English | Magyar

 

Az American Express®

honlapszabályzata

icon

 

Utoljára módosítva: december, 2020

 

Az American Express Company, ideértve annak leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait (a továbbiakban: „American Express”) megköveteli, hogy a világhálón az American Express márkajelzéssel ellátott termékekre hivatkozó honlapjának / honlapjainak (a továbbiakban: „Honlap”) látogatói betartsák az alábbi szabályokat és előírásokat. A Honlap elérésével Ön elfogadja az alábbi feltételeket.

 

Az American Express Magyarországon az American Express Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe (székhely 1134 Budapest, Váci út 47., cégjegyzékszám: 01-17-001195, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában, adószáma: 26561794-2-4, közösségi adószám: HU26561794, email cím: Ugyfelszolgalat@aexp.com) útján működik, amely az American Express S.A. (székhely: Spanyolország, 28042 Madrid, Avenida Parthenón 12-14., külföldi cégjegyzékszám: A-82628041, nyilvántartva: a Madridi Kereskedelmi Nyilvántartásban) fióktelepe. Az American Express Europe S.A. fizetési szolgáltatásait Spanyolországban, a Banco de España (hivatkozási szám: 6837) engedélye alapján végzi. Az American Express Europe S.A Magyarországi Fióktelepének tevékenységeire a nemzeti jogszabályok irányadók, amely betartásáért a Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) felelős.

 

 1. A honlap tulajdonosa

  A Honlap tulajdonosa és fenntartója az American Express.

   

 2. Jogszabályok és egyéb előírások

  A felhasználó Honlaphoz való hozzáférése és a Honlap használata a vonatkozó nemzetközi, szövetségi, állami és helyi jogszabályok és egyéb előírások hatálya alá tartozik.

   

 3. Szerzői jogi védelem / Védjegyek

  A Honlapon megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatásjelek (a továbbiakban: „Megjelölések”) az American Express és más felek tulajdonát képezik. A felhasználóknak tilos a Megjelöléseket, az esettől függően az American Express vagy más harmadik személy, mint jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül felhasználni ideértve, de nem kizárólag azok metategekként történő felhasználását a világháló más weboldalain. Minden a Honlapon található információ és tartalom, beleértve a honlapon vagy azon keresztül elérthető szoftvereket (továbbiakban: „Tartalom”) szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználóknak tilos azokat módosítani, másolni, terjeszteni, továbbítani, megjeleníthetővé tenni, közzétenni, értékesíteni, engedélyezni, származtatott műveket létrehozni vagy bármilyen, a Honlapon vagy azon keresztül elérhető Tartalmat kereskedelmi vagy közcélra használni.

   

 4. Hiperhivatkozások és kapcsolt honlapok

  EZ A HONLAP LINKEK ÚTJÁN LEHETŐVÉ TEHETI A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA, HOGY A HONLAP ELHAGYÁSÁVAL VAGY HARMADIK FELEK ANYAGAINAK A HONLAPBA, „INVERZ” HIPERHIVATKOZÁS, ÉS A HTML NYELVBE TÖRTÉNŐ UTÓLAGOS KIEGÉSZÍTÉS (FRAMING) („KAPCSOLT HONLAP”) ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BEÁGYAZÁSÁVAL, HARMADIK FELEK TARTALMAZIHOZ HOZZÁFÉRJENEK. AZ AMERICAN EXPRESSNEK NEM ÁLL MÓDJÁBAN, HOGY A KAPCSOLT HONLAP TARTALMÁT MÓDOSÍTSA, FRISSÍTSE VAGY ELLENŐRIZZE. AZ A TÉNY, HOGY AZ AMERICAN EXPRESS EGY MÁSIK HONLAPHOZ LINKET BIZTOSÍTOTT, NEM MINŐSÜL HOZZÁJÁRULÁSNAK, ENGEDÉLYNEK, TÁMOGATÁSNAK, VAGY TÁRSULÁSNAK AZ EMLÍTETT HONLAPPAL VAGY ANNAK TULAJDONOSAIVAL, FENNTARTÓIVAL. AZ INTERNETEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK MEGSZERZÉSE VAGY FELHASZNÁLÁSA, ÉS AZ AZOKBA VETETT BIZALOM JELENTŐS KOCKÁZATOT HORDOZ MAGÁBAN, EZÉRT AZ AMERICAN EXPRESS ARRA KÉRI ÖNT, HOGY MIELŐTT A KAPCSOLT HONLAPRÓL BÁRMILYEN INFORMÁCIÓHOZ HOZZÁFÉRNE, ABBAN BÍZNA VAGY AZT FELHASZNÁLNÁ, GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY TISZTÁBAN VAN AZ EMLÍTETT KOCKÁZATOKKAL.

   

  Az American Express tiltja az adatok gyorsítótárban való rögzítését, a Honlapon engedély nélkül elhelyezett hiperhivatkozásokat és bármilyen a Honlapon található Tartalom html nyelvben történő utólagos kiegészítését. Az American Express fenntartja magának a jogot arra, hogy letiltson bármilyen engedély nélküli linket vagy engedély nélküli utólagos kiegészítést a html nyelvben. Az American Express kifejezetten kizárja a felelősségét a Honlaphoz kapcsolódó és saját honlapjain kívüli webhelyeken elérhető Tartalmakra vonatkozóan. A felhasználó a saját felelősségére látogathat meg bármely más a Honlaphoz kapcsolódó internetes oldalt.

   

  A felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a Kapcsolt Honlapok eltérő előírásokat, adatvédelmi szabályokat, titoktartási rendelkezéseket, személyes adatok továbbítására vonatkozó rendelkezéseket és egyéb rendelkezéseket tartalmazhatnak, amelyek eltérhetnek a jelen Honlapon található rendelkezésektől. Az American Express nem felelős az említett rendelkezésekért, sőt kifejezetten kizárja az ilyen rendelkezésekkel kapcsolatos felelősségét.

   

 5. Szavatosság és jótállás kizárása

  A HONLAPON VAGY A HONLAPRÓL LINKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ HONLAPON („KAPCSOLT HONLAPON”) TALÁLHATÓ VALAMENNYI TARTALOM, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS EREDETI FORMÁJÁBAN (AS IS) KERÜL BIZTOSÍTÁSRA MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS VAGY JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE, A NEMLEGES MEGÁLLAPÍTÁSRA, A BIZTONSÁGRA VAGY PONTOSSÁGRA VONATKOZÓAN VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT VAGY JÓTÁLLÁST.

   

  AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEINEK KIVÉTELÉVEL AZ AMERICAN EXPRESS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ AZOKÉRT A VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEKET A FELHASZNÁLÓNAK A HONLAPON VAGY A KAPCSOLT HONLAPON KERESZTÜL MEGSZERZETT INFORMÁCIÓKBA VAGY KAPCSOLT HONLAPON BESZERZETT TERMÉKBE, SZOLGÁLTATÁSBA VETETT BIZALMA OKOZ. A HONLAPON VAGY KAPCSOLT HONLAPON ELÉRHETŐ ÉS ONNAN MEGSZERZETT TARTALOM PONTOSSÁGÁNAK, TELJESSÉGÉNEK HASZNOSSÁGÁNAK, ILLETVE VALAMELY VÉLEMÉNYNEK, TANÁCSNAK VAGY EGYÉB TARTALOMNAK AZ ÉRTÉKELÉSE A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE. KÉRJÜK, INDOKOLT ESETBEN FORDULJON SZAKEMBERHEZ VALAMELY VÉLEMÉNY, TANÁCS, TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VAGY EGYÉB TARTALOM ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN.

   

 6. A honlap használatából eredő felelősség korlátozása

  Az American Express kifejezetten kizárja felelősségét (alapuljon az szerződésen, szerződésen kívüli jogsértésen, szigorú felelősségi rendszeren vagy máson) bármilyen közvetlen, közvetett, járulékos, következményi vagy különleges kárért, amely a Honlaphoz való hozzáférésből vagy használatából származik vagy azzal kapcsolatban áll (még akkor is, ha az American Express® értesítve lett az ilyen károk felmerülésének lehetőségéről), ideértve azokkal a vírusokkal kapcsolatos felelősséget is, amelyek megfertőzhetik a felhasználó számítógépes rendszereit.

   

 7. A felhasználókkal történő kommunikáció bizalmassága

  A jogszabályok által előírt esetek kivételével az American Express biztosítja valamennyi olyan felhasználói kommunikáció bizalmas jellegét, amely a felhasználókra vonatkozó olyan személyes információkat tartalmaz, amelyeket közvetlenül az American Express részére továbbítanak. A felhasználók által üzenőfalon bejegyzésként, vagy csevegőszobákban közzétett információk nem minősülnek bizalmasnak. Az alkalmazandó jogszabályokra figyelemmel az American Express az ilyen módon közzétett információkat (ideértve az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy más szellemi tulajdont) bármilyen jellegű vagy fajtájú felelősségi kikötés nélkül az általa szükségesnek és megfelelőnek ítélt célokra használhatja és át is adhatja harmadik feleknek, ideértve, de nem kizárólagosan az anyavállalatát, leányvállalatát, kapcsolt vállalkozásait vagy magát az American Express.

   

 8. Bejegyzés közzététele

  Az American Express nem köteles ellenőrizni a felhasználók által a Honlapon közzétett üzeneteket, információkat, vagy tartalmakat („Bejegyzések”), és így nem is vállal felelősséget az ilyen Bejegyzésekért. A fentiek ellenére az American Express időnként ellenőrzi a Honlapon közzétett Bejegyzéseket, és azok közzétételét megtagadhatja és/vagy eltávolíthatja, ha a Bejegyzés:

   

  1. tartalma bármilyen jogellenes, ártalmas, fenyegető, visszaélésszerű, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, profán, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy egyéb módon kifogásolható tartalom, ideértve, de nem kizárólag azon tartalmat, amelyek bűncselekmény elkövetésére bátorít, vagy az olyan tartalmat is, amely polgári jogi felelősséget von maga után vagy egyéb módon megsérti a hatályban lévő helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat;
  2. tartalma bármilyen hirdetés vagy ajánlati felhívás;
  3. a felhasználó(k) olyan üzenetét tartalmazza, amelyben a felhasználó másnak adja ki magát;
  4. tartalma személyes adatot, például telefonszámot, társadalombiztosítási számot, számlaszámot, címet vagy munkáltatói adatokat tartalmazó üzenet;
  5. tartalma az American Express nevében nyilatkozattételre nem jogosult munkatársának az American Express nevében nyilatkozó üzenete, amely az American Expressről bizalmas információkat tartalmaz;
  6. tartalma olyan üzenet, amely szerzői joggal védett vagy privát információk letöltését kínálja fel;
  7. tartalma több olyan üzenet, amelyek az egyes mappákban egyazon állítást tartalmazzák ugyanattól a felhasználótól;
  8. tartalma bármilyen lánclevél.

   

 9. Személyes Adatok továbbítása

  A felhasználó tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy valamennyi személyes adat, üzleti titoknak minősülő vagy más felhasználói információ a Honlapon keresztül az American Express részére történő átadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az American Express az adatokat a szokásos üzleti gyakorlatának megfelelő feldolgozási célból gyűjtse, tárolja, kezelje és nemzetközi határokon át továbbítsa.

   

  A felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a Kapcsolt Honlapok tartalmazhatnak olyan személyes adatok továbbítására vonatkozó rendelkezéseket, amelyek az itt részletezettektől eltérnek. Az American Express nem felelős az említett rendelkezésekért, sőt kifejezetten kizárja az ilyen rendelkezésekkel kapcsolatos felelősségét.

   

 10. A szabályzat változásai

  Az American Express fenntartja magának a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, amely felülvizsgálatot követően úgy tekinti, hogy arról a felhasználók tudomást szereztek és az esetleges változásoknak alávetik magukat.

   

 11. A szabályzat megsértése

  Az American Express fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzat megsértése esetén a jogszabályok és a méltányosság alapján rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeit igénybe vegye, ideértve azt a jogot is, hogy letiltsa egy internetes cím Honlaphoz való hozzáférését.

   

 12. Hozzáférés a honlap jelszóval védett / biztonságos részeihez

  A Honlap jelszóval védett és/vagy biztonságos részeihez való hozzáférés vagy azok használata csak engedéllyel rendelkező felhasználók számára biztosított. Azok a személyek, akik jogosultság nélkül próbálják meg elérni a Honlap említett részeit bíróság elé állíthatók. A Honlap jelszóval védett és/vagy biztonságos részeihez való hozzáférést az ÁSZF szabályozza, amely rendelkezései eltérhetnek a jelen Szabályzatban foglaltaktól.

   

 13. Joghatóság/alkalmazandó jog

  A jelen Honlap használatára az angol jogszabályok irányadóak, és a Honlap felhasználói alávetik magukat az angol bíróságok joghatóságának.