American Express Reizen Nederland

Algemene Voorwaarden

American Express Europe S.A. Boekingsvoorwaarden

 

Lees de volgende boekingsvoorwaarden (de "Boekingsvoorwaarden") zorgvuldig door, aangezien deze (samen met de informatie in het reisschema) de algemene voorwaarden van het contract tussen u en American Express Travel & Lifestyle Services, als onderdeel van American Express Europe S.A., uiteenzetten. ("wij", "ons" en "onze"). Als er iets in deze Boekingsvoorwaarden staat dat u niet begrijpt, neem dan contact met ons op, om dit te bespreken, via de onderstaande gegevens in Sectie D11 .

 

Als u niet akkoord gaat met deze Boekingsvoorwaarden of de informatie in het reisschema, moet u geen boeking bij ons maken.

 

Onze verplichtingen aan u zullen variëren afhankelijk van of het gene wat u bij ons boekt een "pakketreis" is, zoals gedefinieerd in Titel 7A (Pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (een "Pakketreis"). In Sectie A  hieronder wordt in detail uitgelegd wat een Pakketreis is en het bevat de Boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op een Pakketreis.

 

Deel B bevat de Boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op een Cruisepakket.

 

Deel C  (onder het kopje "Enkele componenten") bevat de Boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op niet-Pakketboekingen.

 

Er zijn bepaalde voorwaarden die van toepassing zijn op elk type boeking en deze worden beschreven in deel D.

 

American Express Privacyverklaring van American Express Travel Services

A. American Express Pakketreis-

De onderstaande voorwaarden zijn, samen met de voorwaarden in Sectie D, van toepassing wanneer u een Pakketreis bij ons boekt.

 

A1.Uw contract/uw financiële bescherming

Uw contract

Wij bezitten geen of bieden geen enkele van de diensten, faciliteiten of reisarrangementen die deel uitmaken van uw Pakketreis. Deze worden verstrekt door derden die wij aanbieden om de diensten, faciliteiten of reisarrangementen aan te bieden die deel uitmaken van uw Pakketreis (dat wil zeggen de Reisaanbieder(s) (zoals hieronder gedefinieerd)).

 

We verkopen twee verschillende soorten Pakketreizen, waarbij we de handelaar van de Pakketreis zijn en die onder Sectie A vallen:

 

"Hoofdpakket" - dit is waar we een Pakketreis hebben gecreëerd en we verkopen dit aan u onder een enkel contract. Voor een Hoofdpakket is uw contract voor de Pakketreis met ons. Wij treden bij een hoofdpakket op als organisator.

 

"Meercontractenpakket" - dit is waar wij optreden als agent voor verschillende Reisaanbieders (bijv. luchtvaartmaatschappijen, hoteliers, autoverhuurbedrijven (“Reisaanbieder(s)")). Voor Meercontractenpakketten zorgen wij ervoor dat u afzonderlijke contracten met elke Reisaanbieder aangaat en dat het de relevante Reisaanbieder is die de opdrachtgever is in het contract met u. Wij treden bij een meercontractenpakket op als doorverkoper.

 

Pakketreis

 

Elke boeking die u via ons doet, is een Pakketreis met uitzondering van omstandigheden waarbij u slechts één component boekt, dat wil zeggen een vlucht, een hotel of een transfer (Sectie C deals). met boekingen met één component).

 

Uw financiële bescherming

We bieden volledige financiële bescherming voor onze Pakketreizen.

 

Indien u geldelijke schade lijdt in het geval dat American Express Europe S.A. wegens financieel onvermogen niet presteert is Claims en Regres B.V. verantwoordelijk voor het doen van uitkeringen aan u ter zake van op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten.PakketreisGevolmachtigdenPakketreis

 

Deze regelingen zorgen ervoor dat betalingen die u voor uw Pakketreis hebt gedaan, worden terugbetaald en/of dat u wordt gerepatrieerd in het onwaarschijnlijke geval van onze insolventie.

 

A2.Prijswijzigingen -

We kunnen de geadverteerde prijs van een Pakketreis van tijd tot tijd wijzigen. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de geadverteerde prijs de meest actuele prijs is, maar prijzen kunnen op korte termijn worden gewijzigd. We zullen de werkelijke prijs bevestigen op het moment van boeking.

 

We adverteren voor een groot aantal Pakketreizen en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de geadverteerde prijs altijd accuraat is, maar soms doen zich fouten voor. Normaal controleren we de prijzen op het moment van boeking. Als er een fout is en de werkelijke prijs lager is dan die op het moment van boeking is opgegeven, brengen we alleen het lagere bedrag in rekening. Als de prijs hoger is, zullen wij contact met u opnemen voor instructies of uw boeking weigeren (naar eigen goeddunken) en u hiervan op de hoogte stellen zodat u kunt beslissen wat u wilt doen.

 

We zijn niet verplicht om u een Pakketreis te bezorgen die niet correct geprijsd is, zelfs nadat we ons reisschema hebben uitgegeven, als de fout redelijkerwijs voor u duidelijk had moeten zijn. In deze omstandigheden kunnen we contact met u opnemen voor instructies of uw boeking annuleren en u op de hoogte stellen zodat u kunt beslissen wat u wilt doen.

 

We kunnen de prijs van uw Pakketreis wijzigen nadat we onze reisschema hebben uitgegeven om u wijzigingen door te geven in: (i) de prijs van personenvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen; (ii) het niveau van belastingen of heffingen op de reisdiensten inbegrepen opgelegd door derden anders dan de Reisaanbieder(s), inclusief toeristenbelastingen, landingsbelastingen of instap- of uitstapvergoedingen in havens en op vliegvelden; of (iii) de wisselkoersen die relevant zijn voor de Pakketreis. We zullen u minstens 20 dagen voor aanvang van uw Pakketreis op de hoogte stellen van elke prijsverhoging, samen met een verklaring voor deze wijziging.

 

Als de prijs van uw Pakketreis met meer dan 8% van de totale prijs is verhoogd, kunt u:

 

 1. de prijsverhoging accepteren;
 2. de prijsverhoging afwijzen en uw Pakketreis beëindigen met een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na beëindiging; of
 3. de prijsverhoging verwerpen, uw Pakketreis annuleren en een alternatief aannemen als we besluiten dit aan te bieden. Als u besluit een alternatieve Pakketreis aan te nemen, zullen wij u informeren over de impact ervan op de prijs van uw boeking. Als de alternatieve Pakketreis van mindere kwaliteit of lagere kosten is, hebt u mogelijk recht op een korting in overeenstemming met Sectie A12 hieronder.

 

We zullen u een redelijke termijn geven om uw beslissing te nemen, die gewoonlijk 14 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging zal zijn. Als we binnen deze termijn geen bericht van u ontvangen, hebben we het recht om verdere stappen te ondernemen om de Pakketreis te beëindigen.

 

Als u besluit om de prijsverhoging af te wijzen en uw Pakketreis met een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na beëindiging te beëindigen, heeft u mogelijk ook recht op compensatie in overeenstemming met de compensatiecijfers in Sectie A12 hieronder.

 

U heeft recht op een prijsvermindering die overeenkomt met een vermindering van de hierboven beschreven kosten die optreedt nadat u hebt geboekt, maar vóór het begin van uw Pakketreis, hoewel we het recht hebben om onze administratieve kosten van dit proces af te trekken. U heeft het recht om een ​​uitsplitsing van deze administratieve kosten te vragen.

 

 

A3. Wijzigingen die voor de reis door ons zijn gemaakt -

Omdat de arrangementen waaruit uw Pakketreis bestaat vele maanden van tevoren gepland zijn, moeten we van tijd tot tijd misschien uw Pakketreis wijzigen. We behouden ons het recht voor om dit op elk moment te doen. De meeste veranderingen zijn kleine wijzigingen, maar af en toe moeten we klanten op de hoogte brengen van een "belangrijke wijziging" die we moeten aanbrengen in een Pakketreis. Een belangrijke verandering is een wijziging die vóór het begin van de Pakketreis is doorgevoerd in een van de belangrijkste kenmerken van de pakketreis, of een van uw speciale vereisten die wij hebben aanvaard. Een belangrijke verandering kan zijn:

 

 • Wijziging van uw vertrekpunt
 • Belangrijke wijziging van uw bestemming
 • Een wijziging van meer dan 12 uur tot het moment dat u Nederland of uw bestemming verlaat of, in het geval van een Cruisepakket-boeking, een wijziging in de tijd van inscheping of ontscheping met meer dan 12 uur
 • Als we uw accommodatie degraderen door een lagere officiële beoordeling
 • Als het zwembad tijdens uw Pakketreis gedurende een langere periode niet beschikbaar is, en er is geen alternatief zwembad beschikbaar in de accommodatie of in de buurt
 • Een significante verandering in de reisschema die in totaal twee of meer havens mist.

In het onwaarschijnlijke geval dat we een belangrijke wijziging in uw Pakketreis moeten aanbrengen, zullen we u dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is meedelen. U hebt dan de mogelijkheid om:

 

 1. de voorgestelde wijziging te accepteren. Als dit resulteert in een Pakketreis van lagere kwaliteit of lagere kosten, hebt u mogelijk recht op een korting in overeenstemming met Sectie A12 hieronder;
 2. de voorgestelde wijziging af te wijzen en uw Pakketreis beëindigen met een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na beëindiging; of
 3. de voorgestelde wijziging te verwerpen, uw Pakketreis beëindigen en een alternatief te aanvaarden als we besluiten dit aan te bieden. Als u besluit een alternatieve Pakketreis te aanvaarden, zullen wij u informeren over de impact ervan op de prijs van uw boeking. Als de alternatieve Pakketreis van mindere kwaliteit of lagere kosten is, hebt u mogelijk recht op een korting in overeenstemming met Sectie A12 hieronder.

 

We zullen u een redelijke termijn geven om uw beslissing te nemen, die gewoonlijk 14 dagen na kennisgeving van de belangrijke wijziging zal zijn. Als we binnen deze termijn geen bericht van u ontvangen, hebben we het recht om verdere stappen te ondernemen om de Pakketreis te beëindigen.

 

Tenzij de verandering het gevolg is van de omstandigheden die worden genoemd in de onderstaande paragraaf met als titel "Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden", als u besluit de voorgestelde wijziging af te wijzen en uw Pakketreis met een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na beëindiging te beëindigen, heeft u mogelijk ook recht op compensatie in overeenstemming met de compensatiebedragen in de onderstaande tabel.

 

Als u de belangrijke wijziging of wijziging in een ander Pakket dat door ons te koop wordt aangeboden accepteert, ontvangt u een vergoeding volgens Optie 1 in de onderstaande tabel. Als u de belangrijke wijziging afwijst en uw boeking annuleert, ontvangt u een vergoeding volgens Optie 2. De bedragen in de tabel zijn slechts een richtlijn en kunnen in gepaste omstandigheden worden verhoogd.

 

Opzegtermijn die we u geven voor vertrek
Compensatie voor elke volledig betalende passagier
  Optie 1
Optie 2
57+ dagen
€ 0
€ 0
56-43 dagen
€ 10
€ 5
42-29 dagen
€ 25
€ 12,50
28-15 dagen
€ 35
€ 17,50
14-0 dagen
€ 50
€ 25

 

Compensatiebetalingen met betrekking tot een kinderplek waarvoor u een kinderprijs hebt betaald, zijn de helft van de weergegeven bedragen (tot de helft van de betaalde kinderprijs). Er zijn geen compensatiebetalingen verschuldigd aan diegenen die reizen op 'vrije kinderplekken', 'vrije groepsplaatsen' of baby's.


A4. Kleine wijzigingen die voor de reis door ons zijn gemaakt -

Elke wijziging die niet als significant wordt beschouwd, zoals beschreven in de Sectie met de titel "Wijzigingen die vóór de reis door ons zijn aangebracht" (bijv. een wijziging van minder dan 12 uur tot het tijdstip van vertrek), zal worden geclassificeerd als een kleine wijziging.


We zullen ons best doen om u te vertellen over een kleine wijziging voordat u op reis gaat. We zullen echter geen compensatie betalen als gevolg van deze wijziging, of u een van de opties geven die zijn uiteengezet in het bovenstaande gedeelte.


A5. Annuleringen door ons vóór de reis -

We kunnen uw Pakketreis op elk moment annuleren en u een volledige restitutie van alle betalingen voor de Pakketreis binnen 14 dagen geven.

 

U hebt mogelijk recht op compensatie als gevolg van onze beëindiging in overeenstemming met de bedragen in Sectie A12 hieronder, behalve als het ons onmogelijk is de overeenkomst uit te voeren vanwege Onvermijdelijke en Buitengewone Omstandigheden (zie Paragraaf A8 ) en wij u op de hoogte brengen van de annulering zonder onnodige vertraging vóór het begin van uw Pakketreis.


A6. Wijzigingen die u aanbrengt in uw Pakketreis voor vertrek -

Uw recht om wijzigingen aan te brengen in uw Pakketreis wordt uiteengezet in Sectie D6 .

 

U kunt uw Pakketreis ook overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op de Pakketreis (op voorwaarde dat de andere persoon een American Express-kaarthouder is), afhankelijk van u en de andere persoon die accepteert dat u beiden aansprakelijk bent, gezamenlijk en individueel, voor de volledige betaling van al het verschuldigde saldo en alle vergoedingen, toeslagen of andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. Wij zullen u op de hoogte brengen van deze kosten na ontvangst van uw verzoek tot overdracht.

 

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet u contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld in Sectie D11 . U moet ons op de hoogte brengen van deze wijziging zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen, maar 7 dagen voor vertrek wordt als redelijk beschouwd.


A7. Annuleringen door u van uw Pakketreis voor vertrek -

Uw rechten om uw Pakketreis te annuleren zijn uiteengezet in Sectie D6 .

 

U hebt ook het recht om uw Pakketreis te annuleren voordat deze begint zonder annuleringskosten te betalen in het geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (zoals beschreven in Sectie A8 hieronder) die plaatsvinden op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke nabijheid ervan en die de prestaties van de Pakketreis, of die een aanzienlijke invloed hebben op het vervoer van passagiers naar de bestemming. Als u in deze omstandigheden annuleert, geven we u een volledige terugbetaling van alle betalingen die zijn gedaan met betrekking tot uw boeking, maar hebt u geen recht op compensatie of enige van de rechten die in Sectie A12 hieronder staan vermeld.


A8. Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden

In deze Boekingsvoorwaarden, waar we naar onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden verwijzen, betekent dit een situatie buiten de macht van de partij die zich op een dergelijke situatie beroept en waarvan de gevolgen niet voorkomen konden worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren getroffen.

 

Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op oorlogsvoering, andere ernstige beveiligingsproblemen zoals terrorisme, aanzienlijke risico's voor de gezondheid van de mens, zoals het uitbreken van een ernstige ziekte op de reisbestemming, of natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen of weersomstandigheden die het onmogelijk maken om veilig naar de bestemming te reizen zoals overeengekomen in het Pakketreiscontract.

 

Cruiseschepen zijn in geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden vrij om van de geadverteerde route af te wijken en aan te meren (of nalaten aan te meren) in elke haven of plaats om schepen te trekken en te helpen en om hulp te bieden of te verlenen om het behoud van leven of eigendom of om enige andere reden of doel dat naar het oordeel van de kapitein van het schip (alleen of in opdracht van anderen) redelijk is, inclusief, maar niet beperkt tot, weersomstandigheden, operationele zaken, de medische toestand van iemand aan boord of de veiligheid, het comfort of het gemak van de gasten. Een dergelijke afwijking zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van onze kant en zal geen significante verandering in de Pakketreis betekenen.

 

Behalve waar we elders in deze voorwaarden anders stellen, kunnen we geen vergoeding betalen, geen kosten vergoeden of verliezen dekken voor enig bedrag of anderszins verantwoordelijkheid aanvaarden als, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, we onze Pakketreis na vertrek moeten wijzigen, of wij, of onze Reisaanbieder(s), uw Pakketreis niet kunnen leveren, omdat wij of zij daarmee akkoord zijn gegaan, of als u enig verlies of schade van welke aard dan ook ondervindt.

 

A9. Onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Pakketreis-

Wij bezitten geen of bieden geen enkele van de diensten, faciliteiten of reisarrangementen die deel uitmaken van uw Pakketreis. Deze worden verstrekt door externe Reisaanbieder(s) die wij aanbieden om de diensten, faciliteiten of reisarrangementen te bieden die deel uitmaken van uw Pakketreis. In dit verband:

 

(i) Voor Hoofdpakketten, onze verplichtingen, en die van onze Reisaanbieder(s) die een dienst of faciliteit leveren die betrokken is bij een van uw Pakketreizen, dienen redelijke vaardigheid en zorg te hebben om te zorgen voor de levering van dergelijke diensten en faciliteiten en, waar onze Reisaanbieder de dienst of faciliteit daadwerkelijk levert, om hen redelijke vaardigheden en zorg te bieden.

 

(ii) Voor Meercontractenpakketten is onze enige verplichting jegens u om redelijke vakkundigheid en zorg te betrachten door ervoor te zorgen dat u (een) overeenkomst(en) met de Reisaanbieder(s) sluit. Wanneer de Reisaanbieder daadwerkelijk de dienst of faciliteit levert, moet deze hen redelijke vakkundigheid en zorg verlenen.

 

Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de prestaties van de reisservices die deel uitmaken van uw boeking in het kader van de richtlijn 2015/2302, ongeacht of dergelijke reisverplichtingen door de Reisaanbieder(s) moeten worden uitgevoerd, zoals hieronder wordt beschreven.

 

U dient ons onverwijld op de hoogte te stellen van het niet of onjuist uitvoeren van de Pakketreis ("Non-conformiteit") die u waarneemt tijdens de uitvoering van een reisdienst die is inbegrepen in de Pakketreis. Als u dit nalaat, kan dit van invloed zijn op de prijsverlaging of compensatie waar u anders misschien recht op zou hebben.

 

Als een van de reisservices niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van uw boeking, zullen we die Non-conformiteit herstellen of, als we dit niet doen binnen een redelijke termijn na kennisgeving door u, kunt u dit doen en om terugbetaling van kosten van ons vragen. Deze rechten zullen echter niet ontstaan ​​als het verhelpen van de Non-conformiteit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de omvang van de Non-conformiteit en de waarde van de reisservice. Als we de Non-conformiteit niet verhelpen, hebt u mogelijk recht op een korting of compensatie in overeenstemming met Sectie A12 hieronder.

 

Als een aanzienlijk deel van de reisservices niet kan worden geleverd zoals overeengekomen in de boeking, bieden we u zonder extra kosten geschikte alternatieve regelingen voor de voortzetting van de Pakketreis. De alternatieve regelingen zijn, waar mogelijk, van gelijkwaardige of hogere kwaliteit dan die welke in uw boeking zijn gespecificeerd. Als ze van mindere kwaliteit zijn, hebt u recht op een prijsverlaging zoals beschreven in Sectie A12 hieronder. U mag de alternatieve regelingen die wij u aanbieden alleen afwijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met hetgeen is overeengekomen in de boeking of als de prijsverlaging ontoereikend is.

 

Als Non-conformiteit de prestaties van de Pakketreis aanzienlijk beïnvloedt en we hebben nagelaten dit binnen een redelijke termijn na kennisgeving door u te verhelpen, kunt u besluiten om door te gaan met uw Pakketreis of uw boeking te beëindigen zonder een beëindigingsvergoeding te betalen. Als u besluit om te stoppen en als uw Pakketreis vervoer naar de bestemming omvat, dan zullen wij u ook zonder buitensporige vertraging terugsturen met gelijkwaardig vervoer naar uw plaats van vertrek en zonder extra kosten voor u. In beide gevallen kunt u, in voorkomend geval, om een ​​prijsverlaging en/of compensatie verzoeken in overeenstemming met Sectie A12 hieronder.

 

Als het onmogelijk is om ervoor te zorgen dat u terugkeert naar uw plaats van vertrek zoals overeengekomen in de boeking vanwege Onvermijdelijke en Buitengewone Omstandigheden, zullen wij de kosten van noodzakelijke accommodatie dragen, indien mogelijk van dezelfde categorie, voor een periode van maximaal drie nachten per passagier. Deze beperking is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit en personen die hen begeleiden, zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen, alsmede personen die specifieke medische hulp nodig hebben, op voorwaarde dat we ten minste 48 uur vóór de start van de Pakketreis op de hoogte zijn gesteld van hun specifieke behoeften.

 

Als in de EU-wetgeving een langere verblijfsperiode is voorzien dan de in de bovenstaande alinea genoemde wijze van vervoer van de passagier, of als dergelijke wetgeving de vervoerder niet toestaat zijn verplichtingen zoals hierboven beschreven te beperken in geval van Onvermijdelijke of Buitengewone omstandigheden, dan zijn de in deze wetgeving vastgestelde limieten van toepassing.

 

A10. Snelle hulp in het resort -

Wij zullen u onverwijld adequate hulp bieden als u in moeilijkheden verkeert, met name door passende informatie te verstrekken over gezondheidsdiensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; en door u te helpen met de communicatie op afstand en u te helpen bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Meestal brengen we deze hulp niet in rekening, hoewel we ons wel het recht voorbehouden om een ​​redelijke vergoeding voor dergelijke hulp in rekening te brengen als de moeilijkheid opzettelijk door u is veroorzaakt of door uw nalatigheid.

 

Als u in moeilijkheden verkeert en onze hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op via de details in Sectie D11 hieronder.


 

A11. Vluchtvertragingen

Vertragingen treden soms op. Als u vertraging oploopt, komt u mogelijk in aanmerking voor zorg en hulp van de luchtvaartmaatschappij, inclusief versnaperingen en maaltijden indien nodig. We zullen dit niet zelf doen, omdat dergelijke regelingen normaal gesproken onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vallen.

 

 

A12. Prijsverlaging en compensatie

VERGOEDING VOOR NON-CONFORMITEIT VAN PAKKETREIS

(i) U hebt recht op een passende prijsverlaging voor elke periode waarin er sprake is van Non-conformiteit van de Pakketreis, tenzij deze non-conformiteit aan u te wijten is.

 

(ii) Daarnaast heeft u recht op een passende vergoeding van ons voor enige schade die u lijdt als gevolg van Non-conformiteit, behalve wanneer de Non-conformiteit:

 

 1. te wijten is aan u;
 2. te wijten is aan een derde partij die geen verband houdt met de levering van de reisdiensten die deel uitmaken van de Pakketreis en die niet te voorzien of onvermijdbaar is;of
 3. vanwege Onvermijdelijke en Buitengewone Omstandigheden.

 

BEPERKINGEN OP SCHADEVERGOEDINGSCLAIMS

 

Compensatie onder internationale verdragen

(iii) Wij zijn niet aansprakelijk om u schadevergoeding te betalen in verband met uw Pakketreis, waar er internationaal conventies zijn die de omvang of de voorwaarden waaronder compensatie zou moeten worden betaald door een van onze Reisaanbieder(s) beperken.

 

Deze zelfde beperkingen zijn op ons van toepassing en op dezelfde manier als wanneer dergelijke beperkingen rechtstreeks op ons van toepassing zijn. Deze internationale conventies omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het Verdrag van Montreal met betrekking tot reizen door de lucht (en alle eerdere gerelateerde verdragen), het Verdrag van Athene met betrekking tot reizen over zee, de Berne Conventie met betrekking tot reizen per spoor (Verdrag inzake internationale Vervoer per spoor (COTIF) van 9 mei 1980), het Verdrag van Genève inzake reizen over de weg en het Verdrag van Parijs met betrekking tot het verstrekken van accommodatie. We zullen ten volle profiteren van elke beperking van de vergoeding die in deze conventies is vervat en alle andere internationale verdragen die de reisarrangementen regelen die deel uitmaken van de Pakketreis. Vraag ons om kopieën van deze internationale conventies als u ze in zou willen zien.

 

Contractuele beperkingen van Reisaanbieder(s)

(iv) Onze aansprakelijkheid wordt ook beperkt in overeenstemming met de contractuele bepalingen van de Reisaanbieder(s) die de onderdelen van uw Pakketreis verstrekken en op dezelfde manier als wanneer deze beperkingen rechtstreeks op ons van toepassing waren.

 

Waarde van compensatie

(v) Onze aansprakelijkheid jegens u in verband met uw Pakketreis is beperkt tot een maximum van drie keer de kosten van uw Pakketreis, behalve in gevallen van overlijden, letsel of ziekte waar wij of onze Reisaanbieder(s) dergelijke schade hebben veroorzaakt. schade opzettelijk of als gevolg van nalatigheid. Dit maximum is alleen verschuldigd als elk aspect van uw Pakketreis fout is gegaan en u geen voordeel hebt ontvangen van uw Pakketreis. Alle bedragene die u van Reisaanbieder(s) ontvangt, worden in mindering gebracht op het bedrag die u als vergoeding door ons krijgt betaald.

 

Omvang van de Aansprakelijkheid volgens deze Reserveringsvoorwaarden

(vi) Behalve zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige claims, verliezen, uitgaven, schade of aansprakelijkheid voor uw Pakketreis, behalve in gevallen waarbij sprake is van overlijden, letsel of ziekte waarbij we dergelijke schade hebben veroorzaakt door nalatigheid.

 

UW ACTIES MET BETREKKING TOT SCHADEVERGOEDINGSCLAIMS

 

Ons helpen met uw claim voor schadevergoedingn

(vii) U bent verplicht om ons te helpen bij het verhalen van derden op enigerlei wijze die ons compenseren voor bedragen die wij u betalen. U bent met name verplicht om ons alle rechten toe te kennen die u mogelijk hebt ten opzichte van een persoon wiens handelen of nalaten onze wettelijke aansprakelijkheid heeft veroorzaakt of heeft bijgedragen om u een schadevergoeding te betalen. U moet ons ook alle hulp bieden die we redelijkerwijs nodig hebben. Ten slotte moet u de procedures volgen voor het melden van klachten in Sectie D11 hieronder.

 

Ziekmelding en medische rapporten melden

(viii) Als u ziek wordt terwijl u op uw Pakketreis bent, moet u, naast het melden van uw ziekte aan onze vertegenwoordiger, Cruise Customer Relations Desk, plaatselijke agent of Duty Office, een plaatselijke arts raadplegen en ook uw huisarts raadplegen bij uw terugkeer naar huis. Als u dan een claim tegen ons wilt indienen als gevolg van die ziekte, moet u ons gegevens verstrekken van zowel de plaatselijke arts die u heeft gezien als uw huisarts, samen met geschreven toestemming om een ​​medisch rapport van beide artsen te verkrijgen.

 

Compensatie voor geweigerd instappen

(ix) Wanneer een vliegticket wordt gedegradeerd of een vlucht wordt geannuleerd, vertraagd of u aan boord wordt geweigerd door een vervoerder in omstandigheden die u recht zouden geven op compensatie krachtens de Denied Boarding Regulations 2004, dan bent u verplicht om de passende bedragen te eisen op grond van die Voorschriften van de vervoerder. Alle bedragen die u in dit verband ontvangt, vormen het volledige bedrag van uw recht op compensatie voor alle zaken die voortvloeien uit het handelen van de vervoerder en die binnen de reikwijdte van de Reglementeringen voor geweigerd instappen vallen. Als u, om welke reden dan ook, geen aanspraak maakt op de vervoerder en een vordering tot schadevergoeding van ons wilt indienen, moet u op het moment van betaling van een eventuele schadevergoeding aan ons een volledige toewijzing aan ons doen van de rechten die u hebt tegen de vervoerder met betrekking tot de vordering die aanleiding geeft tot die compensatie.


A13. Bagagee

The amount of compensation we will pay for any loss or damage to luggage is limited in accordance with the Conventions listed in the above Section A12. For claims for missing or damaged baggage you must follow the rules on the back or your ticket or contained within the carrier's conditions of carriage. Please note time limits apply within which to notify us or the carrier and make a claim. We will not accept liability for high-value items which you should insure for the appropriate amount.

 


Travel mogelijkheden

Bronvermelding

Trip advisor logo

IATA Logo
ANVR Logo

American Express treedt in deze uitsluitend op als reisagent en bemiddelt als zodanig tussen de client en de aanbieder van het reisproduct. American Express is lid van ANVR en IATA