English | Polski

Polityka prywatności
American Express®

 

icon

Data wejścia w życie: lipiec 2021

 

American Express® (American Express Europe S.A. oraz American Express Payments Europe S.L.), zobowiązują się do ochrony Twojej prywatności. 

 

W niniejszej Polityce Prywatności online („Polityce”), określamy, jakie informacje gromadzimy na Twój temat w Internecie, dlaczego to robimy oraz w jaki sposób uzyskujemy dostęp do Twoich danych, używamy ich, ujawniamy je i chronimy. Polityka ta dotyczy danych, które gromadzimy online za pośrednictwem:

 

  • świadczonych przez nas usług, takich jak nasze strony internetowe i „aplikacje” mobilne; i
  • usług lub treści oferowanych przez nas na platformach zewnętrznych, takich jak nasze komunikaty elektroniczne, strony w mediach społecznościowych, aplikacje asystenta głosowego i reklamy cyfrowe.

Polityka ta dotyczy również wszystkich innych usług lub treści, które łączą się z tą Polityką lub się do niej odnoszą.  

 

Warto pamiętać

Możemy przekazać Ci więcej szczegółów na temat sposobów, w jakie wykorzystujemy informacje na Twój temat, w zależności od produktów lub usług, z których korzystasz. W takim przypadku przekażemy Ci dodatkowe Warunki, polityki prywatności lub powiadomienia. Na przykład, Twoja Umowa Ramowa z Posiadaczem Karty Korporacyjnej zawiera więcej konkretnych szczegółów dotyczących sposobów wykorzystywania przez nas informacji powiązanych z Twoją kartą korporacyjną.

Niniejsza Polityka nie dotyczy świadczonych przez American Express usług online, do których odnoszą się osobne polityki prywatności.

Usługi zewnętrzne, np. strony mediów społecznościowych, mają swoje regulaminy objaśniające, w jaki sposób Twoje dane są tam przetwarzane. Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z warunkami wszelkich innych serwisów internetowych, których używasz.

Nasze strony internetowe i aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci. Nie gromadzimy w sposób świadomy informacji online od dzieci w wieku poniżej 16 lat; nie prowadzimy też wobec nich działań marketingowych w Internecie.