English | Dansk

Kundeklager

 

 

 

Første skridt, hvis du ikke er tilfreds 

 

Det er vigtigt for os, at du som forbruger er tilfreds med American Express og de produkter og ydelser, vi tilbyder. Hvis du er utilfreds, bedes du kontakte American Express kundeservice. Forhåbentlig kan vi så finde en løsning, du er tilfreds med.

 

Få din sag prøvet hos klageafdelingen i American Express 

 

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din samtale med kundeservice, sender vi din sag videre til klageafdelingen. Du kan også sende en skriftlig klage til klageafdelingen. En skriftlig klage skal indeholde en klar beskrivelse af sagen og dokumentation, der bekræfter dine oplysninger: 
 

  • Beskrivelse af problemet/sagen: dato og sted for problemet/sagen, det problem, du har oplevet, de American Express medarbejdere eller butikker, der har været involveret osv.
  • Dine forventninger: den måde, du foretrækker, at klagen behandles på.
  • Din foretrukne kommunikationsform, når vi sender et svar: officielt brev eller e-mail.
  • Vedhæftede filer: dokumenter, der har betydning for problemet/sagen.

Vi undersøger sagen og træffer en afgørelse. Hvis du stadig ikke er tilfreds og ønsker at gå videre med din sag, kan du få klageafdelingen til at sende din sag videre til klagechefen i American Express.


Tidsfrister for klagebehandling

Din klage vil blive behandlet inden for 15 arbejdsdage efter modtagelsen. Vi underretter dig, hvis din klage ikke kan behandles inden for 15 hverdage, og i så fald bliver der truffet en endelig afgørelse inden for i alt 35 dage.

 

Kontakt os:  

Kundeservice +45 70 20 44 99

Kundeservice – Klager, American Express, Postboks 355, 0900 København C

 

Indbringelse af sagen for andre myndigheder

 

Hvis du stadig ikke er tilfreds, efter at din sag er blevet behandlet hos klagechefen i American Express, kan du kontakte nedenstående myndigheder. Du kan også kontakte disse, inden du kontakter American Express.

 

 

Indbringelse af sagen for andre myndigheder

 

FINANSIELLE KLAGER

Det finansielle ankenævn er en branchebaseret klageinstans, der behandler klager over finansielle institutioner (realkreditinstitutter, pengeinstitutter og investeringsfonde).

Postadresse: St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K

Websted: www.fanke.dk

E-mail: sek@fanke.dk

Telefon: +45 35 43 63 33

 

FORBRUG.DK

Forbrug.dk er den offentlige forbrugerportal, der informerer om forbrugerrettigheder, herunder vejledning om, hvordan klager indsendes til Forbrugerklagenævnet og andre relevante klagenævn.

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Websted: www.forbrug.dk

E-mail: kfst@kfst.dk

 

DOMSTOLE

Du kan også indbringe din sag for retten. Nogle forsikringer omfatter også retshjælp. Kontakt din nærmeste byret for at få yderligere oplysninger.

Websted: www.domstol.dk

 

EU'S FORBRUGERPLATFORM

Hvis du vil klage over et produkt eller en ydelse, du har købt online, og ikke ønsker at gå rettens vej, kan du få en tvist behandlet online. Du kan som forbruger eller virksomhedsejer via den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse (OTB) finde et organ, der kan hjælpe med at løse tvisten. Bemærk, at du kun kan bruge denne ordning, hvis din klage vedrører noget, du har købt online. Du kan finde flere oplysninger om bilæggelse af tvister online på forbrugereuropa.dk.