Personvernerklæring for kortinnehavere

Hva slags dokument er dette?

 

American Express® (American Express Europe S.A. (Den norske avdelingen) og American Express Payments Europe S.L.) er forpliktet til å beskytte ditt personvern. 


I den foreliggende personvernerklæringen beskriver vi hvordan American Express (datakontrolløren) innhenter, bruker, deler og oppbevarer opplysninger om deg i henhold til EU-parlamentets og EU-rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (EUs personvernforordning). Vi forklarer hvilke valg du har når du etterspør våre produkter eller tjenester. Kontaktopplysningene for vårt personvernombud kan ses i avsnittet «Forespørsler/klager».   


Dersom du har kontakt med oss på internett, finnes det en separat personvernerklæring på https://www.americanexpress.com/no/legal/personvern/personvernpolicy/. Her beskrives det hvordan vi innhenter, bruker, deler og beholder opplysninger om deg på internett. Opplysningene som innhentes i henhold til den foreliggende personvernerklæringen, vil bli brukt sammen med opplysningene vi innhenter om deg på internett. Derfor ber vi om at du også tar deg tid til å lese personvernerklæringen på internett.Vi kan endre den foreliggende personvernerklæringen fra tid til annen. Avhengig av endringens karakter vil vi informere deg skriftlig eller på vårt nettsted, www.americanexpress.no.

 

Hva slags opplysninger innhenter vi?

 

Hvilke typer opplysninger vi innhenter, vil avhenge av hvilket produkt eller hvilken tjeneste du etterspør eller bruker. Vi vil bare innhente personopplysninger som med rimelighet kan anses å være nødvendige for vår virksomhet. Personopplysninger er hvilke som helst opplysninger om deg som en identifisert eller identifiserbar naturlig person, f.eks. navn, adresser, telefonnummer, e-postadresser eller andre opplysninger som er spesifikke for deg – f.eks. demografiske opplysninger, ansettelsesopplysninger, opplysninger om inntekt og/eller transaksjoner. F.eks. innhenter vi personopplysninger om deg fra 

 

 • søknadsskjemaet for kortkontoen og annen informasjon som du oppgir direkte til oss
 • forespørsler om eller bruk av produkter, varer eller tjenester (f.eks. kortbruk for transaksjoner med forhandlere, minibankoperatører, portvakttjenester eller reisebestilling)
 • offentlig eller kommersielt tilgjengelige registre eller databaser
 • kontroller hos kredittreferansebyråer og organisasjoner som forebygger svindel inkludert person- og forretningsregistre (dersom relevant; se avsnittet «Kredittreferansebyråer og forebygging av svindel» for mer informasjon)
 • deg, måten du kommuniserer med oss og bruker kontoen din på (f.eks. serviceforespørsler)
 • en hvilken som helst forskning, konkurranse eller spørreundersøkelse som du deltar i eller svarer på, eller et hvilket som helst markedsføringstilbud som du benytter deg av
 • tredjeparter, f.eks. markedsføringslister som vi på lovlig vis innhenter fra forretningspartnere (dvs. tredjeparter som vi inngår forretninger eller kontraktsforhold med, f.eks. merkevarepartnere eller forhandlere), eller tilbydere av åpen bankvirksomhet (f.eks. kontoopplysninger som du tillater slike leverandører å innhente fra banken din, og som senere deles med American Express med det formål å fullføre eller signere kontroller i tilknytning til kortutstedelse)

I enkelte begrensede tilfeller og i henhold til relevante lover kan vi også innhente spesielle kategorier av personopplysninger, inkludert helseopplysninger (f.eks. om matallergier eller en funksjonshemning som kan påvirke dine muligheter til å reise) eller biometriske data (f.eks. stemmegjenkjenning). I tillegg innhenter vi digitale data, f.eks. din IP-adresse eller annen informasjon om dine transaksjoner på internett som beskrevet i personvernerklæringen på internett. 

 

Hvordan bruker vi opplysningene vi innhenter?

 

Vi bruker dine personopplysninger enten separat eller i kombinasjon med andre opplysninger (i) dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre en kontrakt, (ii) dersom det er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre legitime interesser – f.eks. forhindre svindel og/eller forbedre våre produkter eller tjenester –, (iii) dersom vi har innhentet samtykke fra deg – f.eks. for markedsføringsformål – eller (iv) for å kunne overholde lover og bestemmelser, f.eks. foreta påkrevet selskapsgjennomgang før godkjenning av kortkontoer. Vi tar hensyn til og søker å balansere enhver mulig konsekvens for deg og dine rettigheter før vi behandler dine personopplysninger for å kunne ivareta vår legitime interesse.

 

Mer spesifikt bruker vi dine personopplysninger 

 

(i) for å kunne administrere vårt kontraktsforhold til deg samt levere produkter og tjenester

 

 •  behandle og eventuelt innvilge søknader om våre produkter
 • administrere og håndtere kontoen din – f.eks. behandle, godkjenne og gjennomføre individuelle transaksjoner
 • tilby lokasjonsbaserte tjenester som du etterspør
 • kommunisere med deg via e-post, SMS eller hvilke som helst andre elektroniske metoder, via post og/eller telefon vedrørende dine kontoer, produkter og tjenester 
 • oppdatere deg på nye funksjoner og fordeler i tilknytning til produktene eller tjenestene du etterspurte
 • betjene og håndtere eventuelle tilbudte fordeler og forsikringsprogrammer i forbindelse med produktene eller tjenestene du etterspurte 
 • svare på spørsmål og forespørsler fra deg 
 • tilby deg tjenester for åpen bankvirksomhet (se avsnittet «Åpen bankvirksomhet» for mer informasjon)

(ii) – for å kunne ivareta vår legitime interesse eller en tredjeparts legitime interesse –

 

 • reklamere for og markedsføre produkter og tjenester for American Express-konsernet (dvs. et hvilket som helst tilknyttet selskap, datterselskap, fellesforetak eller annet selskap som eies eller kontrolleres av American Express) og våre forretningspartnere, samt presentere innhold som er personalisert og skreddersydd til dine preferanser og interesser, inkludert målrettet reklame på flere enheter
 • forbedre din kundeopplevelse: 
  • Ved kontakt med noen av våre tilgjengelige partnere i ditt program for kortfordeler kan vi f.eks. knytte oss til din konto for medlemskapsbelønninger (dersom relevant) og, avhengig av kortprodukt, gjøre det mulig for deg å betale for produkter eller tjenester med poeng for medlemskapsbelønninger.
  • Når du setter opp en gjentakende betaling hos forhandlere som aksepterer våre kort, kan vi f.eks. tilkjennegi dine personopplysninger (f.eks. utløpsdato for kort, endringer av kortnummer, kontooppdateringer eller kansellering av kontoen) for disse forhandlerne. Dermed vil de kunne oppdatere dine kort-/kontoopplysninger. På denne måten vil dine gjentakende betalinger ikke få avbrudd. Dersom du ikke vil at vi skal dele slike personopplysninger, kan du kontakte oss – se avsnittet «Forespørsler/klager».
 • forbedre våre produkter og tjenester
  • få en bedre forståelse av våre kunder, våre kunders behov/preferanser/atferdsmønstre; gruppere deg sammen med lignende kunder for å kunne gi prediksjoner om deg, levere mer personaliserte tjenester og avgjøre hvorvidt du kan være interessert i nye produkter eller tjenester
  • få en bedre forståelse av dine finansielle forutsetninger og din atferd, slik at vi kan treffe beslutninger om hvordan vi skal håndtere dine eksisterende kontoer, og hvilke andre produkter eller tjenester vi kan tilby deg
  • analysere hvorvidt våre reklamer, kampanjer og tilbud er effektive
  • overvåke og/eller ta opp dine telefonsamtaler med oss eller våre tjenestetilbydere for å sikre konsistente servicenivåer (inkludert medarbeideropplæring) og kontooperasjoner
 • utføre forskning og analyse 
  • gjøre det mulig for deg å gi tilbakemelding ved å vurdere og evaluere våre produkter og tjenester foruten produktene og tjenestene til våre forretningspartnere
  • produsere dataanalyse, statistisk forskning og rapporter på aggregert basis
 • håndtere våre forretningsrisikoer – f.eks. svindelrisikoer, kredittrisikoer, driftsrisikoer, regulatoriske risikoer, rykterisikoer og sikkerhetsrisikoer (ved hjelp av automatiserte prosesser og/eller manuelle evalueringer)
  • gjennomgå og godkjenne individuelle transaksjoner inkludert transaksjoner du utfører i digitale kanaler
  • utføre testing (med tanke på sikkerhet og ved systemoppdatering), behandle data, administrere nettstedet vårt samt gi systemstøtte og foreta systemutvikling med hensyn til informasjonsteknologi
  • oppdage og forhindre svindel eller kriminell aktivitet, samt gjennomføre bakgrunnssjekker og overvåking basert på KDK (Kjenn din kunde)-prinsippet) 
  • trygge dine opplysninger 
  • utvikle og raffinere våre retningslinjer for risikostyring, modeller og prosedyrer for søknader og kundekontoer ved hjelp av opplysninger i din søknad eller relatert til din kredittverdighet og kontohistorikk (dersom relevant) 
  • informere om våre rutiner for innhenting av opplysninger, samt dele opplysninger med kredittreferansebyråer og byråer som forebygger svindel (se avsnittet «Kredittreferansebyråer og forebygging av svindel» for mer informasjon)

(iii) – etter samtykke fra deg –

 

 • markedsføre våre produkter og tjenester• sende deg reklame, kampanjer og tilbud via e-post, SMS eller andre elektroniske metoder vedrørende produkter og tjenester fra American Express-konsernet og våre forretningspartnere
 • bruke spesielle kategorier av opplysninger, f.eks. biometriske data, for å identifisere deg

(iv) For å kunne overholde relevante lover og bestemmelser

 

 • for å kunne trygge, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske rettigheter eller krav samt megle i konflikter
 •  – i det offentliges interesse – for å kunne bekrefte sikkerhet og forebygge svindel (f.eks. ved hjelp av biometriske opplysninger; stemmegjenkjenning for identifisering) 
 • for å kunne overholde relevante lover (f.eks. foreta selskapsgjennomgang av deg før søknaden din godkjennes). 
   

Åpen bankvirksomhet

 

Vi kan bruke dine personopplysninger for å kunne tilby deg våre tjenester for åpen bankvirksomhet, f.eks. 

 

 • gi deg konsoliderte opplysninger om din(e) betalingskonto(er) hos én eller flere banker eller betalingsinstitusjoner
 • kontakte banken din for å kunne foreta en kredittoverføring til en forhandler, f.eks. når du bruker vår tjeneste Betal via bankoverføring (der du eventuelt vil kunne betale for hvilket som helst kjøp på et deltakende nettsted direkte fra bankkontoen og pengene sendes direkte til forhandlerens bankkonto) 

I denne konteksten vil vi behandle dine personopplysninger for å kunne tilby deg de regulerte tjenestene for åpen bankvirksomhet eller som ellers beskrevet i avsnittet «Hvordan bruker vi opplysningene vi innhenter?».

 

Automatisert beslutningstaking

 

Vi kan bruke helautomatiserte prosesser som støtte for visse beslutninger, samt evaluere visse attributter for deg for å kunne tilby våre tjenester. F.eks. kan vi bruke slike prosesser for å 

 

 • vurdere sikkerhetsrisikoer, oppdage og håndtere svindel
 • behandle kortsøknader
 • vurdere kredittrisikoer, samt sjekke om du oppfyller våre kriterier for egnethet og avgjøre hvorvidt vi kan utstede et kort til deg

Disse vurderingene er basert på opplysninger som vi innhenter på lovlig vis, f.eks. opplysninger du oppga i søknadsskjemaet (inkludert oppgitt inntekt), din betalingshistorikk hos American Express og opplysninger som vi innhenter fra tredjeparter – f.eks. kredittbyråer. Vi ser også på digitale data (f.eks. opplysninger om din enhet eller nettleser, eller mønstre i din internettkontakt med American Express) for å kunne oppdage svindel. Disse metodene testes regelmessig for å sikre at de til enhver tid er rettferdige, effektive og objektive. 
Noen av de automatiserte beslutningene har juridiske eller tilsvarende implikasjoner. Imidlertid vil vi bare utføre slik behandling dersom den er 

 

 • nødvendig for å kunne inngå eller gjennomføre en kontrakt mellom deg og American Express 
 • tillatt i henhold til en lov som American Express er bundet av, og som stipulerer egnede tiltak for å trygge dine rettigheter, friheter og legitime interesser 
 • basert på ditt uttrykkelige samtykke 

Se avsnittet «Dine rettigheter» dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter i tilknytning til automatisert beslutningstaking.

 

Deling av informasjon

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med noen, bortsett fra som beskrevet nedenfor. Vi vil bare dele dine personopplysninger etter samtykke fra deg eller som påkrevet eller tillatt i henhold til relevante lover, f.eks. med 

 

 • kredittreferansebyråer og lignende institusjoner for å kunne rapportere eller stille spørsmål om dine finansielle forutsetninger samt rapportere din gjeld til oss (se avsnittet «Kredittreferansebyråer og forebygging av svindel» nedenfor for mer informasjon)
 • tilsynsinstanser, domstoler og offentlige etater for å kunne overholde rettslige kjennelser, juridiske eller regulatoriske krav samt henstillinger fra politiet
 • innkrevingsselskaper og eksterne juridiske rådgivere for å kunne innkreve gjeld på kontoen din
 • våre tjenestetilbydere som utfører tjenester for oss og hjelper oss med å håndtere kontoen din og/eller drive vår forretningsvirksomhet (dvs. en hvilken som helst selger, tredjepart og/eller et hvilket som helst selskap som tilbyr tjenester eller driver forretningsvirksomhet på vegne av oss – f.eks. kommunikasjonstjenester, markedsføring, databehandling og utkontraktert teknologi, service, reklamehåndtering, revisorer og (profesjonelle) rådgivere)
 • selskaper eller andre produkt- og tjenestelinjer i American Express-konsernet
 • forretningspartnere, f.eks. parter som aksepterer American Express-kort med to merkevarepartnere for betaling av varer/tjenester kjøpt av deg (dvs. forhandlere), banken din, boligbyggelag eller andre utstedere av betalingskort for å kunne tilby, levere, tilpasse eller utvikle produkter og tjenester for deg samt behandle/løse krav Vi vil ikke dele dine kontaktopplysninger med forretningspartnere for at de uavhengig skal kunne markedsføre sine produkter eller tjenester til deg uten ditt samtykke. Imidlertid kan vi sende deg tilbud på deres vegne etter samtykke fra deg. Dersom du benytter deg av et tilbud fra en forretningspartner og blir kunde, kan denne partneren kommunisere uavhengig med deg. I tilfelle vil du måtte gjennomgå den aktuelle forretningspartnerens personvernerklæring og informere partneren separat dersom du ønsker å stoppe kommunikasjonen 
 • en hvilken som helst part som er godkjent av deg, f.eks. tredjeparter som tilbyr tjenester for åpen bankvirksomhet og relaterte tjenester på forespørsel – f.eks. dersom du ønsker å knytte kontoopplysningene dine til en annen plattform eller initiere betalinger fra andre kontoer
 • våre lojalitetspartnere for at de skal kunne knytte seg til din konto for medlemskapsbelønninger (dersom relevant), og, avhengig av ditt kortprodukt, hvilke som helst partnere som er tilgjengelige i ditt program for kortfordeler
 • hvem som helst som vi tildeler eller overfører våre kontraktsrettigheter til.

Supplementære kortinnehavere

 

Før du gir oss personopplysninger om en annen person, inkludert supplementære kortinnehavere (dvs. andre personer med andre kort som du har gitt fullmakt på kontoen din), skal du be om at de(n) aktuelle personen(e) leser gjennom den foreliggende personvernerklæringen og bekrefter at han/hun samtykker til  behandlingen av opplysningene som beskrevet her. 
Bestemmelsene i den foreliggende personvernerklæringen gjelder for enhver supplementær kortinnehaver som du har gitt fullmakt til å bruke kontoen. Dersom du har godkjent utstedelse av et supplerende kort:

 

 • Vi vil bruke opplysningene om en supplementær kortinnehaver til å behandle vedkommendes søknad / utstede vedkommendes kort / håndtere vedkommendes konto samt overholde relevante lover og bestemmelser
 • Den supplementære kortinnehaveren vil kanskje måtte gi oss dine personopplysninger med tanke på identitetskontroll når han/hun kontakter oss for aktivering eller bruk av kortet, registrering for tjenester på internett samt adgang til nye eller oppdaterte tjenester og fordeler.

Supplementære kortinnehavere vil ikke kunne endre noen av dine personopplysninger, med mindre du har gitt oss ditt samtykke til dette.

 

Kredittopplysningsbyråer og svindelforebygging

 

Vi utveksler dine personopplysninger med kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggingsinstitusjoner. Vi kan få personopplysninger om deg fra disse organer inkludert, der det er relevant, din ektefelle, og enhver bedrift du er involvert i (inkludert opplysninger om ledere og samarbeidspartnere i virksomheten). For disse formål kan du bli behandlet som økonomisk knyttet til slike personer («økonomiske samarbeidspartnere») og deres «tilknyttede opplysninger» vil bli benyttet i forbindelse med vurderingen av din situasjon.  

 

Når du søker 

Hvis du er leder av en bedrift, vil vi søke bekreftelse fra kredittopplysningsbyråer om folkeregisteradressen du oppgir, er den samme som er angitt bedriftsregisteret, normalt i handelsregisteret. Kredittopplysningsbyrået vil registrere informasjon om din bedrift og dens eiere, og kan lage en oversikt over navn og adressen til din bedrift og dens eiere hvis det ikke er en allerede.

 

I kontoens levetid 

Vi vil fortsette å foreta søk hos kredittopplysningsbyrået for å hjelpe med å administrere kontoen og dette inkluderer også å se på de tilknyttede oppføringene for dine økonomiske samarbeidspartnere. Disse søkene vil ikke bli sett eller brukt av andre organisasjoner til å vurdere din kredittverdighet. Vi vil også innhente ytterligere kredittopplysninger mens du skylder penger på kontoen (inkludert å kontakte banken din, bolig- og sparelag eller noen referanser du har godkjent). Vi kan opplyse kredittopplysningsbyrået om aktuell saldo på kontoen din, og vi kan informere dem hvis du ikke foretar betalinger til riktig tid. De vil registrere opplysningene i dine personlige og forretningsmessige kredittopplysninger (etter relevans), og de kan bli delt med andre organisasjoner til bruk for å vurdere søknader fra deg og tredjeparter med en økonomisk tilknytning til deg, for kreditt eller andre tjenester, andre risikovurderingsformål og for å hindre svindel og oppspore skyldnere. Unnlatelse av å betale gjeld kan skade din kredittvurdering. Oppføringer som utveksles med kreditopplysningsbyråer forblir i registeret i 6 år etter at de er avsluttet enten de er oppgjorte eller misligholdte. Vi vil analysere dine personopplysninger som hjelp til å administrere kontoen og forhindre bedrageri eller annen ulovlig aktivitet. Vi og andre organisasjoner kan få tilgang til og bruke dine personopplysninger for å forhindre svindel og hvitvasking av penger, for eksempel når:

 

 • vi kontrollerer informasjon om søknader om forsikring, kreditt og kredittrelaterte eller andre tjenester; 
 • håndtere kreditt, kredittrelaterte kontoer eller tjenester og forsikringer; 
 • inndrive gjeld; og 
 • kontrollere informasjon i søknader, begjæringer og krav for alle typer forsikring 

Vi og andre organisasjoner kan få tilgang til og bruke informasjon registrert av svindelforebyggende institusjoner i andre land.

 

Du har rett til å se kredittopplysningsbyråers og svindelforebyggende institusjoners opplysninger om deg. Hvis du ønsker å bruke eller få tilgang til informasjon fra disse selskapene, vennligst send et brev til følgende adresse, deretter vil vi gi deg navn og adresser til de selskapene vi har brukt:  American Express, attn. Data Protection Officer, SE-106 82 STOCKHOLM 

 

Ytterligere informasjon om hvordan dine personopplysninger kan brukes av kredittopplysningsbyråer og svindelforebygging institusjoner, er tilgjengelig på forespørsel.

 

Internasjonal dataoverføring 

 

Når det er nødvendig, og forutsatt at det ikke er forbudt i henhold til relevant lovgivning, overfører vi dine personopplysninger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, f.eks. i U SA, der våre sentrale operasjonelle datasentre befinner seg. Vi gjør dette for å kunne drive forretningsvirksomheten, behandle transaksjoner i forbindelse med utenlandskjøp, administrere kontoen din eller tilby deg produkter og tjenester. 


Uavhengig av hvor vi behandler dine opplysninger, vil vi iverksette egnede tiltak for å sikre et adekvat beskyttelsesnivå for opplysningene i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) inkludert USA, der databeskyttelseslovene kanskje ikke er like strenge som i EØS-området. 


F.eks. skjer dataoverføringer internt i American Express-konsernet i henhold til våre bindende selskapsregler, som kan ses på vårt nettsted. Når vi deler dine personopplysninger med tredjeparter utenfor EØS-området, inkluderer vi egnet kontraktsbeskyttelse i avtalene. I tillegg vurderer vi hvorvidt det er nødvendig med andre tekniske og organisatoriske tiltak i forbindelse med disse overføringene. 

 

 

Sikkerhet

 

Vi iverksetter organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å trygge dine personopplysninger og sikre at opplysningene behandles raskt, nøyaktig og fullstendig. Vi krever at tjenestetilbydere trygger dine personopplysninger og bare bruker dem for formålene vi spesifiserer.

 

 

Oppbevaring av opplysninger 

 

Vi vil ikke beholde dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å kunne levere produktene og tjenestene du etterspurte – med mindre vi er forpliktet i henhold til lover, bestemmelser, rettstvister eller regulatorisk granskning til å beholde opplysningene lenger. F.eks. vil American Express lagre dine personopplysninger i fem år etter at du stenger kontoen. Dette skyldes krav i tilknytning til nasjonal inntjening. Dersom kontoen din er misligholdt og saldoen forblir ubetalt, kan vi – i henhold til lover om rettferdig utlån og våre retningslinjer for risiko og inkassogjeld – oppbevare disse opplysningene i lengre perioder og legge dem til grunn dersom du velger å søke om produkter fra American Express i fremtiden.


Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for juridiske eller regulatoriske formål, for å kunne administrere kontoen din eller for å kunne levere produktene og tjenestene du etterspurte, vil vi makulere informasjonen sikkert eller avidentifisere den permanent.  Dersom du vil ha flere opplysninger om våre rutiner for dataoppbevaring, kan du kontakte oss – se avsnittet «Forespørsler/klager». 

 

 

Nøyaktigheten til dine opplysninger

 

Vi vil oppfordre deg til å kontrollere regelmessig at alle personopplysninger vi har om deg, er korrekte og oppdaterte. Dersom du mener at vi har opplysninger om deg som er uriktige eller ufullstendige, kan du be oss om å korrigere disse opplysningene eller fjerne dem fra våre registre. Vi anbefaler at du går til www.americanexpress.no, logger inn og oppdaterer dine personopplysninger. Du kan også kontakte oss dersom du foretrekker det – se avsnittet «Forespørsler/klager». Eventuelle opplysninger som viser seg å være uriktige eller ufullstendige, vil straks bli korrigert.

 

Dine rettigheter

 

Du har rett til å få innsyn i, få oppdatert, be om begrenset behandling av, få overført, få slettet eller nekte behandling av dine personopplysninger. Mer spesifikt har du rett til å 

 

 • når som helst trekke tilbake et gitt samtykke til bruk av dine personopplysninger
 • be om begrenset bruk og/eller nekte bruk av dine personopplysninger
 • be om en manuell gjennomgang av visse automatiserte behandlingsaktiviteter som kan ha betydning for dine juridiske eller kontraktsmessige rettigheter eller tilsvarende betydning 
 • motta dine personopplysninger i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og/eller overføre disse dataene til en annen datakontrollør
 • be om en kopi av personopplysningene vi har om deg.

Dersom du vil gjøre noen av dine rettigheter gjeldende, eller dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss – se avsnittet «Forespørsler/klager». 


Dersom vi mottar en forespørsel fra deg, vil vi svare så raskt som mulig, og senest etter én måned. Dersom vi grunnet forespørselens karakter eller andre omstendigheter likevel ikke kan overholde denne fristen, kan vi forlenge den med ytterligere to måneder. I tilfelle vil vi sende deg et brev der vi forklarer årsaken til forsinkelsen. Forespørselen vil være gratis, med mindre den medfører ekstrakostnader for vårt selskap.


Du har også rett til å kontakte Datatilsynet i Norge: 
Postadresse: Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum, NO-0105 Oslo

 

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av din forespørsel, kan du også ta saken til retten der du bor eller jobber, eller der problemet kan ha oppstått.

 

 

Valg for markedsføring

 

Du kan velge hvordan du vil motta markedsføringskommunikasjon, inkludert direkte markedsføring: via vanlig post, e-post, SMS og/eller telefon. Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføring fra American Express-konsernet, anbefaler vi at du går til www.americanexpress.no, logger inn og oppdaterer dine personvernpreferanser. Du kan også kontakte oss dersom du foretrekker det – se avsnittet «Forespørsler/klager» nedenfor. Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, vil vi respektere det.


Dersom du velger å ikke motta slik kommunikasjon, kan det berøre visse tilbud i tilknytning til produktene eller tjenestene du har valgt. 


Vi vil fortsatt kommunisere med deg for å kunne yte service på kontoen din, oppfylle dine forespørsler eller administrere eventuelle kampanjer/programmer du har valgt å delta i. Dette er nødvendig for å kunne tilby tjenesten du forventer å motta fra oss, og derfor kan du ikke melde deg av dette.

 

 

Forespørsler/klager

 

Dersom du har spørsmål om den foreliggende personvernerklæringen eller hvordan dine opplysninger håndteres, eller dersom du vil sende inn en klage eller gjøre dine rettigheter gjeldende, ring oss på gratistelefonnummeret oppgitt på baksiden av kortet. Du kan også kontakte vårt personvernombud på DPO-Europe@aexp.com. Du kan dessuten skrive til ved Data Protection Officer, SE-106 82 STOCKHOLM. 

 

 

American Express

16 september 2022