Kundeservice

 

kundeklager


Slik går du frem hvis du ikke er fornøyd

Det er viktig for oss at du som kunde er fornøyd med American Express, våre produkter og service. Hvis du er misfornøyd, skal du først kontakte kundeservice. Forhåpentligvis kan dere sammen finne en løsning du er fornøyd med.

Ta opp saken din med klageansvarlig hos American Express.

Hvis du fremdeles ikke er fornøyd vil den som har behandlet saken bringe den videre til klageavdelingen.

Du kan også sende klagen din skriftlig, til adressen nedenfor. En skriftlig henvendelse skal inneholde en tydelig beskrivelse av saken samt dokumentasjon som bekrefter opplysningene dine. Klageavdelingen vil utrede saken og gi deg beskjed om resultatet.

Hvis du fremdeles ikke er fornøyd, og vil få prøvet saken din ytterligere, blir saken din eskalert til klageansvarlig i America Express. Beskjed om resultatet må formidles innen 15 virkedager etter mottak av klagen din. Hvis saken ikke kan løses innen 15 virkedager, blir du informert om det, og i så fall vil det bli avgjort innen 35 dager. Angi alltid saksnummeret ditt når du kontakter oss.  

Adresse: Kundeservice – klager, American Express, Postboks 95 Sentrum, N-0101 Oslo

Prøve saken din for andre instanser

Hvis du, etter at saken din er prøvet av klageansvarlig hos American Express, fremdeles er misfornøyd, har du mulighet til å henvende deg til følgende instanser. Du har også alltid rett til å kontakte de nedenstående instansene – også før du kontakter American Express. 

FINANSKLAGENEMNDA

Finansklagenemnda er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Postadresse: Finansklagenemnda, Pb. 53 Skøyen, 0212 Oslo. 
E-post: post@finkn.no

 

FORBRUKERRÅDET

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet er statlig finansiert, men fristilt politisk fra overordnet departement (Barne- og likestillingsdepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre, og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon.

 

Adresse: Fred Olsens gate 1 Oslo / Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo. 

Telefon: 23 400 500

 

DOMSTOLER

Du kan også bringe saken din inn for en domstol. Kontakt din nærmeste tingrett for å få mer informasjon.

 

EUs NETTPLATTFORM

Hvis du vil klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt på nettet og ikke vil gå til en domstol, kan du bruke tvisteløsning på nett for å få en løsning. Via EUs nettplattform for konfliktløsning kan du som forbruker eller næringsdrivende finne en instans som kan hjelpe til med å løse tvisten. Vær oppmerksom på at du kun kan bruke denne ordningen hvis klagen din gjelder noe du har kjøpt på nettet.

Du finner mer informasjon om løsning av tvister på nett på forbrukereuropa.no.