English | Polski

Karta Korporacyjna American Express® 

 

Wygoda, oszczędności i wsparcie ze strony
obsługi klienta na całym świecie  

Twoja firma wybrała Kartę Korporacyjną do dokonywania płatności za zakupy związane zarówno z podróżami służbowymi, jak i bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Korzystaj z Karty Korporacyjnej American Express na całym świecie i zarządzaj swoimi wydatkami służbowymi.

 

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami.

Zielona Karta Korporacyjna American Express®

Zielona Karta Korporacyjna American Express®

 

Wygodna i elastyczna metoda regulowania wydatków związanych zarówno z podróżą służbową, jak i bieżącą działalnością Firmy. Po opłaceniu biletu lotniczego Kartą Korporacyjną Posiadaczowi przysługuje pakiet ubezpieczeń.

Złota Karta Korporacyjna American Express®

Złota Karta Korporacyjna American Express®

 

Najlepsze rozwiązanie dla pracowników, którzy często podróżują służbowo. Po opłaceniu biletu lotniczego Kartą Posiadaczowi przysługuje pakiet ubezpieczeń. Dodatkowo, podczas podróży, Posiadacze Złotej Karty Korporacyjnej mają dostęp do 1200 saloników VIP na lotniskach, za okazaniem karty Priority Pass™.

Wydanie Karty Korporacyjnej

Karta Korporacyjna wydawana jest na podstawie otrzymanego wniosku o wydanie Karty, wypełnionego i podpisanego przez pracownika oraz przez upoważnionego Administratora Programu Kart w Firmie.


W celu spełnienia wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o załączenie/przesłanie kopii ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).


Wniosek o wydanie Karty, jak również kopię dokumentu tożsamości, należy przesłać:

  • na adres dedykowanej skrzynki mailowej: wnioskiamex@aexp.com
  • lub na adres pocztowy: American Express Europe S.A. Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Standardowy czas wydania i dostarczenia Karty Korporacyjnej wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku oraz kopii dokumentu tożsamości. Jeśli Karta nie zostanie dostarczona w tym czasie, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta


Aktywacja Karty Korporacyjnej

Po otrzymaniu Karty Korporacyjnej należy ją aktywować i podpisać. W celu aktywacji Karty, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta American Express pod numerem: +48 22 581 5222 – podanym na odwrocie Karty.


Okres ważności Karty

Standardowy okres ważności Kart Korporacyjnych American Express wynosi 4 lata i upływa z ostatnim dniem miesiąca roku widniejącego po słowach „Valid Thru” („Ważna do”). System automatycznie generuje wznowienie Karty, która powinna dotrzeć nie później niż na 2 tygodnie przed upływem terminu ważności. Gdyby nowa Karta nie dotarła do Ciebie na dwa tygodnie przed końcem ważności aktualnie używanej Karty, prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Obsługi Klienta.

Zastrzeżenie Karty

W przypadku utraty Karty należy ją jak najszybciej zastrzec dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta American Express pod numer: +48 22 581 5222 czynny 24h/7dni. Karta zostanie natychmiast zablokowana.


Usługa Express Cash – wypłata gotówki z bankomatów

Za zgodą Firmy, istnieje możliwość uruchomienia usługi Express Cash – wypłaty gotówki z bankomatów. Usługę można uruchomić zaznaczając opcję „Usługa Express Cash” na wniosku o wydanie karty.

 

Jeśli na wniosku o wydanie karty nie została wybrana opcja „Usługa Express Cash”, można ją uruchomić w terminie późniejszym wypełniając odpowiedni formularz i przesyłając go do American Express (oryginał wniosku pocztą lub skan wniosku w formacie PDF na adres email: kartapln@aexp.com). Usługa Express Cash jest aktywowana w dniu wpłynięcia poprawnie wypełnionego wniosku.

 

Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy bankomat


Limit wydatków na Karcie Korporacyjnej

Karta Korporacyjna posiada określony limit wydatków bezgotówkowych, który odnawia się po spłacie salda, oraz tygodniowy limit wypłat gotówki, jeśli usługa wypłat gotówki została uruchomiona.

Limit transakcji bezgotówkowych oraz tygodniowy limit wypłat gotówki wpisywany jest na Wniosku o wydanie Karty Korporacyjnej. Limit transakcji bezgotówkowych można sprawdzić w serwisie My Card Account.

Limit wydatków na Karcie Korporacyjnej oraz limit wypłat gotówki z bankomatów można zmienić na podstawie pisemnej dyspozycji Administratora Programu Kart przesłanej do Centrum Obsługi Klienta.

 

Masz dodatkowe pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Administratorem Programu w Twojej firmie lub z naszym Centrum Obsługi Klienta.