O American Express

 

American Express je globalna kompanija za uslužne djelatnosti koja korisnicima pruža pristup proizvodima i iskustvima koji obogaćuju živote, te grade poslovne uspjehe.

Korištenjem licenciranog  partnerstva, globalne infrastrukture i gradnjom snažnog imidža brenda na tržištu, kompanija American Express je ostvarila još veći opseg svoje mreže u svijetu. American Express sarađuje sa odabranom grupom vodećih banaka i finansijskih institucija za izdavanje American Express proizvoda, ali i razvoj American Express prodajne mreže. 

 

American Express Logo
American Express: Don't live live without it
American Express: Don't do business without it

Svi korisnici naših usluga putem interneta podliježu Izjavi o zaštiti ličnih podataka i saglasni su da ih obavezuju Uslovi korištenja usluga. Pregledajte.

 

© 2024 American Express Company. Sva prava zadržana

Bosna i Hercegovina Promijeni državu