American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express
Let op: na 10 minuten van inactiviteit wordt u vanwege veiligheidsredenen automatisch uitgelogd en moet u opnieuw uw loginnaam en wachtwoord invoeren.

Algemene Voorwaarden

 • Veelgestelde vragen
 • Punten sparen
 • Punten inwisselen
 • Algemene Voorwaarden  Het Membership Rewards programma (Programma) dat verbonden is aan uw kaartrekening (Kaartrekening) wordt beheerst door de onderstaande Voorwaarden.

  Klik hier voor de volledige voorwaarden van 'Betalen met Punten' via de American Express App en uw online account.

  Inschrijving en tarieven
  Deelname aan het Programma is inbegrepen bij uw jaarlijkse kaartlidmaatschapsbijdrage, tenzij u zichzelf afzonderlijk hebt ingeschreven voor het Programma Essentials, Classic of Accelerator in welk geval een jaarlijkse vergoeding van respectievelijk EUR 15, EUR 25 of EUR 40 (inclusief BTW) in rekening zal worden gebracht. Deze jaarlijkse vergoeding zal ten laste worden gebracht van uw Kaartrekening op de dag nadat u zich inschrijft voor het Programma en elk jaar opnieuw nadat u een volledig jaar hebt deelgenomen aan het Programma. U mag uw deelname aan het Programma en deze overeenkomst waarvoor deze Voorwaarden gelden op elk gewenst moment beëindigen. Zie de paragraaf ‘Wat gebeurt er als u uw Kaartrekening beëindigt?’ hieronder waarin wordt beschreven wat er gebeurt met uw punten wanneer u het Programma verlaat.

  Hoe verdient u punten
  U verdient een vastgelegde hoeveelheid Membership Rewards Punten (Punten) voor elke EUR aan in aanmerking komende bestedingen op uw Kaartrekening. Het aantal Punten per EUR wordt uw Verdienratio genoemd en wordt op het overzicht van uw Kaartrekening vermeld. We kunnen van tijd tot tijd promoties voeren die u toestaan meer Punten per EUR te verdienen. We kunnen u hierover informeren zodat u kunt profiteren van het Programma (zoals uitgelegd in de paragraaf ‘Kaartvoordelen, aanvullende diensten en voordelen en andere producten’ van de Overeenkomst voor Kaarthouders).
  We houden een Puntenoverzicht voor u bij, dat op het overzicht van uw Kaartrekening wordt vermeld. De waarde van elke aankoop wordt afgerond op de dichtstbijzijnde EUR en vervolgens worden de Punten toegekend op basis van elke hele EUR die u hebt besteed. Deze worden toegevoegd aan uw Puntenoverzicht. Extra Kaarten die op uw Kaartrekening zijn uitgegeven verdienen ook Punten. U als hoofd-Kaarthouder bent de eigenaar van die Punten.

  Gekoppelde Kaarten
  Indien u (als hoofd-Kaarthouder) meer dan een Kaart heeft waarmee u deelneemt aan het Programma, kunt u de Kaarten koppelen zodat op al uw Kaarten verdiende Punten naar hetzelfde Puntenoverzicht gaan (Gekoppelde Kaarten) op voorwaarde dat ze dezelfde Verdienratio hebben, in dezelfde valuta worden gefactureerd en allemaal aan het Programma deelnemen. We behouden ons het recht voor om de koppeling tussen uw Kaarten op elk gewenst moment ongedaan te maken. Dit wordt u medegedeeld voordat we dat doen.

  Op welke transacties worden er geen Punten verdiend?
  Punten worden niet verdiend op:
  • rente, vergoedingen (inclusief vergoedingen ingeval van achterstallige betaling), contante opnamen (inclusief transacties die als contante opnamen worden beschouwd), het opladen van prepaid kaarten, aankopen van American Express Travellers Cheques en vreemde valuta; en
  • bedragen die zijn bijgeschreven op uw Kaartrekening door middel van restituties of andere vormen van crediteringen. Inwisselen van Punten

  Hoe kunt u punten inwisselen?
  De rewards en manieren om uw Punten te gebruiken kunnen wijzigen en worden getoond op onze website membershiprewards.nl of kunt de Ledenservice bellen op 020-5048000. Wij kunnen u van tijd tot tijd informeren over aanbiedingen. Extra Kaarthouders kunnen niet namens u Punten inwisselen. Hieronder zetten wij de verschillende manieren waarop u uw punten kunt inwisselen uiteen. Om Punten in te wisselen, kunt u terecht op onze website of contact opnemen met de Ledenservice. U kunt geen Punten inwisselen zolang uw Kaartrekening achterstallig is. Zodra uw Kaartrekening betaald is en op voorwaarde dat de Kaartrekening niet is geannuleerd, kunt u weer Punten inwisselen. Punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een tegoed op uw Kaartrekening, behoudens zoals uiteen gezet in deze Voorwaarden. Naar bepaalde adressen in het buitenland kunnen geen rewards worden verzonden.

  Punten inwisselen voor cadeaus
  U kunt Punten inwisselen voor cadeaus, giftcards, e-giftcards, vouchers voor autoverhuur en hotels en bijdragen aan goede doelen. U dient de Voorwaarden die bij deze rewards horen te controleren op vervaldata, richtlijnen voor restituties en dergelijke.

  Punten overboeken aan loyaliteitsprogramma’s
  U kunt ervoor kiezen om Punten over te boeken naar loyaliteitsprogramma’s van luchtvaartmaatschappijen of hotelketens. U kunt contact opnemen met de Ledenservice om Punten over te boeken of u kunt dit zelf doen via de webshop. Om dit te kunnen doen, moet u eerst uw Membership Rewards account koppelen aan uw account bij het betreffende loyaliteitsprogramma. Neem hiervoor contact op met de Ledenservice. Bezoek onze website op membershiprewards.nl voor meer informatie over het overboeken van Punten naar loyaliteitsprogramma’s.

  Punten inwisselen voor een tegoed op uw Kaartrekening
  U kunt Punten inwisselen voor een tegoed op uw Kaartrekening. Er geldt een omwisselingskoers die u kunt vinden op onze website. Het tegoed wordt ongeveer na drie dagen op uw Kaartrekening zichtbaar. U kunt geen Punten inwisselen voor tegoed als u al een tegoedsaldo op uw Kaartrekening heeft. Indien u Punten inwisselt voor een tegoed, moet u nog steeds het verschuldigde bedrag op uw maandafrekening betalen.

  TripFlex
  TripFlex biedt u de mogelijkheid om Punten in te wisselen voor gekwalificeerde reisuitgaven die u met uw Kaart heeft betaald indien uw Kaart deze service biedt. Gekwalificeerde reisuitgaven zijn vliegtickets, hotelovernachtingen, autohuur, treinreizen, all-in vakanties en cruises. Op onze website kunt meer informatie vinden over TripFlex, evenals aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn. U kunt Punten inwisselen voor het bedrag op uw Kaartrekening, inclusief belastingen, reserveringskosten, luchthavenbelasting en verzekeringspremies.
  U kunt tot drie maanden na de aankoop een minimum van 2500 Punten inwisselen voor een gekwalificeerde reisuitgave of een gedeelte daarvan. Afhankelijk van de datum waarop u uw Punten inwisselt, kan het tegoed op uw Kaartrekening bijgeschreven worden in de periode nadat de gekwalificeerde reisuitgave op uw maandafrekening stond.

  Boekingen van reizen
  U kunt Punten inwisselen voor reizen die geboekt zijn via American Express Travel Services indien uw Kaart deze dienst biedt. Indien u Punten inwisselt voor een reis, dan bent u verantwoordelijk voor belastingen, reserveringskosten, luchthavenbelasting, verzekeringspremies, en alle andere servicekosten en toeslagen in verband met het boeken van een reis. Let erop dat de eventuele reisverzekeringsvoordelen van uw kaart de met Punten geboekte reis mogelijk niet dekken. Zie voor meer informatie de reisverzekeringsvoorwaarden van uw Kaart.

  Lifestyleboekingen
  U kunt Punten inwisselen voor Lifestyleboekingen via de conciërge service van American Express indien uw Kaart deze dienst biedt. Alle lifestyleboekingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

  Betalen met Punten
  U kunt uw Punten gebruiken voor bij bepaalde retailers. U dient op het moment van aankoop aan te geven dat u met Punten wenst te betalen. De aankoop kan in eerste instantie als een gewone aankoop op uw Kaartrekening verschijnen. Als dat zo is, zullen we de Punten van uw Puntenoverzicht afschrijven en het overeenkomstige bedrag op uw Kaartrekening bijschrijven. Bijschrijving op uw Kaartrekening kan in een andere periode geschieden dan de periode waarin de oorspronkelijke aankoop werd afgeschreven. Als de ingewisselde Punten niet het gehele bedrag van de aankoop dekken, zal het saldo van het aankoopbedrag ten laste van uw Kaartrekening blijven staan. Voor eventuele terugbetalingen van aankopen gedaan met Betalen met Punten geldt het eigen restitutiebeleid van de retailer.

  Wanneer u Punten kunt verliezen die u hebt verdiend
  Wat gebeurt er als u te laat bent met uw betalingen?
  U kunt geen Punten inwisselen indien uw Kaartrekening achterstallig is. Indien u een maandelijkse betaling op uw Kaartrekening mist, zult u de Punten die u in de voorafgaande maand heeft verdiend niet kunnen inwisselen voor iets anders dan voor een bijschrijving op uw Kaartrekening.

  Wat gebeurt er als u uw Kaartrekening beëindigt?
  Indien u de Overeenkomst voor Kaarthouders beëindigt en er geen andere kaarten aan uw Membership Rewards account zijn gekoppeld of als u deze Voorwaarden beëindigt, heeft u na de datum waarop u dit verzoekt 30 dagen de tijd om uw Punten in te wisselen. U kunt ze ook overboeken naar een andere Membership Reward account op uw naam. Indien u uw Punten niet binnen 30 dagen overboekt of inwisselt, zullen ze vervallen.
  Indien u uw Kaartrekening beëindigt en ten minste één Gekoppelde Kaart in het Programma in stand laat, blijft u Punten verdienen op uw Puntenoverzicht met die Gekoppelde Kaarten.

  Wat gebeurt er als we uw Kaartrekening annuleren of beëindigen?
  Als we uw Kaartrekening annuleren of beëindigen in overeenstemming met de Overeenkomst voor Kaarthouders, verliest u de Punten die u hebt verdiend maar nog niet hebt ingewisseld, tenzij u een andere Gekoppelde Kaart in het Programma hebt.

  Andere belangrijke informatie
  Wijzigingen in deze Voorwaarden
  We kunnen deze Voorwaarden, evenals de Verdienratio, wijzigen op voorwaarde dat we redelijkerwijs van mening zijn dat de algemene voordelen die verbonden zijn aan uw Kaartrekening nog steeds een goede waarde vertegenwoordigen en concurrerend zijn geprijsd. Wij zullen u hiervan ten minste 30 dagen van tevoren in kennis stellen. Ook indien de wijziging niet in uw nadeel is, zullen we deze aan u mededelen, maar een dergelijke wijziging kunnen we eerder doorvoeren. Wij zullen u informeren via een mededeling op het rekeningoverzicht, per post, e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie.

  Beëindiging van deze Voorwaarden
  We kunnen de afspraken die worden beheerst door deze Voorwaarden beëindigen indien we uw Kaartrekening annuleren of beëindigen in overeenstemming met de Overeenkomst voor Kaarthouders. We kunnen deze Voorwaarden ook beëindigen door u ten minste 30 dagen van tevoren daarvan in kennis te stellen zonder dat enige verklaring vereist is, op voorwaarde dat we redelijkerwijs van mening zijn dat de voordelen die verbonden zijn aan uw Kaartrekening nog steeds een goede waarde vertegenwoordigen en concurrerend zijn geprijsd. Dit kan onder meer inhouden dat uw Kaartrekening wordt omgezet in een ander product in overeenstemming met de Overeenkomst voor Kaarthouders of dat deze Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe reeks Voorwaarden die andere voordelen bevatten.

  Fraude en Misbruik van het Programma
  Indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u fraude heeft gepleegd of wezenlijk misbruik heeft gemaakt van het Programma, zoals op een oneerlijke of misleidende manier trachten een voordeel te verkrijgen, mogen wij acties ondernemen die we in de betreffende omstandigheden redelijkerwijs geschikt achten. Dit kan betekenen dat we uw Membership Reward account annuleren en uw Punten laten vervallen. Vorderingen op leveranciers van rewards. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken aan rewards en diensten die door derden zijn verstrekt. Voor rewards van derden kunnen ook afzonderlijke Voorwaarden gelden.

  Taal en toepasselijk recht
  Deze Voorwaarden en alle communicatie met u zijn in het Nederlands. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en de rechtbank van Amsterdam heeft niet-exclusieve jurisdictie. Belastingen, accijnzen en deviezencontrole. U dient alle wettelijk opgelegde belastingen, rechten of andere bedragen met betrekking tot deze Voorwaarden en eventuele rewards te betalen. Met BTW (en eventuele andere omzetbelasting) wordt door ons rekening gehouden bij het bepalen van het aantal Punten dat nodig is voor de aflossing voor een reward.Het Membership Rewards programma (Programma) dat verbonden is aan uw kaartrekening (Kaartrekening) wordt beheerst door de onderstaande Voorwaarden.

Klik hier voor de volledige voorwaarden van 'Betalen met Punten' via de American Express App en uw online account.

Inschrijving en tarieven
Deelname aan het Programma is inbegrepen bij uw jaarlijkse kaartlidmaatschapsbijdrage, tenzij u zichzelf afzonderlijk hebt ingeschreven voor het Programma Essentials, Classic of Accelerator in welk geval een jaarlijkse vergoeding van respectievelijk EUR 15, EUR 25 of EUR 40 (inclusief BTW) in rekening zal worden gebracht. Deze jaarlijkse vergoeding zal ten laste worden gebracht van uw Kaartrekening op de dag nadat u zich inschrijft voor het Programma en elk jaar opnieuw nadat u een volledig jaar hebt deelgenomen aan het Programma. U mag uw deelname aan het Programma en deze overeenkomst waarvoor deze Voorwaarden gelden op elk gewenst moment beëindigen. Zie de paragraaf ‘Wat gebeurt er als u uw Kaartrekening beëindigt?’ hieronder waarin wordt beschreven wat er gebeurt met uw punten wanneer u het Programma verlaat.

Hoe verdient u punten
U verdient een vastgelegde hoeveelheid Membership Rewards Punten (Punten) voor elke EUR aan in aanmerking komende bestedingen op uw Kaartrekening. Het aantal Punten per EUR wordt uw Verdienratio genoemd en wordt op het overzicht van uw Kaartrekening vermeld. We kunnen van tijd tot tijd promoties voeren die u toestaan meer Punten per EUR te verdienen. We kunnen u hierover informeren zodat u kunt profiteren van het Programma (zoals uitgelegd in de paragraaf ‘Kaartvoordelen, aanvullende diensten en voordelen en andere producten’ van de Overeenkomst voor Kaarthouders).
We houden een Puntenoverzicht voor u bij, dat op het overzicht van uw Kaartrekening wordt vermeld. De waarde van elke aankoop wordt afgerond op de dichtstbijzijnde EUR en vervolgens worden de Punten toegekend op basis van elke hele EUR die u hebt besteed. Deze worden toegevoegd aan uw Puntenoverzicht. Extra Kaarten die op uw Kaartrekening zijn uitgegeven verdienen ook Punten. U als hoofd-Kaarthouder bent de eigenaar van die Punten.

Gekoppelde Kaarten
Indien u (als hoofd-Kaarthouder) meer dan een Kaart heeft waarmee u deelneemt aan het Programma, kunt u de Kaarten koppelen zodat op al uw Kaarten verdiende Punten naar hetzelfde Puntenoverzicht gaan (Gekoppelde Kaarten) op voorwaarde dat ze dezelfde Verdienratio hebben, in dezelfde valuta worden gefactureerd en allemaal aan het Programma deelnemen. We behouden ons het recht voor om de koppeling tussen uw Kaarten op elk gewenst moment ongedaan te maken. Dit wordt u medegedeeld voordat we dat doen.

Op welke transacties worden er geen Punten verdiend?
Punten worden niet verdiend op:
 • rente, vergoedingen (inclusief vergoedingen ingeval van achterstallige betaling), contante opnamen (inclusief transacties die als contante opnamen worden beschouwd), het opladen van prepaid kaarten, aankopen van American Express Travellers Cheques en vreemde valuta; en
 • bedragen die zijn bijgeschreven op uw Kaartrekening door middel van restituties of andere vormen van crediteringen. Inwisselen van Punten

Hoe kunt u punten inwisselen?
De rewards en manieren om uw Punten te gebruiken kunnen wijzigen en worden getoond op onze website membershiprewards.nl of kunt de Ledenservice bellen op 020-5048000. Wij kunnen u van tijd tot tijd informeren over aanbiedingen. Extra Kaarthouders kunnen niet namens u Punten inwisselen. Hieronder zetten wij de verschillende manieren waarop u uw punten kunt inwisselen uiteen. Om Punten in te wisselen, kunt u terecht op onze website of contact opnemen met de Ledenservice. U kunt geen Punten inwisselen zolang uw Kaartrekening achterstallig is. Zodra uw Kaartrekening betaald is en op voorwaarde dat de Kaartrekening niet is geannuleerd, kunt u weer Punten inwisselen. Punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een tegoed op uw Kaartrekening, behoudens zoals uiteen gezet in deze Voorwaarden. Naar bepaalde adressen in het buitenland kunnen geen rewards worden verzonden.

Punten inwisselen voor cadeaus
U kunt Punten inwisselen voor cadeaus, giftcards, e-giftcards, vouchers voor autoverhuur en hotels en bijdragen aan goede doelen. U dient de Voorwaarden die bij deze rewards horen te controleren op vervaldata, richtlijnen voor restituties en dergelijke.

Punten overboeken aan loyaliteitsprogramma’s
U kunt ervoor kiezen om Punten over te boeken naar loyaliteitsprogramma’s van luchtvaartmaatschappijen of hotelketens. U kunt contact opnemen met de Ledenservice om Punten over te boeken of u kunt dit zelf doen via de webshop. Om dit te kunnen doen, moet u eerst uw Membership Rewards account koppelen aan uw account bij het betreffende loyaliteitsprogramma. Neem hiervoor contact op met de Ledenservice. Bezoek onze website op membershiprewards.nl voor meer informatie over het overboeken van Punten naar loyaliteitsprogramma’s.

Punten inwisselen voor een tegoed op uw Kaartrekening
U kunt Punten inwisselen voor een tegoed op uw Kaartrekening. Er geldt een omwisselingskoers die u kunt vinden op onze website. Het tegoed wordt ongeveer na drie dagen op uw Kaartrekening zichtbaar. U kunt geen Punten inwisselen voor tegoed als u al een tegoedsaldo op uw Kaartrekening heeft. Indien u Punten inwisselt voor een tegoed, moet u nog steeds het verschuldigde bedrag op uw maandafrekening betalen.

TripFlex
TripFlex biedt u de mogelijkheid om Punten in te wisselen voor gekwalificeerde reisuitgaven die u met uw Kaart heeft betaald indien uw Kaart deze service biedt. Gekwalificeerde reisuitgaven zijn vliegtickets, hotelovernachtingen, autohuur, treinreizen, all-in vakanties en cruises. Op onze website kunt meer informatie vinden over TripFlex, evenals aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn. U kunt Punten inwisselen voor het bedrag op uw Kaartrekening, inclusief belastingen, reserveringskosten, luchthavenbelasting en verzekeringspremies.
U kunt tot drie maanden na de aankoop een minimum van 2500 Punten inwisselen voor een gekwalificeerde reisuitgave of een gedeelte daarvan. Afhankelijk van de datum waarop u uw Punten inwisselt, kan het tegoed op uw Kaartrekening bijgeschreven worden in de periode nadat de gekwalificeerde reisuitgave op uw maandafrekening stond.

Boekingen van reizen
U kunt Punten inwisselen voor reizen die geboekt zijn via American Express Travel Services indien uw Kaart deze dienst biedt. Indien u Punten inwisselt voor een reis, dan bent u verantwoordelijk voor belastingen, reserveringskosten, luchthavenbelasting, verzekeringspremies, en alle andere servicekosten en toeslagen in verband met het boeken van een reis. Let erop dat de eventuele reisverzekeringsvoordelen van uw kaart de met Punten geboekte reis mogelijk niet dekken. Zie voor meer informatie de reisverzekeringsvoorwaarden van uw Kaart.

Lifestyleboekingen
U kunt Punten inwisselen voor Lifestyleboekingen via de conciërge service van American Express indien uw Kaart deze dienst biedt. Alle lifestyleboekingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Betalen met Punten
U kunt uw Punten gebruiken voor bij bepaalde retailers. U dient op het moment van aankoop aan te geven dat u met Punten wenst te betalen. De aankoop kan in eerste instantie als een gewone aankoop op uw Kaartrekening verschijnen. Als dat zo is, zullen we de Punten van uw Puntenoverzicht afschrijven en het overeenkomstige bedrag op uw Kaartrekening bijschrijven. Bijschrijving op uw Kaartrekening kan in een andere periode geschieden dan de periode waarin de oorspronkelijke aankoop werd afgeschreven. Als de ingewisselde Punten niet het gehele bedrag van de aankoop dekken, zal het saldo van het aankoopbedrag ten laste van uw Kaartrekening blijven staan. Voor eventuele terugbetalingen van aankopen gedaan met Betalen met Punten geldt het eigen restitutiebeleid van de retailer.

Wanneer u Punten kunt verliezen die u hebt verdiend
Wat gebeurt er als u te laat bent met uw betalingen?
U kunt geen Punten inwisselen indien uw Kaartrekening achterstallig is. Indien u een maandelijkse betaling op uw Kaartrekening mist, zult u de Punten die u in de voorafgaande maand heeft verdiend niet kunnen inwisselen voor iets anders dan voor een bijschrijving op uw Kaartrekening.

Wat gebeurt er als u uw Kaartrekening beëindigt?
Indien u de Overeenkomst voor Kaarthouders beëindigt en er geen andere kaarten aan uw Membership Rewards account zijn gekoppeld of als u deze Voorwaarden beëindigt, heeft u na de datum waarop u dit verzoekt 30 dagen de tijd om uw Punten in te wisselen. U kunt ze ook overboeken naar een andere Membership Reward account op uw naam. Indien u uw Punten niet binnen 30 dagen overboekt of inwisselt, zullen ze vervallen.
Indien u uw Kaartrekening beëindigt en ten minste één Gekoppelde Kaart in het Programma in stand laat, blijft u Punten verdienen op uw Puntenoverzicht met die Gekoppelde Kaarten.

Wat gebeurt er als we uw Kaartrekening annuleren of beëindigen?
Als we uw Kaartrekening annuleren of beëindigen in overeenstemming met de Overeenkomst voor Kaarthouders, verliest u de Punten die u hebt verdiend maar nog niet hebt ingewisseld, tenzij u een andere Gekoppelde Kaart in het Programma hebt.

Andere belangrijke informatie
Wijzigingen in deze Voorwaarden
We kunnen deze Voorwaarden, evenals de Verdienratio, wijzigen op voorwaarde dat we redelijkerwijs van mening zijn dat de algemene voordelen die verbonden zijn aan uw Kaartrekening nog steeds een goede waarde vertegenwoordigen en concurrerend zijn geprijsd. Wij zullen u hiervan ten minste 30 dagen van tevoren in kennis stellen. Ook indien de wijziging niet in uw nadeel is, zullen we deze aan u mededelen, maar een dergelijke wijziging kunnen we eerder doorvoeren. Wij zullen u informeren via een mededeling op het rekeningoverzicht, per post, e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie.

Beëindiging van deze Voorwaarden
We kunnen de afspraken die worden beheerst door deze Voorwaarden beëindigen indien we uw Kaartrekening annuleren of beëindigen in overeenstemming met de Overeenkomst voor Kaarthouders. We kunnen deze Voorwaarden ook beëindigen door u ten minste 30 dagen van tevoren daarvan in kennis te stellen zonder dat enige verklaring vereist is, op voorwaarde dat we redelijkerwijs van mening zijn dat de voordelen die verbonden zijn aan uw Kaartrekening nog steeds een goede waarde vertegenwoordigen en concurrerend zijn geprijsd. Dit kan onder meer inhouden dat uw Kaartrekening wordt omgezet in een ander product in overeenstemming met de Overeenkomst voor Kaarthouders of dat deze Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe reeks Voorwaarden die andere voordelen bevatten.

Fraude en Misbruik van het Programma
Indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u fraude heeft gepleegd of wezenlijk misbruik heeft gemaakt van het Programma, zoals op een oneerlijke of misleidende manier trachten een voordeel te verkrijgen, mogen wij acties ondernemen die we in de betreffende omstandigheden redelijkerwijs geschikt achten. Dit kan betekenen dat we uw Membership Reward account annuleren en uw Punten laten vervallen. Vorderingen op leveranciers van rewards. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken aan rewards en diensten die door derden zijn verstrekt. Voor rewards van derden kunnen ook afzonderlijke Voorwaarden gelden.

Taal en toepasselijk recht
Deze Voorwaarden en alle communicatie met u zijn in het Nederlands. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en de rechtbank van Amsterdam heeft niet-exclusieve jurisdictie. Belastingen, accijnzen en deviezencontrole. U dient alle wettelijk opgelegde belastingen, rechten of andere bedragen met betrekking tot deze Voorwaarden en eventuele rewards te betalen. Met BTW (en eventuele andere omzetbelasting) wordt door ons rekening gehouden bij het bepalen van het aantal Punten dat nodig is voor de aflossing voor een reward.