English | Polski

Porównanie kursów EBC

Porównanie kursów wymiany walut EBC

 

Informacje dotyczące przewalutowania

 

Ta strona pomoże Państwu porównać całkowitą opłatę za przewalutowanie naliczaną przez American Express* z tytułu transakcji z odpowiadającymi jej równoważnymi kursami referencyjnymi walut obcych wobec euro**, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. W tym celu w poniższej tabeli podajemy różnicę procentową*** między naliczanymi przez nas opłatami a równoważnym kursem referencyjnym wobec euro. 

 

Jeżeli transakcja została zrealizowana dzisiaj, poniższe informacje mogą służyć jako orientacyjne wskazanie różnicy procentowej. To dlatego, że transakcja zostanie przez nas przeliczona na walutę lokalną w dniu przetwarzania, co oznacza, że zastosowany kurs wymiany może różnić się od kursu obowiązującego w dniu transakcji.

Percentage Difference rates data is loading, please wait.