ECB:s jämförelse av växelkurser för valuta

Information om valutakonvertering

 

Denna webbplats hjälper dig att jämföra American Express valutaväxlingsavgift* som gäller vid transaktioner med motsvarande senast gällande ECB:s dagliga referensväxelkurs för euron**, på det sätt som EU kräver. Vi jämför genom att beräkna den procentuella skillnaden*** mellan våra avgifter och motsvarande referensränta för euro i tabellen nedan.

 

Om en transaktion genomfördes idag kan denna information användas som en indikator på aktuell procentuell skillnad. Denna beror på att vi konverterar transaktionen till lokal valuta den dag den bearbetas, vilket kan skilja sig från transaktionsdagen. Det innebär att den valutakurs som används kan skilja sig från den kurs som gäller på transaktionsdagen.