English | Polski

American Express®
Zasady korzystania ze strony

 

icon

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla stron internetowych WWW American Express Poland ("Regulamin").


Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2020 r.


1. Warunki użytkowania

American Express wraz ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi i pomiotami zależnymi ("American Express") wymaga, aby wszyscy użytkownicy jej stron internetowych („Serwis”), usług, narzędzi lub aplikacji ("Usługi on-line") przestrzegali niniejszych warunków użytkowania. Korzystanie z Serwisu i poszczególnych Usług oznacza znajomość i akceptację, w całości i bez zastrzeżeń, poniższych warunków i postanowień.


Jeśli nie są nie chcą lub nie są w stanie tego Państwo zrobić, musimy poprosić Państwa o zaprzestanie korzystania z naszego Serwisu i Usług on-line.


2. Prawa i przepisy regulujące dostęp do Usług on-line i Serwisu

Dostęp użytkownika do Serwisu i korzystanie z niego oraz Usług on-line podlegają stosowanym przepisom prawna, w szczególności zaś prawa polskiego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Warunki świadczenia i dostęp do Usług on-line w zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami określają ogólne warunki i regulaminy usług udostępnione użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie poszczególnych Usług on-line, w szczególności regulaminy i warunki o korzystanie z produktów American Express.


Szczegóły dotyczące procedury rozpatrywania reklamacji dostępne są on-line w Serwisie – patrz link.

 

3. Wymagania techniczne

W celu prawidłowego i niezakłócanego korzystania z Serwisu rekomendowanym jest używanie aktualnej wersji dowolnej przeglądarki internetowej na urządzeniu z dostępem do sieci internetowej obsługującej technologie cookies.Wersja mobilna Serwisu do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia przenośnego z dostępem do sieci internetowej.


Szczegółowe warunki dla poszczególnych Usług on-line mogą określać dodatkowe dokumenty. 

 

4. Odpowiedzialność

American Express oświadcza, że materiały i informacje prezentowane w ramach Serwisu i Usług on-line („Zasoby”), są zbierane i redagowane z należytą starannością.

 

Jednakże, informacje wyświetlane w ramach Serwisu i Usług powinny być traktowane wyłącznie jako mające charakter poglądowy i nie stanowiące wiążących zapewnień i porad ze strony American Express.

 

American Express nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów ani za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym utracone korzyści) wynikające z wykorzystania przez niego informacji uzyskanych z Zasobów Serwisu i Usług on-line.Odmienne postanowienia w tym zakresie mogą obowiązywać, jeśli istnieje wyraźne porozumienie umowne między Państwem a American Express.

 

American Express nie gwarantuje pełnej i nieprzerwanej dostępności wszystkich Usług on-line i Serwisu w przypadku wystąpienia trudności technicznych wynikających ze zdarzeń i/lub okoliczności niezależnych od American Express.American Express nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu i Usług on-line zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

5. Linkowane strony

American Express nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza Serwisem i Usługami on-line, w tym za wszelkie treści stron, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy lub linków utworzonych w ramach Serwisu czy Usługi on-line.

 

American Express nie ponosi także odpowiedzialności za linki na stronach trzecich, odsyłające do Serwisu. Takie linki nie są dozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony American Express.

 

6. Prawa autorskie i prawa do Znaków towarowych

Umieszczone w ramach Serwisu i Usług on-line znaki towarowe, logo i oznaczenia indywidualizujące („Znaki”) stanowią własność American Express i innych podmiotów. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać Znaków w jakimkolwiek celu, w tym jako meta znaczników, na innych stronach lub witrynach w sieci WWW bez pisemnej zgody American Express lub strony trzeciej będącej właścicielem Znaków.

 

Wszystkie informacje i treści, w tym wszelkie programy komputerowe dostępne w Serwisie lub za jego pośrednictwem ("Treść") są chronione prawem autorskim. Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w Serwisie w innych celach niż dozwolony użytek osobisty.

 

7. Korzystanie z tablic ogłoszeń i czatów

American Express w ramach Serwisu może udostępniać tablice ogłoszeń (tzw. posting boards) oraz czaty. Zakazane jest dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. American Express nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wpisy dokonane przez użytkowników i nie jest zobowiązany do przeglądania jakichkolwiek wiadomości, informacji lub treści, które użytkownicy zdecydują się ujawnić za pośrednictwem Serwisu lub Usług.

 

Jednakże, American Express zastrzega sobie prawo do monitorowania takich treści, a jeśli uzna za stosowne do odrzucania lub usuwania treści, które obejmują:

 

  1. Wpisy niezgodne z prawem, zawierające groźby, obelżywe, napastliwe, oszczercze, wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, nienawistne, rasowe, etniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności wpisy, które mogą nakłaniać do popełnienia przestępstwa, stanowić podstawę roszczeń cywilnych lub w inny sposób naruszać prawo.
  2. Reklamy lub zachęty jakiegokolwiek rodzaju.
  3. Wiadomości wysyłane przez użytkowników podszywających się pod innych.
  4. Dane osobowe, takie jak wiadomości zawierające numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery kont, adresy lub referencje pracodawców.
  5. Nieautoryzowane przez American Express wiadomości wysyłane przez osoby trzecie sugerujące ich akceptacje ze strony American Express.
  6. Wiadomości, które oferują nieautoryzowane pobranie jakichkolwiek informacji chronionych prawem autorskim lub prywatnych.
  7. Kolejne wiadomości tego samego użytkownika, o powtarzającej się treści.
  8. Listy łańcuszkowe dowolnego rodzaju.

 

 

8. Poufność komunikacji z użytkownikami

Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo i zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności American Express – Polityka prywatności w Internecie, American Express zachowa poufność wszystkich informacji o użytkowniku, które zawierają dane osobowe użytkownika i są przekazywane bezpośrednio do firmy American Express. Wpisy użytkownika na tablicy ogłoszeń lub w dowolnym czacie nie będą chronione jako poufne i firma American Express może wykorzystywać i dostarczać informacje zawarte w takich wpisach (w tym wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub inną własność intelektualną) do dowolnej spółki dominującej, spółek zależnych i stowarzyszonych w dowolnym celu i według uznania firmy American Express.

 

Użytkownik powinien być świadomy, że linkowane strony www mogą zawierać postanowienia dotyczące poufności, które różnią się od postanowień zawartych w niniejszym dokumencie. American Express nie ponosi odpowiedzialności za takie postanowienia i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z takimi postanowieniami.

 

Aby zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania przez American Express wszelkich otrzymanych drogą elektroniczną informacji należy przejść do strony American Express – Polityka Prywatności w Internecie.

 

9. Dostęp do obszarów Serwisu i Usług on-line chronionych hasłem

Dostęp do i korzystanie z obszarów Serwisu i Usług on-line zabezpieczonych hasłem jest zastrzeżony jedynie dla uprawnionych użytkowników. Nieuprawnione osoby próbujące uzyskać dostęp do tych obszarów Serwisu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

 

Użytkownik jest obowiązany zachować w poufności i nie udostępniać żadnych danych do logowania osobą trzecim. Sprzeczne z powyższym działanie i jego negatywne konsekwencje obciążają wyłącznie użytkownika.

 

10. Przekazywanie danych użytkownika

Wszelkie dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu i Usług on-line są przetwarzane z dochowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami opisanymi w Zasadach ochrony i poufności danych American Express.

 

11. Korzystanie z plików typu 'cookie’

American Express zastrzega sobie prawo przechowywania danych na komputerze użytkownika w formie plików „cookie” lub podobnego pliku w celu dostosowywania Serwisu zgodnie z preferencjami użytkownika.

 

Polityka Cookie  w American Express zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania z plików „cookie”, jak i procedur ich wyłączania.

 

12. Naruszenie zasad i przepisów

American Express zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszystkich zagwarantowanych przez prawo roszczeń z tytułu naruszeń niniejszych zasad, w tym prawa do zablokowania dostępu do Serwisu lub Usług on-line z danego adresu internetowego.

 

13. Zmiany w regulaminie

American Express zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zmiana obowiązuje od momentu publikacji nowego Regulaminu. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnie obowiązujących warunków użytkowania.

 

14. Jurysdykcja i prawo właściwe

W zakresie praw i obowiązków określonych niniejszą umową, Użytkownicy Serwisu tj, stron www American Express Poland podlegają jurysdykcji sądów polskich, a właściwym prawem materialnym jest prawo polskie.