljuju na stranici kada korisnik pristupi stranici.

 

 

KRŠENJA PRAVILA I PROPISA

American Express zadržava prava da zatraži sve pravne lijekove koji su dostupni po zakonu ili protiv trećih lica u slučaju kršenja ovih Pravila i propisa, uključujući pravo da blokira pristup stranici sa određene Internet stranice.

 

PRISTUP ZAŠTIĆENIM/SIGURNIM PODRUČJIMA LOZINKOM

Pristup i korištenje zaštićenih lozinkom i/ili sigurnih područja Stranice ograničeno je samo na ovlaštene korisnike. Neovlaštene osobe koje pokušavaju pristupiti ovim područjima Stranice mogu biti predmet krivičnog djela.

 

UPOTREBA FUNKCIJA "COOKIE"

 

American Express zadržava pravo pohranjivanja informacija na računaru korisnika u obliku "kolačića" ili sličnih datoteka u svrhu modifikacije stranice kako bi odražavala preferencije korisnika. Izjava o privatnosti na Internetu American Express-a pruža dodatne informacije u vezi sa upotrebom kolačića od strane American Expressa, kao i

postupcima za onemogućavanje kolačića i korisnici su time vezani.

 

AMERICAN EXPRESS IZJAVA O PRIVATNOSTI NA INTERNETU, "O KOLAČIĆIMA"

 

Digital Millennium Copyright Act – Obavijest za American Express o navodnom kršenju autorskih prava.

American Express je registrovao agenta pri Uredu za autorska prava Sjedinjenih Američkih  Država u skladu sa odredbama Digital Millennium Copyright Act ("Zakon") i koristi zaštitu prema prednje navedenom zakonu. American Express zadržava pravo da ukloni bilo koji sadržaj sa stranice koji navodno krši autorska prava druge osobe. Obavještenja za American Express u vezi s bilo kojim navodnim kršenjem autorskih prava na web-stranici treba da se upućuju Uredu glavnog savjetnika

American Express-a: Tehnološki savjetnik na technology.group.counsel@aexp.com

 

NADLEŽNOST/MJERODAVNO PRAVO

 

Korisnici ove stranice saglasni su da će se pridržavati zakonima Bosne i Hercegovine.

American Express Logo
American Express: Don't live live without it
American Express: Don't do business without it

Svi korisnici naših usluga putem interneta podliježu Izjavi o zaštiti ličnih podataka i saglasni su da ih obavezuju Uslovi korištenja usluga. Pregledajte.

 

© 2024 American Express Company. Sva prava zadržana

Bosna i Hercegovina Promijeni državu